buy medicine online indiamedicine onlineloading...

  Prednisolone

  Prednisolone பற்றிய தகவல்

  Prednisolone இன் பயன்கள்

  தீவிர ஒவ்வாமை எதிர்விளைவு, உணர்விழப்பு, ஆஸ்துமா, முடக்கு வாத குறைபாடு, தோல் குறைபாடுகள், கண் குறைபாடுகள் மற்றும் சிறுநீரகம் சார்ந்த சின்ரோம் சிகிச்சைக்காக Prednisolone பயன்படுத்தப்படும்

  Prednisolone எப்படி வேலை செய்கிறது

  Prednisolone வீக்கம் மற்றும் சிவத்தல் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு செயல்படுகிறது வழி மாற்றுவதன் மூலம் சிகிச்சை வேலை. Prednisolone பொதுவாக உடலில் இயற்கையாகவே உற்பத்தி என்று ஊக்க மருந்துகளை பதிலாக மூலம் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் குறைந்த அளவு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வேலை செய்கிறது.
  ப்ரெட்னிசோலன் என்பது குளுக்கோகார்டிகோஸ்டிராய்டுகள் என்னும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. ப்ரெட்னிசோலன் உடலில் ஏற்கனவே இருக்கும் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகளின் அளவினை அதிகரித்து பல்வேறு அழற்சி நிலைமைகளுக்கு சிகிச்யைளிப்பதற்கு உதவுகிறது. அது அழற்சிஎதிர்ப்பு, வளர்சிதை மாற்றம், நோய் தடுப்பு, மற்றும் ஹார்மோனால் விளைவுகளை உடலில் கொண்டிருக்கிறது.

  Prednisolone இன் பொதுவான பக்க விளைவுகள்

  தொற்றுக்கான அதிகரித்த அபாயம் , எடை கூடுதல், மனநிலை மாற்றங்கள், நடத்தை மாற்றங்கள், தோல் மெலிதல், நீரிழிவு, எலும்பின் அடர்த்திக் குறைதல், வயிற்று நிலைகுலைவு
  Content Details
  Last updated on:
  editorial-image
  Want to know more?
  Read Our Editorial Policy

  Prednisolone கொண்ட மருந்துகள்

  • ₹10 to ₹52
   Pfizer Ltd
   6 variant(s)
  • ₹6 to ₹56
   Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
   12 variant(s)
  • ₹36
   Allergan India Pvt Ltd
   1 variant(s)
  • ₹28
   Abbott
   1 variant(s)
  • ₹275 to ₹1265
   Troikaa Pharmaceuticals Ltd
   3 variant(s)
  • ₹11 to ₹24
   Medo Pharma
   4 variant(s)
  • ₹90
   Zydus Cadila
   1 variant(s)
  • ₹6 to ₹156
   Mankind Pharma Ltd
   5 variant(s)
  • ₹36 to ₹37
   Entod Pharmaceuticals Ltd
   2 variant(s)
  • ₹5 to ₹45
   Psychotropics India Ltd
   6 variant(s)