హోమ్>rivaroxaban

Rivaroxaban

Rivaroxaban గురించి సమాచారం

ఎలా Rivaroxaban పనిచేస్తుంది

రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డకట్టకుండా Rivaroxaban నివారిస్తుంది.

Common side effects of Rivaroxaban

రక్త స్రావం, రక్తహీనత, వికారం

Rivaroxaban మెడిసిన్ అందుబాటు కోసం

XareltoBayer Zydus Pharma Pvt Ltd
508 to ₹87008 variant(s)
IxarolaZydus Cadila
1015 to ₹20305 variant(s)
OrdibanCheminnova Life Sciences
2451 variant(s)
XarocadCadila Pharmaceuticals Ltd
119 to ₹3503 variant(s)
RivaredDr Reddy's Laboratories Ltd
55 to ₹3834 variant(s)
RivafloSun Pharmaceutical Industries Ltd
158 to ₹3114 variant(s)
XavianIntas Pharmaceuticals Ltd
75 to ₹2504 variant(s)
AlrizaAlniche Life Sciences Pvt Ltd
140 to ₹1903 variant(s)
ReblessMankind Pharma Ltd
49 to ₹2004 variant(s)
RivajonJohnlee Pharmaceuticals Pvt Ltd
279 to ₹5402 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

LegitScript approved
India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.