முகப்பு>carbamazepine

Carbamazepine

Carbamazepine பற்றிய தகவல்

Carbamazepine எப்படி வேலை செய்கிறது

Carbamazepine மூளையில் நரம்பு செல்களின்அசாதாரணமான மற்றும அதிகப்படியான நடவடிக்கையை அழுத்துவதன் மூலம் வலிப்பினைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

Common side effects of Carbamazepine

தோல் சினப்பு, குமட்டல், வாந்தி, தூக்க கலக்கம், களைப்பு, ஒருங்கிணைப்புக் குறைபாடு, இரத்த வெள்ளையணுக்கள் எண்ணிக்கை குறைதல்

Carbamazepine கொண்ட மருந்துகள்

TegritalNovartis India Ltd
11 to ₹557 variant(s)
ZeptolSun Pharmaceutical Industries Ltd
11 to ₹526 variant(s)
MazetolAbbott
11 to ₹787 variant(s)
VersitolMicro Labs Ltd
17 to ₹525 variant(s)
CarbatolTorrent Pharmaceuticals Ltd
7 to ₹325 variant(s)
ZigmaCrescent Therapeutics Ltd
7 to ₹385 variant(s)
MezapinLa Pharmaceuticals
14 to ₹313 variant(s)
ShitolShine Pharmaceuticals Ltd
131 variant(s)
AcetolPsychotropics India Ltd
12 to ₹253 variant(s)
MajerolLincoln Pharmaceuticals Ltd
131 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

LegitScript approved
India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.