buy medicine online indiamedicine onlineloading...

  Luliconazole

  Luliconazole बद्दल माहिती

  Luliconazole वापरते

  Luliconazole ला बुरशीजन्य संक्रमणच्या उपचारात वापरले जाते.

  Luliconazoleकसे कार्य करतो

  लुलिकोनाजोल मुख्यत्वे कवकाची वाढ थांबवण्याचे काम करते.

  Luliconazole चे सामान्य दुष्प्रभाव

  औषध लावलेल्या जागी आग होणे, दंश झाल्यासारखे वाटणे
  Content Details
  Last updated on:
  editorial-image
  Want to know more?
  Read Our Editorial Policy

  Luliconazole साठी उपलब्ध औषध

  • ₹159 to ₹548
   Sun Pharmaceutical Industries Ltd
   6 variant(s)
  • ₹154 to ₹597
   Glenmark Pharmaceuticals Ltd
   7 variant(s)
  • ₹150 to ₹499
   Intas Pharmaceuticals Ltd
   7 variant(s)
  • ₹155 to ₹328
   Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
   5 variant(s)
  • ₹79 to ₹413
   Emcure Pharmaceuticals Ltd
   4 variant(s)
  • ₹159 to ₹499
   Mankind Pharma Ltd
   4 variant(s)
  • ₹95 to ₹285
   Systopic Laboratories Pvt Ltd
   5 variant(s)
  • ₹132 to ₹578
   Brinton Pharmaceuticals Pvt Ltd
   6 variant(s)
  • ₹149 to ₹298
   Aristo Pharmaceuticals Pvt Ltd
   4 variant(s)
  • ₹225 to ₹539
   Alkem Laboratories Ltd
   6 variant(s)