buy medicine online indiamedicine onlineloading...

  Lidocaine/Lignocaine

  Lidocaine/Lignocaine बद्दल माहिती

  Lidocaine/Lignocaine वापरते

  Lidocaine/Lignocaine ला लोकल ऍनेस्थेशिया (विशिष्ठ भागातील ऊती बधिर करणे आणि अरिथमियास (हृदयाचे असाधारण ठोके)साठी वापरले जाते.

  Lidocaine/Lignocaineकसे कार्य करतो

  Lidocaine/Lignocaine बाह्य चेतांनी मेंदुपर्यंत वेदनेचे संकेत बाधित करुन आपली क्रिया करते, ज्यामुळे वेदनेची भावना कमी होते.

  Lidocaine/Lignocaine चे सामान्य दुष्प्रभाव

  अलर्जिक परिणाम, औषध लावलेल्या जागी परिणाम
  Content Details
  Last updated on:
  editorial-image
  Want to know more?
  Read Our Editorial Policy

  Lidocaine/Lignocaine साठी उपलब्ध औषध

  • ₹26 to ₹200
   Indoco Remedies Ltd
   5 variant(s)
  • ₹29 to ₹32
   Themis Medicare Ltd
   2 variant(s)
  • ₹15 to ₹65
   Troikaa Pharmaceuticals Ltd
   5 variant(s)
  • ₹31 to ₹33
   Samarth Life Sciences Pvt Ltd
   2 variant(s)
  • ₹278
   Icpa Health Products Ltd
   1 variant(s)
  • ₹53
   Neon Laboratories Ltd
   1 variant(s)
  • ₹31
   Zydus Cadila
   1 variant(s)
  • ₹32
   AstraZeneca
   1 variant(s)
  • ₹27
   Cachet Pharmaceuticals Pvt Ltd
   1 variant(s)
  • ₹75 to ₹145
   Sunways India Pvt Ltd
   2 variant(s)