Escitalopram Oxalate

Escitalopram Oxalate વિશેની માહિતી

Escitalopram Oxalate ઉપયોગ

હતાશા, વિચારાધિન અનિવાર્ય વિકાર, ડર અને ઇજા પછી તણાવનો વિકાર ની સારવારમાં Escitalopram Oxalate નો ઉપયોગ કરાય છે

Escitalopram Oxalate કેવી રીતે કાર્ય કરે

Escitalopram Oxalate એ મગજમાં સેરોટોનિનના સ્તરને વધારીને હતાશામાં કાર્ય કરે છે. સેરોટોનિન એ મગજમાં રસાયણનું એક વાહક છે, જે મિજાજને નિયમિત કરવામાં મદદ કરે છે.

Common side effects of Escitalopram Oxalate

વીર્ય સ્ખલનમાં વિલંબ, અનિદ્રા, ઊલટી, ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન (લોહીનું ઓછું દબાણ), ઉબકા, વજનમાં વધારો, શિશ્ન ઉત્થાનમાં સમસ્યા, પેટમાં ગરબડ

Escitalopram Oxalate માટે ઉપલબ્ધ દવા

NexitoSun Pharmaceutical Industries Ltd
50 to ₹1424 variant(s)
RexipraIntas Pharmaceuticals Ltd
50 to ₹1424 variant(s)
StalopamLupin Ltd
50 to ₹1424 variant(s)
Feliz-STorrent Pharmaceuticals Ltd
50 to ₹1423 variant(s)
SzetaloAbbott
47 to ₹2105 variant(s)
EscigressLa Renon Healthcare Pvt Ltd
42 to ₹1313 variant(s)
C-Pram STorrent Pharmaceuticals Ltd
50 to ₹1383 variant(s)
CenspramUSV Ltd
48 to ₹1303 variant(s)
RecitaIpca Laboratories Ltd
50 to ₹1423 variant(s)
S-CelepraMicro Labs Ltd
42 to ₹1423 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.