હોમ>drugs by ailments>Typhoid fever>vi capsular polysaccharide of salmonella typhi

Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi

Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi વિશેની માહિતી

Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi ઉપયોગ

ટાઇફોઇડ તાવ ને અટકાવવા માટે Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi નો ઉપયોગ કરાય છે

Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi કેવી રીતે કાર્ય કરે

Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi એ ચેપનું કારણ બનતાં જીવાણુઓનું નાનું પ્રમાણ અથવા ભાગ ધરાવે છે. Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi આપવામાં આવે ત્યારે તે ભવિષ્યમાં આ ચેપોથી પોતાનું રક્ષણ કરવાની તૈયારીમાં રસાયણને ઉત્પન્ન કરવા શરીરના રક્ષણાત્મક તંત્ર ઉત્તેજીત કરશે.

Common side effects of Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi

દુઃખાવો, અતિસાર, અસ્વસ્થતાની લાગણી, ત્વચાની લાલાશ, તાવ, માથાનો દુખાવો, કઠોરતા (સામાન્યપણે નરમ પેશી કે અંગ કઠોર થવાં), સ્નાયુમાં દુખાવો , ઉબકા, ઊલટી, કોમળતા

Vi Capsular Polysaccharide Of Salmonella Typhi માટે ઉપલબ્ધ દવા

18211 variant(s)
BiovacWockhardt Ltd
7751 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.