హోమ్>zafirlukast

Zafirlukast

Zafirlukast గురించి సమాచారం

ఎలా Zafirlukast పనిచేస్తుంది

జఫిర్లుకాస్ట్ అనేది ల్యూకోట్రిన్ అంటగోనిస్ట్స్ ఔషధాల తరగతికి చెందినది. ఎలర్జీ వలన కలిగే వాపు వలన కొన్ని నిర్ధిష్ట సహజ పదార్థాలు (ల్యూకోట్రినేస్) విడుదల చేయబడుతాయి మరియు శ్వాస మార్గాలను ఇరుకుగా చేస్తాయి, తద్వారా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. జఫిర్లుకాస్ట్ ల్యూకోట్రినేస్ చర్యను అడ్డుకుంటుంది, శ్వాస మార్గాల అవరోధాన్ని తొలగిస్తుంది మరియు శ్వాస తీసుకోవడాన్ని సరళం చేస్తుంది.

Common side effects of Zafirlukast

సంక్రామ్యత, డయేరియా, నొప్పి, బలహీనత

Zafirlukast మెడిసిన్ అందుబాటు కోసం

ZuvairDr Reddy's Laboratories Ltd
40 to ₹602 variant(s)

Zafirlukast నిపుణుల సలహా

  • జాఫిర్లుకాస్ట్ భోజనంతో పాటు తీసుకోకూడదు.
  • అకస్మాత్తు(తీవ్రమైన) ఆస్త్మా ప్రమాదాల చికిత్సకు జాఫిర్లుకాస్ట్ తీసుకోవద్దు.
  • జాఫిర్లుకాస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీ ఆస్త్మా తీవ్రమైతే, అకస్మాత్తు(తీవ్రమైన) ఆస్త్మా ప్రమాదాల చికిత్స కొరకు మీ వైద్యుడు ఇచ్చిన సలహాను అనుసరించండి మరియు మీ వైద్యుడిని వీలైనంత త్వరగా కలవండి.
  • మీ వైద్యుడు చెప్పే వరకు, మీరు బాగున్నారని (లక్షణాలు లేకుండా) అనుకున్నప్పుడు కూడా జాఫిర్లుకాస్ట్ తీసుకోవడం ఆపవద్దు.
  • మీరు పొగ త్రాగేవారు లేదా మూత్రపిండ సమస్యలు ఉంటే జాఫిర్లుకాస్ట్ తీసుకునే ముందు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోండి.
  • మీరు గర్భవతి, గర్భానికి ప్రయత్నిస్తున్నా, లేదా తల్లిపాలి ఇస్తున్నా మీ వైద్యునికి తెలియచేయండి.

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

LegitScript approved
India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001:2022 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.