హోమ్>drugs by ailments>Female infertility>dehydroepiandrosterone (micronized)

Dehydroepiandrosterone (Micronized)

Dehydroepiandrosterone (Micronized) గురించి సమాచారం

Dehydroepiandrosterone (Micronized) ఉపయోగిస్తుంది

Dehydroepiandrosterone (Micronized)ను, మహిళల్లో వంధత్వం( గర్భం ధరించలేకపోవడం) యొక్క చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు

Common side effects of Dehydroepiandrosterone (Micronized)

మొటిమలు, వేడి పొక్కులు, ఇంజెక్షన్ చేసిన ప్రాంతంలో నొప్పి, బరువు పెరగడం, ప్రొస్టేట్ వ్యాకోచం చెందడం, పెరిగిన ఎర్ర రక్త కణాలు

Dehydroepiandrosterone (Micronized) మెడిసిన్ అందుబాటు కోసం

Ovigyn-DAlembic Pharmaceuticals Ltd
4711 variant(s)
OvafloMankind Pharma Ltd
63 to ₹2322 variant(s)
OvicardAjanta Pharma Ltd
3501 variant(s)
RichovaLupin Ltd
3651 variant(s)
Eema-DCorona Remedies Pvt Ltd
115 to ₹2882 variant(s)
CoedheaKoye Pharmaceuticals Pvt ltd
4111 variant(s)
PrastovaCipla Ltd
3551 variant(s)
OvusparkBharat Serums & Vaccines Ltd
90 to ₹3462 variant(s)
OviservSamarth Life Sciences Pvt Ltd
142 to ₹3152 variant(s)
OvafemAkumentis Healthcare Ltd
3951 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.