Trypsin Chymotrypsin

Trypsin Chymotrypsin વિશેની માહિતી

Trypsin Chymotrypsin ઉપયોગ

દુખાવો અને સોજો ની સારવારમાં Trypsin Chymotrypsin નો ઉપયોગ કરાય છે

Trypsin Chymotrypsin કેવી રીતે કાર્ય કરે

કીમો ટ્રિપ્સિન એક પ્રોટિયોલાઇટિક એન્ઝાઇમ છે જે માંસના પિત્તાશયમાંથી કાઢવામાં આવેલ કીમોટ્રિપ્સિનોઝેનને સક્રિય કરી મેળવવામાં આવે છે જેનો ઉપયોગ લેન્સના ઝોનુલના વિચ્છેદન માટે નેત્રચિકિત્સામાં કરવામાં આવે છે, આ રીતે આ ઈન્ટ્રા કેપ્સ્યુલર મોતિયો કાઢવો વધુ સરળ બનાવે છે જેનાથી આંખમાં લાગતો આઘાત ઓછો થઈ જાય છે.

Trypsin Chymotrypsin માટે ઉપલબ્ધ દવા

ChymoralTorrent Pharmaceuticals Ltd
68 to ₹4233 variant(s)
Sistal ForteBestoChem Formulations India Ltd
190 to ₹2632 variant(s)
XymohealCorona Remedies Pvt Ltd
241 to ₹3593 variant(s)
ChymocipCipla Ltd
4011 variant(s)
Chymothal ForteCadila Pharmaceuticals Ltd
3801 variant(s)
1111 variant(s)
Flotrip-ForteMankind Pharma Ltd
961 variant(s)
Chymonac ForteWanbury Ltd
3411 variant(s)
ChymolekJ B Chemicals and Pharmaceuticals Ltd
1231 variant(s)
Chymotas ForteIntas Pharmaceuticals Ltd
3961 variant(s)

Trypsin Chymotrypsin માટે નિષ્ણાત સલાહ

  • જો તમને રક્તસ્ત્રાવનો વિકાર હોય તો તમારા ડોકટરને જણાવો. કેમ કે Trypsin Chymotrypsin લોહી ગંઠાવામાં આંતરક્રિયા કરે છે, તેથી તેનાથી રક્તસ્ત્રાવનો વિકાર વણસી શકે.
  • એક અનુસૂચિત શસ્ત્રક્રિયાના ઓછામાં ઓછા 2 અઠવાડિયાં પહેલાં Trypsin Chymotrypsin નો ઉપયોગ બંધ કરવો, કેમ કે Trypsin Chymotrypsin લોહી ગંઠાવામાં આંતરક્રિયા કરે છે.
  • જો તમે સગર્ભા હોવ અથવા સગર્ભા બનવાનું આયોજન કરતા હોવ કે સ્તનપાન કરાવતાં હોવ તો તમારા ડોકટરને જાણ કરો.

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.