હોમ>tramadol

Tramadol

Tramadol વિશેની માહિતી

Tramadol કેવી રીતે કાર્ય કરે

Tramadol એ મગજમાં દુખાવાના રિસેપ્ટરને અવરોધે છે, જેથી દુખાવાની સંવેદના ઓછી થાય છે.

Common side effects of Tramadol

માથાનો દુખાવો, ચક્કર ચડવા, ઘેન, ઊલટી, ઉબકા, કબજિયાત

Tramadol માટે ઉપલબ્ધ દવા

TramazacZydus Cadila
11 to ₹1636 variant(s)
ContramalAbbott
10 to ₹3385 variant(s)
TrdModi Mundi Pharma Pvt Ltd
112 to ₹2894 variant(s)
TramasureMankind Pharma Ltd
261 variant(s)
TramadinMankind Pharma Ltd
261 variant(s)
TramotBennet Pharmaceuticals Limited
12 to ₹212 variant(s)
SupridolNeon Laboratories Ltd
13 to ₹1364 variant(s)
Tramazac HPZydus Cadila
10 to ₹212 variant(s)
Tramazac TCZydus Cadila
1951 variant(s)
DomadolTorrent Pharmaceuticals Ltd
451 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

LegitScript approved
India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.