હોમ>prasugrel

Prasugrel

Prasugrel વિશેની માહિતી

Prasugrel કેવી રીતે કાર્ય કરે

Prasugrel એ પ્લેટલેટને એકબીજા સાથે ચોંટતા અટકાવે છે, જેનાથી નુકસાનકારક લોહીના ગઠ્ઠા બનવાનું ઘટે છે.

Common side effects of Prasugrel

રક્તસ્ત્રાવ

Prasugrel માટે ઉપલબ્ધ દવા

PraxTorrent Pharmaceuticals Ltd
137 to ₹2694 variant(s)
PrasitaSun Pharmaceutical Industries Ltd
113 to ₹2382 variant(s)
PrasudocLupin Ltd
120 to ₹1752 variant(s)
PrasuvasCipla Ltd
90 to ₹2872 variant(s)
EfiplatSun Pharmaceutical Industries Ltd
80 to ₹1922 variant(s)
PrasusafeMSN Laboratories
71 to ₹1552 variant(s)
PrasugrinZydus Cadila
109 to ₹3032 variant(s)
PrasuvixAjanta Pharma Ltd
65 to ₹932 variant(s)
PrasumaxJohnlee Pharmaceuticals Pvt Ltd
79 to ₹2502 variant(s)
PrethrombOrdain Health Care Global Pvt Ltd
80 to ₹1402 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.