હોમ>oxcarbazepine

Oxcarbazepine

Oxcarbazepine વિશેની માહિતી

Oxcarbazepine કેવી રીતે કાર્ય કરે

Oxcarbazepine એ મગજમાં ચેતા કોષોની અસાધારણને વધુ પડતી પ્રવૃત્તિને દાબીને આંચકી કે તાણને નિયંત્રિત કરે છે.

Common side effects of Oxcarbazepine

ઘેન, માથાનો દુખાવો, ઉબકા, ઊલટી, બમણી દ્રષ્ટિ, થકાવટ, ચક્કર ચડવા

Oxcarbazepine માટે ઉપલબ્ધ દવા

OxetolSun Pharmaceutical Industries Ltd
33 to ₹21410 variant(s)
ZenoxaIntas Pharmaceuticals Ltd
79 to ₹39812 variant(s)
OleptalTorrent Pharmaceuticals Ltd
91 to ₹4429 variant(s)
VinlepSanofi India Ltd
106 to ₹3745 variant(s)
TrioptalNovartis India Ltd
87 to ₹3595 variant(s)
SelzicSun Pharmaceutical Industries Ltd
65 to ₹34410 variant(s)
OxmazetolAbbott
46 to ₹23310 variant(s)
LovaxLupin Ltd
36 to ₹1918 variant(s)
OxcarbCipla Ltd
69 to ₹2424 variant(s)
CarboxMicro Labs Ltd
65 to ₹2183 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.