Isosorbide Mononitrate

Isosorbide Mononitrate વિશેની માહિતી

Isosorbide Mononitrate ઉપયોગ

એન્જાઇના (છાતીમાં દુખાવો) ની સારવારમાં Isosorbide Mononitrate નો ઉપયોગ કરાય છે

Common side effects of Isosorbide Mononitrate

માથાનો દુખાવો, ચક્કર ચડવા, હ્રદયના દરમાં વૃદ્ધિ, ચહેરા પર ફ્લશિંગ, ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન (લોહીનું ઓછું દબાણ)

Isosorbide Mononitrate માટે ઉપલબ્ધ દવા

ImdurAstraZeneca
174 to ₹2042 variant(s)
IsmoAbbott
73 to ₹1223 variant(s)
MonotrateSun Pharmaceutical Industries Ltd
21 to ₹1257 variant(s)
MonitIntas Pharmaceuticals Ltd
32 to ₹836 variant(s)
NitrofixMicro Labs Ltd
21 to ₹715 variant(s)
IsonormLupin Ltd
21 to ₹444 variant(s)
NatriemEmcure Pharmaceuticals Ltd
46 to ₹592 variant(s)
SolotrateZydus Cadila
30 to ₹813 variant(s)
IhdStadmed Pvt Ltd
19 to ₹566 variant(s)
Mono IsordilIpca Laboratories Ltd
30 to ₹392 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.