હોમ>drugs by ailments>Female infertility>human chorionic gonadotropin (hcg)

Human chorionic gonadotropin (hCG)

Human chorionic gonadotropin (hCG) વિશેની માહિતી

Human chorionic gonadotropin (hCG) ઉપયોગ

સ્ત્રીમાં વંધ્યતા (સગર્ભા બનવાની અક્ષમતા) અને પુરુષ હાઇપોગોનાડીઝમ (પુરુષ હોર્મોનમાં ઘટાડો) ની સારવારમાં Human chorionic gonadotropin (hCG) નો ઉપયોગ કરાય છે

Human chorionic gonadotropin (hCG) કેવી રીતે કાર્ય કરે

હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનાડોટ્રોફિન ગોનાડલ સ્ટીરોઈડના ઉત્પાદનને ઉત્તેજીત કરવા, એન્ડ્રોજન ઉત્પન્ન કરવા માટે વૃષણના મધ્યવર્તી કોષો (લેડિગ કોષો)ને પ્રેરીત કરે છે અને પ્રોજેસ્ટેરોન ઉત્પન કરવા માટે અંડાશયના કાર્પસલેટ્યુમને પ્રેરિત કરી.

Common side effects of Human chorionic gonadotropin (hCG)

માથાનો દુખાવો, ઇંજેક્ષન આપ્યાની જગ્યાએ દુખાવો , Irritability, બેચેની, થકાવટ, હતાશા

Human chorionic gonadotropin (hCG) માટે ઉપલબ્ધ દવા

HUCOGBharat Serums & Vaccines Ltd
160 to ₹14186 variant(s)
Fertigyn HPSun Pharmaceutical Industries Ltd
435 to ₹11103 variant(s)
SifasiSerum Institute Of India Ltd
435 to ₹9354 variant(s)
Lupi-HCGLupin Ltd
375 to ₹12084 variant(s)
OvidacBayer Zydus Pharma Pvt Ltd
337 to ₹8763 variant(s)
Ovipure HPBharat Serums & Vaccines Ltd
288 to ₹10743 variant(s)
Zyhcg HPZydus Cadila
360 to ₹9783 variant(s)
Eema HPCorona Remedies Pvt Ltd
479 to ₹10893 variant(s)
PubergenSanzyme Ltd
201 to ₹7654 variant(s)
Sifasi HPSerum Institute Of India Ltd
395 to ₹10883 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

260m+
Visitors
31m+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

LegitScript approved
India's only LegitScript and ISO/ IEC 27001 certified online healthcare platform

Know more about Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.