હોમ>glutathione

Glutathione

Glutathione વિશેની માહિતી

Glutathione કેવી રીતે કાર્ય કરે

ગ્લુટાથિયોન એન્ટી ઓક્સિડેન્ટ નામની દવાઓની શ્રેણી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ મગજમાં અને શરીરની અન્ય પેશીઓને મુક્ત રેડિકલથી થતાં નુકસાનથી બચાવે છે.

Glutathione માટે ઉપલબ્ધ દવા

MaxilivZuventus Healthcare Ltd
1087 to ₹14452 variant(s)
ThiotresLa Renon Healthcare Pvt Ltd
11972 variant(s)
HavgloIntas Pharmaceuticals Ltd
653 to ₹20274 variant(s)
HepafreshShrinivas Gujarat Laboratories Pvt Ltd
43 to ₹12106 variant(s)
GlutoneAdroit Lifescience Pvt Ltd
995 to ₹23986 variant(s)
EthigloEthinext Pharma
99 to ₹149912 variant(s)
OxonegIpca Laboratories Ltd
1320 to ₹14992 variant(s)
GlutaflyIndoco Remedies Ltd
10421 variant(s)
XetoxLyka Labs
990 to ₹12992 variant(s)
RivagluRelphia Lifesciences
9491 variant(s)

Glutathione માટે નિષ્ણાત સલાહ

  • જો તમને અસ્થમાના ભૂતકાળનો કે હાલનો ઈતિહાસ હોય તો તમારા ડોકટરને જણાવો.
  • દવા લીધા પછી જો તમને શ્વાસમાં તકલીફ પડે તો તત્કાલ તબીબી સંભાળ મેળવવી.
  • જો તમે સગર્ભા હોવ અથવા સગર્ભા બનવાનું આયોજન કરી રહ્યા હોવ અથવા સ્તનપાન કરાવતા હોવ તો તમારા ડોકટરને જણાવો.
  • જો ગ્લુટાથિયોન, દૂધના પ્રોટિન કે કોઈપણ ઘટક તત્ત્વ પ્રત્યે એલર્જીક હોય તો તે લેવી નહીં.
  • જો દર્દીએ અંગનું રોપણ કરાવેલ હોય તો લેવી નહીં.
  • જો અસ્થમાથી પીડાતા હોવ તો લેવી નહીં.
  • જો દર્દી સગર્ભા હોય અને સ્તનપાન કરાવતી હોય તો લેવી નહીં.

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.