હોમ>fosaprepitant

Fosaprepitant

Fosaprepitant વિશેની માહિતી

Fosaprepitant કેવી રીતે કાર્ય કરે

Fosaprepitant એ કેન્સરની દવાઓની સારવાર દરમિયાન ઊલટીનું કારણ બનતાં મગજમાં એક રસાયણના કાર્યને અટકાવે છે.

Common side effects of Fosaprepitant

માથાનો દુખાવો, હેડકી, અપચો, થકાવટ, યકૃત એન્ઝાઇમમાં વૃદ્ધિ, ભૂખમાં ઘટાડો, કબજિયાત

Fosaprepitant માટે ઉપલબ્ધ દવા

FosaranSun Pharmaceutical Industries Ltd
22991 variant(s)
FosaportBiocon
26371 variant(s)
FosalonCelon Laboratories Ltd
25711 variant(s)
FosaprepitCipla Ltd
24001 variant(s)
FosaMylan Pharmaceuticals Pvt Ltd
13341 variant(s)
FospritantRPG Life Sciences Ltd
25001 variant(s)
FOSapreteroHetero Drugs Ltd
23751 variant(s)
ArtepitantPremedium Pharmaceuticals Pvt Ltd
23751 variant(s)
FosupZydus Cadila
24001 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.