Alternate Brands for Vertikos 8mg Tablet
Alternate Brands can only be ordered…

257 Alternate Brands
Sorted ByRelevancePrice
 • Detail
 • Betavert Tablet
  10 tablets
  Sun Pharmaceutical Industries Ltd
  MRP₹ 70.50
  pay 64% more per Tablet
 • Verbet 8 Tablet
  10 tablets
  Albert David Ltd
  MRP₹ 63
  pay 47% more per Tablet
 • B-Stil 8 Tablet
  10 tablets
  Abbott
  MRP₹ 74.80
  pay 74% more per Tablet
 • Vertipress 8 Tablet
  10 tablets
  Cipla Ltd
  MRP₹ 62.31
  pay 45% more per Tablet
 • Vertin Tablet
  15 tablets
  Abbott
  MRP₹ 132.70
  pay 106% more per Tablet
 • Mvert 8mg Tablet
  10 tablets
  MDC Pharmaceuticals Pvt Ltd
  MRP₹ 54
  pay 26% more per Tablet
 • Avert 8mg Tablet
  10 tablets
  A N Pharmacia
  MRP₹ 54.57
  pay 27% more per Tablet
 • Verticare 8mg Tablet
  10 tablets
  Stadchem Of India
  MRP₹ 56.25
  pay 31% more per Tablet
 • Betazox 8mg Tablet
  10 tablets
  Alteus Biogenics Pvt Ltd
  MRP₹ 43.81
  pay 2% more per Tablet
 • Betaford 8mg Tablet
  10 tablets
  Oxford Pharmaceuticals Pvt Ltd
  MRP₹ 45
  pay 5% more per Tablet
 • Aver 8mg Tablet
  10 tablets
  Sigmund Promedica
  MRP₹ 39.05
  save 9% more per Tablet
 • Verteze 8 Tablet
  10 tablets
  Transced Therapeutics
  MRP₹ 40
  save 7% more per Tablet
 • Estanox 8mg Tablet
  10 tablets
  Emenox Healthcare
  MRP₹ 48.33
  pay 12% more per Tablet
 • Histigo 8mg Tablet
  10 tablets
  Molekule India Pvt Ltd
  MRP₹ 41
  save 5% more per Tablet
 • Fedium 8mg Tablet
  10 tablets
  Thrift Pharmaceuticals
  MRP₹ 40
  save 7% more per Tablet