ENTEROGERMINA
Sanofi India Ltd
ENTEROGERMINA 5 ML ORAL SUSPENSION
Rs. 42
5 ML oral suspension(s)
Not Available
ENTEROGERMINA CAPSULE
Rs. 110.87
4 capsules(s)
Not Available
ENTEROGERMINA 5 ML ORAL SUSPENSION
Rs. 420
10 oral suspensions(s)
Not Available