હોમ>drugs by ailments>Female infertility>progesterone (natural micronized)

Progesterone (Natural Micronized)

Progesterone (Natural Micronized) વિશેની માહિતી

Progesterone (Natural Micronized) ઉપયોગ

Progesterone (Natural Micronized) કેવી રીતે કાર્ય કરે

પ્રોજેસ્ટેરોન, પ્રોજેસ્ટિન (માદા હોર્મોન) નામની દવાઓની શ્રેણી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આનો ઉપયોગ હોર્મોન ફેરફાર ચિકિત્સાના ભાગરૂપે ગર્ભાશયમાં એસ્ટ્રોજનના સ્તરને ઓછુ કરીને જે મહિલાઓમાં પ્રાકૃતિક પ્રોજેસ્ટેરોનનો અભાવ હોય એમનામાં પ્રાકૃતિક પ્રોજેસ્ટેરોનની જગ્યએ આનો ઉપયોગ કરી માસિક સ્ત્રાવ લાવવા માટે કરવામાં આવે છે.

Common side effects of Progesterone (Natural Micronized)

થકાવટ, ઘેન, માથાનો દુખાવો, પેટમાં દુખાવો

Progesterone (Natural Micronized) માટે ઉપલબ્ધ દવા

MiprogenBharat Serums & Vaccines Ltd
68 to ₹50511 variant(s)
LupigestLupin Ltd
115 to ₹5549 variant(s)
HaldIntas Pharmaceuticals Ltd
109 to ₹69010 variant(s)
MacgestMacleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
117 to ₹4927 variant(s)
PregcertKoye Pharmaceuticals Pvt ltd
104 to ₹5315 variant(s)
AqsustenSun Pharmaceutical Industries Ltd
1071 variant(s)
SugestSanzyme Ltd
43 to ₹39910 variant(s)
SeacureAkumentis Healthcare Ltd
129 to ₹5284 variant(s)
MicrogestWalter Bushnell
105 to ₹6389 variant(s)
9FBIndoco Remedies Ltd
346 to ₹4502 variant(s)

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.