Doctors in Tara Neo-Surg Hospital, Ghatkopar East
Doctors in Tara Neo-Surg Hospital, Ghatkopar East
Dr. Ketan Parikh Pravin - Paediatric Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
Paediatric Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS, MS, MCh
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 1000 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Tara Neo-Surg Hospital
Satyam Shopping Centre, M G Road, Ghatkopar East, Mumbai, Maharashtra - 400077, India
Dr. Ketan Parikh Pravin - Paediatric Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
Paediatric Surgery
Dr. Ketan Parikh Pravin
stethoscopeCreated with Sketch.
Paediatric Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS, MS, MCh
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 1000 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Tara Neo-Surg Hospital
Satyam Shopping Centre, M G Road, Ghatkopar East, Mumbai, Maharashtra - 400077, India
Dr. Pragnya Parikh - ENT
stethoscopeCreated with Sketch.
ENT
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS, MS
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 500 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Tara Neo-Surg Hospital
Satyam Shopping Centre, M G Road, Ghatkopar East, Mumbai, Maharashtra - 400077, India
Dr. Pragnya Parikh - ENT
stethoscopeCreated with Sketch.
ENT
Dr. Pragnya Parikh
stethoscopeCreated with Sketch.
ENT
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS, MS
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 500 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Tara Neo-Surg Hospital
Satyam Shopping Centre, M G Road, Ghatkopar East, Mumbai, Maharashtra - 400077, India