Doctors in Prakash Dental Care and Physiotherapy Clinic, Malviya Nagar
Doctors in Prakash Dental Care and Physiotherapy Clinic, Malviya Nagar
Dr. Gaurav Prakash - Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
BDS
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 100 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Prakash Dental Care and Physiotherapy Clinic
r - 112 / 1, Krishna Bhawan, Landmark: Near Durga Chemist, Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi, Delhi - 110017, India
Dr. Gaurav Prakash - Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
Dental Surgery
Dr. Gaurav Prakash
stethoscopeCreated with Sketch.
Dental Surgery
stethoscopeCreated with Sketch.
BDS
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 100 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Prakash Dental Care and Physiotherapy Clinic
r - 112 / 1, Krishna Bhawan, Landmark: Near Durga Chemist, Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi, Delhi - 110017, India