Doctors in Dr. Purah Prakash Sharma, Multani Dhanda
Doctors in Dr. Purah Prakash Sharma, Multani Dhanda
Dr. Gaurav Sharma - Physician
stethoscopeCreated with Sketch.
Physician
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS, Fellowship
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 200 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Dr. Purah Prakash Sharma
9261, Sadar Thana Road, Multani Dhanda, New Delhi, Delhi - 110055, India
Dr. Gaurav Sharma - Physician
stethoscopeCreated with Sketch.
Physician
Dr. Gaurav Sharma
stethoscopeCreated with Sketch.
Physician
stethoscopeCreated with Sketch.
MBBS, Fellowship
stethoscopeCreated with Sketch.
Rs. 200 Consultation fee
stethoscopeCreated with Sketch.
Dr. Purah Prakash Sharma
9261, Sadar Thana Road, Multani Dhanda, New Delhi, Delhi - 110055, India