Content Details
Written By
BDS
Reviewed By
DM, MD
Last updated on:
25 Aug 2019 | 12:04 PM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Zolway 10mg Tablet in Telugu

prescription అవసరం

Overview

Introduction of Zolway (Introduction of Zolway in Telugu)

Zolway 10 mg Tablet is a prescription medicine used to treat of insomnia. It does not affect total sleep time. However, it reduces sleep onset time and frequent awakening at night.

Zolway 10 mg Tablet is taken by mouth without food as when taken after high fat meal its effect reduces. Take this medicine before going to sleep as it has rapid action. This medicine should be taken in the dose and duration as advised by your doctor as it is habit forming. It is important that this medication is not stopped suddenly without talking to doctor as it may worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine includes dry mouth, diarrhea, visual disturbances and hallucinations. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus and do not take alcohol as it may worsen the dizziness. You should stop taking this medication and inform doctor if you experience sleep driving and memory loss. Be aware that you should never self prescribe this medicine to other people having sleep problems as it may harm them.

ఉపయోగాలు Zolway (Uses of Zolway in Telugu)

 • నిద్రలేమి (నిద్రపోవడం కష్టంగా ఉండటం)

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Zolway side effects in Telugu)

Common
 • నిద్రమత్తు
 • మైకం
 • అనియంత్రిత శరీర కదలికలు
 • జ్ఞాపకశక్తి వైకల్యత
 • ఆందోళన చెందడం
 • తలనొప్పి

ఎలా ఉపయోగించాలి Zolway (How to use Zolway in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Zolway 10 mg Tabletని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాZolway పనిచేస్తుంది (How Zolway works in Telugu)

Zolway 10 mg Tablet మెదడులోని నాడీకణాల మితిమీరిన పనితీరును నియంత్రించి తగినంత నిద్రపట్టేలా ప్రేరేపిస్తుంది.

హెచ్చరికలు (Zolway related warnings in Telugu)

ఆల్కహాల్
UNSAFE
Zolway 10 mg Tablet మద్యంతో అధిక మత్తు మరియు మౌనాన్ని కలిగిస్తుంది. శూన్య
గర్భధారణ
CONSULT YOUR DOCTOR
Zolway 10 mg Tabletను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం సురక్షితం కాకపోవచ్చు
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై వ్యతిరేక ప్రభావాలు చూపించబడ్డాయి, అయితే ఇవి మానవ అధ్యయనాల్లో పరిమితంగా ఉన్నాయి. గర్భధారణ మహిళల్లో దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల కంటే ఆమోదయోగ్యమైనవి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
SAFE IF PRESCRIBED
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Zolway 10 mg Tablet బహుశ సురక్షితము. ఈ మందు మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది బిడ్డకు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో హాని చేయదు.
డ్రైవింగ్
UNSAFE
Zolway 10 mg Tablet వాడటం వల్ల మీకు కళ్ళు తిరగటం, మగత లేదా అలసటగా అనిపించొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు వాహనాలు నడపటం చేయొద్దు.
మూత్రపిండాలు
SAFE IF PRESCRIBED
Zolway 10 mg Tablet వాడటం సురక్షితమైనది. Zolway 10 mg Tablet మోతాదు విషయంలో ఎలాంటి మార్పులూ సూచించబడలేదు.
కాలేయం
CAUTION
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Zolway 10 mg Tablet వాడే విషయంలో తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Zolway 10 mg Tablet మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.

మీరు Zolway యొక్క మోతాదును కోల్పోతే ఏమి చేయాలి?

If you miss a dose of Zolway 10 mg Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Zolway 10 mg Tablet
₹4.92/Tablet
₹9.25/Tablet
88% costlier
Inzofresh 10 Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹5.24/Tablet
6% costlier
Nitrest 10 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹9.25/Tablet
88% costlier
Zolpid 10mg Tablet
Micro Labs Ltd
₹8.87/Tablet
80% costlier
Sove 10mg Tablet
Ipca Laboratories Ltd
₹9.25/Tablet
88% costlier

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Zolway తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Fungis, EF Z, Rocflu
తీవ్రమైన
Brand(s): Indizole, Itraspan, Canzit
తీవ్రమైన
Brand(s): Terbicutis
తీవ్రమైన

Patient Concerns

కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు Zolway

arrow
What is a quick solution for running nose , watery eyes , sneezing
Dr. Pushkar Mani
Diabetes Specialist
ALERID 10MG TABLET twice daily for 3 days
Pimples,just using clindapane cream & acnex 10mg tablet
Dr. Atula Gupta
Skin Specialist
For Pimples- apply Faceclin Gel / Aclind Gel / D'acne Plus Gel for application twice daily over pimples only.Tab. Ascazin twice daily for 1 month.Face Wash with Rejuglow Facewash / Saslic DS wash/ D'acne Facewash.Stop oil application over scalp. Increase water intake. Protect from sun.Combination chemical peels to clear skin & spots @ skin clinic. SkinAid clinic Gurgaon, 9XXXXXX
arrow

User Feedback


FAQs

Q. Does Zolway make you high?

Zolway produces a calming effect on the brain and induces sleep. This calming effect may be perceived as pleasant or feeling high by some individuals. On prolonged use, Zolway may also make an individual dependent such that they are not be able to sleep or function normally without taking it.

Q. Does Zolway have paracetamol (acetaminophen) or aspirin in it?

No, Zolway does not have paracetamol (acetaminophen) or aspirin in it.

Q. Does Zolway have abuse potential?

Yes, Zolway has abuse potential. However, it is more commonly seen in patients with a history of drug abuse, alcohol consumption, and drug addiction. Therefore, doctors should carefully take history of drug abuse from the patient. Moreover, patients with a history of drug abuse or addiction should be closely monitored during Zolway therapy.

Q. Can I take Zolway with prednisone?

No drug-drug interactions have been found Zolway taken with prednisone. However always consult with your doctor before taking these medicines together.

Q. Does Zolway help with anxiety?

Zolway is used to treat insomnia, which may help ease anxiety in some patients, although doctors do not prescribe Zolway for anxiety alone because it does not work in the same manner as other sedatives anti-anxiety drugs

Q. What are the symptoms of an overdose of Zolway?

The symptoms of Zolway overdose include drowsiness, confusion, problems with coordination, floppy muscles, slow or difficult breathing, and even coma (loss of consciousness for a period of time).

Q. What should I should avoid when taking Zolway?

Zolway can make you drowsy during the daytime and also decrease your mental alertness. Therefore, you should not drive or operate heavy machinery until and unless you know how Zolway affects you. Do not drink alcohol while you are taking Zolway. Alcohol can make the side effects of Zolway even worse.

Q. Who should not take Zolway?

You should not take Zolway if you are allergic to it or any of its ingredients. You should also avoid Zolway if you have a history of depression, mental illness, or suicidal thoughts. A person having a history of drug or alcohol abuse or addiction, having kidney or liver disease, having a lung disease or breathing problems should avoid Zolway. Also, its consumption is not recommended if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding.

Q. Can I take Zolway with food?

No, do not take Zolway with or shortly after a heavy, high-fat meal. Zolway may not work well if it is taken with high-fat foods.

Q. Can Zolway be taken everyday? How long should it be taken?

Zolway is used for short-term (2-4 weeks) treatment of insomnia (difficulty falling asleep). It should be taken exactly as prescribed by the doctor. The dose and duration of treatment should not be exceeded else it may lead to dependence (addiction towards medicine).

Q. Does Zolway cause dry mouth and affect weight?

Yes, dry mouth is a common side effect of Zolway, whereas weight gain is less common with Zolway. If you experience weight gain, it could be due to increased appetite.

Q. How long does Zolway take to start working?

Zolway starts working as soon as you take it and may make you very sleepy. You may remain sleepy for some time after you take the medication. Plan to go to bed right after you take Zolway and to stay in bed for 7 to 8 hours. Do not take Zolway if you will be unable to go to bed right away and remain asleep for 7 to 8 hours after taking the medication.

Q. What are the withdrawal symptoms of Zolway?

Do not stop taking Zolway without talking to your doctor. If you suddenly stop taking Zolway, you may experience withdrawal symptoms such as unpleasant feelings, stomach and muscle cramps, vomiting, sweating, shakiness, and rarely, seizures.

Q. How can I improve my sleep without medicines?

You can improve your sleep by avoiding caffeine and nicotine, especially late in the day. Avoid exercise during the four hours before bedtime; daily exercise is beneficial to sleep, but can interfere if done close to bedtime. Avoid large meals in the evening. Avoid taking naps. Go to sleep and wake up at the same time each day. Keep the bedroom as dark as possible and maintain a comfortable temperature. Set aside a time to relax before bed and use relaxation techniques.

Q. What is insomnia?

Insomnia is a common sleep disorder. People with insomnia experience trouble in falling asleep, staying asleep, or both. As a result, they may get too little sleep or have poor-quality sleep, and they may not feel refreshed after waking up.

Q. What are the causes of insomnia?

Insomnia can be of two types- primary or secondary. In primary insomnia, the cause is not known. It can be triggered by life-style changes including long-lasting stress and emotional upset. Whereas, secondary insomnia can be caused due to various reasons such as certain medical conditions (depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, Alzheimer's disease, and Parkinson's disease), medicines, sleep disorders, and substances (caffeine and other stimulants, tobacco and other nicotine products, and alcohol).

Related Products

సంబంధిత ఆయుర్వేద పదార్థాలు

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Zolway uses in TeluguZolway side effects in Telugu
References
 1. Mihic SJ, Harris RA. Hypnotics and Sedatives. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 467-68.
 2. Stahl SM, editor. Zolpidem. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 751-54.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1519-20.
 4. Drugs.com. Zolpidem. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA, et al. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
Manufacturer/Marketer Address
C-38,Phase-II, Focal Point, Ludhiana-141010 Punjab (India)
NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.