Author Details
Written By
PhD (Pharmacology), PGDPRA
Reviewed By
MD (Pharmacology), MBBS
Last updated:
03 Jun 2020 | 02:02 PM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Terbest 500 Tablet

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Terbest 500 Tablet belongs to a group of medicines called antifungals It is used to treat a wide range of fungal infections of the skin and nails, including ringworm. It works by killing the fungus that causes the infection.

Terbest 500 Tablet can be taken with or without food. You should take it regularly as prescribed by your doctor. Taking it at the same time every day will help you to remember to take it. The dose and duration of treatment will depend on what you are being treated for. Do not stop taking it until you have finished the complete course, even when you feel better. If you stop taking this medicine too early, the fungus may continue to grow and the infection may return or worsen.

The most common side effects of this medicine include rash, headache, nausea, and abnormal liver enzyme. These are usually mild but let your doctor know if they bother you or last more than a few days.

Before using it, you should tell your doctor if you are allergic to any antibiotics or have any kidney or liver problems. You should also let your healthcare team know all other medicines you are taking as they may affect, or be affected by this medicine. Pregnant and breastfeeding mothers should consult their doctor before using it. Your doctor will monitor your liver function regularly with the help of blood tests during treatment.

ఉపయోగాలు Terbest Tablet (Uses of Terbest Tablet in Telugu)

 • ఫంగల్ సంక్రామ్యతలు

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Terbest Tablet in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Terbest

 • బొబ్బ
 • తలనొప్పి
 • శ్వాస వాస దుర్గంధం రావడం
 • వాంతులు
 • పొట్ట నొప్పి

ఎలా ఉపయోగించాలి Terbest Tablet (How to use Terbest Tablet in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Terbest 500 Tabletని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.
Terbest 500 Tabletను కెఫిన్ మరియు చాక్లెట్ అదేవిధంగా కెఫిన్ మరియు చాక్లెట్ ఉండే టీ ఆకులు, కోకా బీన్స్ వంటి ఆహారాలతో తీసుకోవద్దు

ఎలాTerbest Tablet పనిచేస్తుంది (How Terbest Tablet works in Telugu)

Terbest 500 Tablet ఫంగస్ మీది రక్షణ కవచాన్ని నాశనం చేసి ఫంగస్ ను చంపుతుంది.
టెర్బినఫైన్ అనేది యాంటి ఫంగల్ మందు. ఇది ఫంగల్ పెరుగుదలకు ముఖ్యమైన, ఫంగి బయటి రక్షణ పొర కీలకమైన భాగం అయిన, ఎర్గోస్టెరాల్ ఏర్పడడాన్ని తగ్గించే ముఖ్యమైన ఎంజైమ్ ను నిరోధించడం ద్వారా ఫంగి పెరుగుదలను ఆపుతుంది.
టెర్బినఫైన్ అనేది యాంటి ఫంగల్ మందు. ఇది ఫంగల్ పెరుగుదలకు ముఖ్యమైన, ఫంగి బయటి రక్షణ పొర కీలకమైన భాగం అయిన, ఎర్గోస్టెరాల్ ఏర్పడడాన్ని తగ్గించే ముఖ్యమైన ఎంజైమ్ ను నిరోధించడం ద్వారా ఫంగి పెరుగుదలను ఆపుతుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
CONSULT YOUR DOCTOR
మద్యంతో కలిగిన ప్రమాదాలు తెలియదు. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి. శూన్య
గర్భధారణ
SAFE IF PRESCRIBED
Terbest 500 Tabletను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం బహుశా సురక్షితం.
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై తక్కువ లేదా ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపించబడలేదు, అయితే మానవ అధ్యయనాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
CONSULT YOUR DOCTOR
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Terbest 500 Tablet వాడటం మంచిదికాకపోవచ్చు. ఈ మందు మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది బిడ్డకు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో హానిచేయొచ్చు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
వాహణాలు నడిపేటప్పుడు Terbest 500 Tablet వాడకూడదు. ఒకవేళ వాడితే ప్రతికూల ప్రభావాల ప్రభావం మీ డ్రైవింగ్ సామర్ధ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది.
మూత్రపిండాలు
జాగ్రత్త అవసరం
మీరు కిడ్నీ వ్య్దాధి ముదిరిన దశలో ఉన్న రోగి అయితే Terbest 500 Tablet తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Terbest 500 Tablet మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.
కాలేయం
జాగ్రత్త అవసరం
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Terbest 500 Tablet వాడే విషయంలో తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Terbest 500 Tablet మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.

మీరు Terbest యొక్క మోతాదును కోల్పోతే ఏమి చేయాలి?

If you miss a dose of Terbest 500 Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Terbest 500 Tablet
₹17.0/Tablet
Lamifin -Forte Tablet
Canixa Life Sciences Pvt
₹21.43/Tablet
26% costlier
Terbinaforce 500 Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹21.78/Tablet
28% costlier
Tebina 500 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹26/Tablet
53% costlier
Terbinext 500 Tablet
Ethinext Pharma
₹26.86/Tablet
58% costlier
Ifin 500 Tablet
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹28/Tablet
65% costlier

Expert Advice

 • Terbest 500 Tablet helps treat fungal infections of the skin and nails.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better.
 • Treatment may be needed for 2 to 6 weeks for skin infections and 6 weeks to 6 months for nail infections.
 • It can make your skin more sensitive to sun. Use broad-spectrum sunscreen and protective clothing when outdoors.
 • Your doctor may monitor your liver function regularly during treatment. Inform your doctor if you notice yellowing of eyes or skin, dark urine, or stomach pain.
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning to conceive or breastfeeding.

Fact Box

Chemical Class
Allylamine
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Terbest తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Stozen, Sulpigold, Amisulide
ప్రాణహాని
Brand(s): Arifril, Biozol, Elrip
ప్రాణహాని
Brand(s): Karzine, Ostil, Prom
ప్రాణహాని
Brand(s): Pencil
ప్రాణహాని

Patient Concerns

arrow
Red like Rings in both sides of thigh they are itching a lot.
Dr. Tapas Kumbhkar
Internal Medicine
Tab terbest 1BD. Terbest powder local application Terbest cream local application For 1monthWash your cloths separately in warm waterThis is fungal infection
ringworms around private parts ,bump and now on knees , terbest tablet is not functioning properly,
Dr. Atula Gupta
Dermatology
Kindly send pictures of affected area for better diagnosis and treatment.
arrow

User Feedback


FAQs

Q. Can Terbest 500 Tablet be safe for use in patients with liver cirrhosis?

Oral intake of Terbest 500 Tablet is not recommended in patients with chronic or active liver disease. Your doctor may prescribe a liver function test to check whether the liver is functioning effectively or not. This is done because the medicine gets metabolized by liver enzymes and any inefficiency in liver function can lead to increased levels of the medication in the blood, resulting in increased side effects and toxicity. Therefore, it is important to inform your doctor if you have any liver disease or cirrhosis. Also, inform your doctor about the medicines you may be taking as taking Terbest 500 Tablet with another medicine can lead to liver toxicity and Terbest 500 Tablet by acting on the liver enzymes can change the levels of other drugs. Your doctor may suggest periodic monitoring (after 4-6 weeks of treatment) of liver function test and make dose adjustments accordingly.

Q. Does Terbest 500 Tablet cause any skin reactions?

Yes, sensitive individuals may develop skin reactions while using Terbest 500 Tablet. There are rare reports of people developing serious skin/hypersensitivity reactions like Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis and other severe skin reactions with Terbest 500 Tablet. Therefore, do not take this medication without consulting your physician. And, in case you encounter any type of skin reaction or rashes, stop the medication immediately and report to the doctor.

Q. Is Terbest 500 Tablet effective?

Terbest 500 Tablet is effective as an anti fungal medicine if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop taking this medicine too early, the fungus may continue to grow and the infection may return or worsen.

Q. How long do I need to take Terbest 500 Tablet?

The usual duration of treatment for Tinea pedis (fungal infection in foot), Tinea corporis (ringworms) and Tinea cruris (fungal infection in the groin) is about 2 to 4 weeks. The duration may sometimes be extended to 6 weeks. For fungal infections of nails, the duration of treatment usually varies from 6 to 12 weeks. For fingernail fungal infections it may take 6 weeks whereas toenail fungal infection it may take about 12 weeks. However, the exact duration of the therapy is decided by the doctor depending upon the type of infection, the site of infection, and the patient’s response to the therapy.

Q. Can I drink tea or coffee while taking Terbest 500 Tablet?

Caffeinated drinks like tea and coffee should be taken with caution while being on treatment with Terbest 500 Tablet. Terbest 500 Tablet decreases the rate of metabolism of caffeine by 19% which is an important constituent of coffee, thereby increasing the levels of caffeine in the blood. This increased levels of caffeine may lead to side effects such as jitteriness, headache, increased heartbeat and restlessness.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

సంబంధిత ల్యాబ్ పరీక్షలు
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Bennett JE. Antifungal Agents. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1586, 1588.
 2. Robertson DB, Maibach HI. Dermatologic Pharmacology. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1051, 1053.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 1329.
 4. Terbinafine. Barnstaple, Devon: Accord-UK Ltd.; 2009 [revised 24 Aug. 2018]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Mayo Clinic. Terbinafine. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

Systopic Laboratories Pvt. Ltd., 101, Pragati Chambers, Commercial Complex, Ranjit Nagar, New Delhi-110008
Country of Origin: India
Expires on or after: November, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Terbest 500 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP119  Get 15% OFF
Best Price
₹101.15
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
7 tablets in 1 strip
CART కు జోడించు
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.