Author Details
Written By
BDS
Reviewed By
DM, MD
Last updated:
03 Jun 2020 | 01:04 PM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Seiz-Free 250 Tablet

prescription అవసరం
Manufacturer
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Seiz-Free 250 Tablet is an anti-epileptic medicine used to treat seizures (fits) in epilepsy. It can be used alone or along with other medicines. It helps to prevent seizures for as long as you continue to take it.

Seiz-Free 250 Tablet suppresses the abnormal electrical activity in the brain. You can take it with or without food but try to take it at the same time each day to get the most benefit. The dose will depend on your condition and how you respond to the medicine. Your doctor will advise the right dose for you. It is generally advised as a long-term treatment. You should continue taking it for as long as your doctor has told you to, even if you feel well. If you stop or miss doses your seizures could get worse.

Some common side effects of this medicine include dizziness, headache, infection, irritation, nasal congestion (stuffy nose), sleepiness, behavior changes, aggressive behavior, and decreased appetite. Side effects are more common during the first few weeks and usually lessen as your body gets used to the medicine. Most of these side effects do not need medical attention, but some of them can be serious. A small number of people being treated with this medicine have had thoughts of harming or killing themselves. Contact your doctor if your mood changes for the worse.

Before taking it, you should tell your doctor if you have kidney problems, depression, or suicidal thoughts and if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding. Your doctor may suggest regular blood tests to monitor your kidney function while taking this medicine.

ఉపయోగాలు Seiz-Free Tablet (Uses of Seiz-Free Tablet in Telugu)

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Seiz-Free Tablet in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Seiz-Free

 • నిద్రమత్తు

ఎలా ఉపయోగించాలి Seiz-Free Tablet (How to use Seiz-Free Tablet in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Seiz-Free 250 Tabletని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాSeiz-Free Tablet పనిచేస్తుంది (How Seiz-Free Tablet works in Telugu)

Seiz-Free 250 Tablet మెదడు నాడీ కణాల మితిమీరిన పనితీరును తగ్గించి మూర్ఛ లేదా సృహ కోల్పోయే సమస్యను నివారిస్తుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
సురక్షితం కాదు
Seiz-Free 250 Tablet మద్యంతో అధిక మత్తు మరియు మౌనాన్ని కలిగిస్తుంది. శూన్య
గర్భధారణ
CONSULT YOUR DOCTOR
Seiz-Free 250 Tabletను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం సురక్షితం కాకపోవచ్చు
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై వ్యతిరేక ప్రభావాలు చూపించబడ్డాయి, అయితే ఇవి మానవ అధ్యయనాల్లో పరిమితంగా ఉన్నాయి. గర్భధారణ మహిళల్లో దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల కంటే ఆమోదయోగ్యమైనవి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
SAFE IF PRESCRIBED
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Seiz-Free 250 Tablet బహుశ సురక్షితము. ఈ మందు మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది బిడ్డకు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో హాని చేయదు.
పాల స్రావం తగ్గవచ్చు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
Seiz-Free 250 Tablet వాడటం వల్ల మీకు కళ్ళు తిరగటం, మగత లేదా అలసటగా అనిపించొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు వాహనాలు నడపటం చేయొద్దు.
మూత్రపిండాలు
జాగ్రత్త అవసరం
మీరు కిడ్నీ వ్య్దాధి ముదిరిన దశలో ఉన్న రోగి అయితే Seiz-Free 250 Tablet తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Seiz-Free 250 Tablet మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.
కాలేయం
SAFE IF PRESCRIBED
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Seiz-Free 250 Tablet బహుశ సురక్షితము. అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత సమాచారం ప్రకారం కాలేయ(లివర్) వ్యాధి ఉన్నవారికి Seiz-Free 250 Tablet మోతాదులో మార్పు అవసరం లేదు. అయినా మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Seiz-Free 250 Tablet
₹5.82/Tablet
₹5.8/Tablet
same price
Torleva 250 Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹5.9/Tablet
1% costlier
Keppra 250mg Tablet
UCB India Pvt Ltd
₹6.48/Tablet
11% costlier
Levipil 250 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹6.53/Tablet
12% costlier
Levera 250 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹6.53/Tablet
12% costlier

Expert Advice

 • Seiz-Free 250 Tablet కేవలం వైద్యుడి ద్వారా సూచించినది మాత్రమే తీసుకోండి.వైద్యుని సంప్రదించకుండా మోతాదును పెంచడం లేదా తగ్గించడం చేయవద్దు.
 • మీకు వైద్యుడు సూచిస్తే తప్ప, Seiz-Free 250 Tabletను వాడడం ఆపవద్దు.
 • మీరు Seiz-Free 250 Tabletను ఆహారంతో లేదా లేకుండా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇది నిర్దిష్ఠ సమయంలో తీసుకోవడం ఉత్తమం. 
 • Seiz-Free 250 Tablet అతి కొద్ది మందులతో సంబంధాలు ఉన్నాయి, అందువల్ల మీ ఇతర మందుల ప్రభావితం ఉండకూడదు. 

Fact Box

Chemical Class
Pyrrolidinone & Acetamide Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

Patient Concerns

arrow
Hi Dr, my tsh has increased from 2.08 to 5.5 from Dec to now.I am thinking of getting t3 and t4 tested .Should I get total t3 and total t4 tested or free t3 or free t4?
Dr. Pushkar Mani
Physician
Free t3 & free t4
Pls suggest me a diabetes health drink and a sugar free biscuit
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
Sugar free juices and sugar free biscuits are available in market
arrow
Do you have any questions related to Seiz-Free 250 Tablet ?

User Feedback


FAQs

Q. Will the use of Seiz-Free 250 Tablet affect my fertility?

Seiz-Free 250 Tablet is not known to affect fertility in males or females. However, talk to your doctor if you are facing fertility issues during the treatment with this medicine.

Q. Can the use of Seiz-Free 250 Tablet cause sleepiness?

Yes, Seiz-Free 250 Tablet can make you feel sleepy. Therefore, during the initial phase of treatment, avoid driving, operating machinery, working at heights, or participating in potentially dangerous activities, until you know how this medicine affects you.

Q. I have gained weight since I started taking Seiz-Free 250 Tablet. Is it because of Seiz-Free 250 Tablet? What should I do?

Weight gain is an uncommon side effect of Seiz-Free 250 Tablet. However, the response may vary from person to person. To prevent weight gain you should take a healthy balanced diet, avoid snacking, cut down on high-calorie food items, include more vegetables and fruits in your diet and exercise regularly. If you still have issues with your weight, consult your doctor.

Q. What should I do if I have missed a dose of Seiz-Free 250 Tablet?

If you have missed a dose of Seiz-Free 250 Tablet, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip it and take the next dose as scheduled. Do not take a double dose to make up for the missed dose, as this may increase the chance of side effects. If you are not sure what to do, you can contact your doctor.

Q. How long does Seiz-Free 250 Tablet take to show its effect?

Seiz-Free 250 Tablet may take a few weeks to start working properly since the dose is increased slowly. It is possible that your seizures may continue until Seiz-Free 250 Tablet starts working completely.

Q. For how long do I need to take Seiz-Free 250 Tablet?

You should continue to take Seiz-Free 250 Tablet for as long as your doctor advises you to. Do not stop taking it suddenly because this may increase the frequency of seizures which may be difficult to control.

Q. Will I get addicted to Seiz-Free 250 Tablet if I use it for a long time?

No, Seiz-Free 250 Tablet is not habit-forming. No physical or psychological dependence has been reported with Seiz-Free 250 Tablet. Consult your doctor if you experience any side effects.

Q. What symptoms can occur if someone takes an excess of Seiz-Free 250 Tablet?

Taking an excess of Seiz-Free 250 Tablet may cause sleepiness, agitation, aggression, decrease of alertness, inhibition of breathing and even a state of coma. In case of an overdose, immediate medical care should be provided to the patient in a nearby hospital.

Q. How do I come off Seiz-Free 250 Tablet?

The dose of Seiz-Free 250 Tablet should be slowly reduced. You may have to take this medicine for a few months before you can stop it completely. Do not reduce the dose without asking your doctor. Inform your doctor if you get a serious side effect, such as a severe skin reaction. Your doctor may tell you to stop taking Seiz-Free 250 Tablet straight away, even if you have epilepsy.
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Levetiracetam. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 333-36.
 2. McNamara JO. Pharmacotherapy of the Epilepsies. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 600.
 3. Porters RJ, Meldrum BS. Antiseizure Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 411.
 4. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 789.
 5. Levetiracetam [FDA Label]. Smyrna, Georgia: UCB, Inc.; 1999 [revised Apr. 2017]. [Accessed 16 Jul. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Levetiracetam [EMC SmPC]. Hayes, UK: Ranbaxy (UK) Limited a Sun Pharmaceutical Company; 2011 [revised 26 Oct. 2018]. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Levetiracetam. [Updated 2020 Jan 20]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 8. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

Arvind Vithal Gandhi Chowk, BSD Marg, Station Road, Govandi East, Mumbai - 400 088. , India.
Country of Origin: India
Expires on or after: January, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Seiz-Free 250 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP58.17  Get 15% OFF
Best Price
₹49.44
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
CART కు జోడించు
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.