Prodom 10mg Drop

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Prodom 10mg Drop is a prescription medicine used in the treatment of indigestion, nausea and vomiting. It blocks the substance on the brain that triggers nausea or vomiting and it also increases the movement of food in the stomach, thereby improves digestion.

Prodom 10mg Drop is taken before meals in a dose and duration as advised by the doctor. The dose you are given will depend on your condition and how you respond to the medicine. You should take this medicine until your doctor tells you to stop. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are headache, dry mouth, and stomach pain. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can worsen your sleepiness. This medicine may also cause diarrhea, so it is better to take plenty of fluids while taking this medicine as it may help to prevent dehydration.

Before taking this medicine you should let your doctor know if you have liver or kidney problems. You shouldn't take it at the same time as an antacid. Pregnant women should also consult their doctor. You should avoid this medicine if suffering from bleeding ulcers of stomach.

ఉపయోగాలు Prodom Drop (Uses of Prodom Drop in Telugu)

 • వాంతులు

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Prodom Drop in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Prodom

 • తలనొప్పి
 • నోరు ఎండిపోవడం
 • పొట్ట నొప్పి
 • డయేరియా

ఎలా ఉపయోగించాలి Prodom Drop (How to use Prodom Drop in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. వాడేముందు తప్పక లేబుల్ చదవండి. దీన్ని డ్రాపర్ సాయంతో కొలిచి మాత్రమే తీసుకోవాలి. Prodom 10mg Dropను ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం మంచిది ( ఆహారం తీసుకోవడానికి 1 గంట ముందు లేదా ఆహారం తీసుకున్న తరువాత 2 గంటలు)

ఎలాProdom Drop పనిచేస్తుంది (How Prodom Drop works in Telugu)

పేగుల కదలికలను సులభతరం చేసి వాటి పనితీరును మెరుగుపరచే ఎసిటైల్ క్లోలిన్ అనే రసాయనంఉత్పత్తికి Prodom 10mg Drop దోహదం చేస్తుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
CONSULT YOUR DOCTOR
మద్యంతో కలిగిన ప్రమాదాలు తెలియదు. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి. శూన్య
గర్భధారణ
CONSULT YOUR DOCTOR
Prodom 10mg Dropను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం సురక్షితం కాకపోవచ్చు
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై వ్యతిరేక ప్రభావాలు చూపించబడ్డాయి, అయితే ఇవి మానవ అధ్యయనాల్లో పరిమితంగా ఉన్నాయి. గర్భధారణ మహిళల్లో దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల కంటే ఆమోదయోగ్యమైనవి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
SAFE IF PRESCRIBED
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Prodom 10mg Drop వాడటం మంచిది. దీని మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ మందు చనుబాల ద్వారా బిడ్డకు చేరదు. ఒకవేళ చేరినా అది విషతుల్యం కాదు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
Prodom 10mg Drop వాడటం వల్ల మీకు కళ్ళు తిరగటం, మగత లేదా అలసటగా అనిపించొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు వాహనాలు నడపటం చేయొద్దు.
మూత్రపిండాలు
జాగ్రత్త అవసరం
మీరు కిడ్నీ వ్య్దాధి ముదిరిన దశలో ఉన్న రోగి అయితే Prodom 10mg Drop తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Prodom 10mg Drop మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.
కాలేయం
జాగ్రత్త అవసరం
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Prodom 10mg Drop వాడే విషయంలో తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Prodom 10mg Drop మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.

మీరు Prodom యొక్క మోతాదును కోల్పోతే ఏమి చేయాలి?

If you miss a dose of Prodom 10mg Drop, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Prodom 10mg Drop
₹23.46/Drop
Peristal 10mg Drop
Prayas Pharmaceuticals
₹19.75/Drop
16% cheaper
Motiwin 10mg Drop
Maneesh Pharmaceuticals Ltd
₹22.6/Drop
4% cheaper
Domped Drop
Medispan Ltd
₹31.42/Drop
34% costlier
Domidon 10mg Drop
Vintech Formulations
₹35/Drop
49% costlier
Domperon 10mg Drop
Cadila Pharmaceuticals Ltd
₹59/Drop
151% costlier

Expert Advice

 • Prodom 10mg Drop helps relieve nausea, vomiting and indigestion.
 • It should be taken before meals as per the dose and duration prescribed by your doctor.
 • It may cause dizziness and sleepiness. Do not drive or do anything that requires mental focus until you know how it affects you.
 • Avoid consuming alcohol when taking Prodom 10mg Drop as it may cause excessive drowsiness.
 • Dry mouth may occur as a side effect. Frequent mouth rinses, good oral hygiene, increased water intake and sugarless candy may help.
 • Inform your doctor if you get watery diarrhea, fever, or stomach pain that does not go away.
 • Do not take it for longer than 7 days without consulting your doctor.

Fact Box

Chemical Class
Benzimidazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

FAQs

Q. What is Prodom 10mg Drop used for?

Prodom 10mg Drop is used for the treatment of nausea (feeling sick) and vomiting as and when recommended by your doctor.

Q. Is Prodom 10mg Drop an over the counter drug?

Prodom 10mg Drop is not an over the counter (OTC) medicine and it is not advisable to take it without a prescription.

Q. Does Prodom 10mg Drop cause weight gain?

Weight gain has not been reported with the use of Prodom 10mg Drop. If you notice any abnormal weight gain while using Prodom 10mg Drop, please talk to your doctor.

Q. Does Prodom 10mg Drop raise the blood pressure?

The increase in blood pressure is generally not seen with the use of Prodom 10mg Drop. But if you experience an increase in blood pressure while using Prodom 10mg Drop, please consult your doctor.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop for morning sickness?

Prodom 10mg Drop is not indicated or recommended for treating morning sickness. Please consult your doctor if you plan to take any medicine for treating morning sickness.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with antibiotics?

The use of Prodom 10mg Drop with antibiotics like erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, spiramycin, and some antifungals is not recommended. Please consult your doctor before using any antibiotics with Prodom 10mg Drop.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with lansoprazole?

Yes, Prodom 10mg Drop can be taken with lansoprazole as no drug-drug interactions have been clinically seen when they are taken together. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with doxycycline?

Yes, Prodom 10mg Drop can be taken with doxycycline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Prodom 10mg Drop with doxycycline.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with omeprazole?

Yes, Prodom 10mg Drop can be taken with omeprazole. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor before using the two medicines together.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with citalopram?

The use of Prodom 10mg Drop with citalopram is not recommended as it may increase the underlying heart problems like prolonged QTc interval. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with amitriptyline?

Yes, Prodom 10mg Drop can be taken with amitriptyline. No drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Prodom 10mg Drop with amitriptyline.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with amoxicillin?

Yes, Prodom 10mg Drop can be taken with amoxicillin. No drug-drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Prodom 10mg Drop with amoxicillin.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with paracetamol?

Yes, Prodom 10mg Drop can be taken with paracetamol. No drug--drug interactions have been reported. However, interactions may occur. Please consult your doctor.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with tramadol?

Yes, Prodom 10mg Drop can be taken with tramadol as no drug--drug interactions have been reported. However, please consult your doctor before taking Prodom 10mg Drop with tramadol.

Q. Is Prodom 10mg Drop safe?

Yes. Prodom 10mg Drop is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by the physician/ doctor.

Q. Is Prodom 10mg Drop used for motion sickness?

Prodom 10mg Drop is indicated for use in motion sickness. Please consult your doctor before using Prodom 10mg Drop for motion sickness as it must be used in the dose and duration as advised by your doctor.

Q. Is Prodom 10mg Drop an antibiotic?

No, Prodom 10mg Drop is not an antibiotic. Prodom 10mg Drop is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick).

Q. Does Prodom 10mg Drop cause drowsiness?

Drowsiness has been reported as one of the rare side effects with Prodom 10mg Drop. Please talk to your doctor if you experience excessive drowsiness while taking Prodom 10mg Drop.

Q. Does Prodom 10mg Drop increase milk secretion?

Yes, Prodom 10mg Drop can increase milk secretion also known as galactorrhea. This is an uncommon side effect of Prodom 10mg Drop. Talk to your doctor if you are experiencing this side effect while taking this medicine.

Q. Does Prodom 10mg Drop cause bloating (gas)?

Prodom 10mg Drop can cause some uncommon gastrointestinal side effects like regurgitation, appetite disorder, and heartburn, diarrhoea. However, bloating (gas) has not been reported as a side effect with Prodom 10mg Drop.

Q. Does Prodom 10mg Drop cause hair loss?

Prodom 10mg Drop has not been reported to cause hair loss. Please consult your doctor in case you experience excessive hair loss while taking Prodom 10mg Drop.

Q. Does Prodom 10mg Drop help to treat constipation?

Prodom 10mg Drop is not indicated to treat constipation. Please talk to your doctor regarding its use.

Q. Does Prodom 10mg Drop cause heart problems?

Prodom 10mg Drop may be associated with an increased risk of heartbeat problem and heart attack. This risk may be more likely in those over 60 years old or taking higher doses. The risk also increases when Prodom 10mg Drop is given together with other medicines. Please share your medical history with your doctor if you are prescribed Prodom 10mg Drop.

Q. Does Prodom 10mg Drop cause constipation?

Yes, Prodom 10mg Drop has been seen to cause constipation as a side effect.Consult your doctor if you experience excessive constipation while using Prodom 10mg Drop.

Q. Does Prodom 10mg Drop help to relieve bloating (gas)?

Prodom 10mg Drop is an anti-emetic which is used to treat nausea (feeling sick) and vomiting (being sick). It is not indicated to treat bloating (gas). Please consult your doctor before using this medicine.

Q. Can I take Prodom 10mg Drop with rabeprazole?

Prodom 10mg Drop can be safely taken with Rabeprazole as no harmful effects have been reported clinically. A fixed-dose combination of these two medicines is also available. Prodom 10mg Drop increases gut motility and Rabeprazole decreases the acid production in the stomach. So, this combination is very effective in the treatment of reflux esophagitis associated with acidity, heartburn, intestinal and stomach ulcers.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

సంబంధిత ఆయుర్వేద పదార్థాలు

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. McQuaid KR. Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 1078.
 2. Domperidone and domperidone maleate. South Ruislip, Middlesex: Aurobindo Pharma - Milpharm Ltd.; 2003 [revised 14 Nov. 2017]. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 3. ScienceDirect. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. International BreastFeeding Center. Domperidone. [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

Wallace Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 3rd Floor, Dempo Trade Centre Bldg., Patto Plaza, EDC Complex, Panaji 403001, Goa, India.
Country of Origin: India

Expires on or after: May, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Prodom 10mg Drop. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP23.46  Get 15% OFF
Best Price
₹19.94
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 ml in 1 packet
CART కు జోడించు
Price for Care Plan Members:
₹19.47 + Earn ₹3.9 1mgCash
arrow

Additional offers

OlaMoney Postpaid+Wallet Users Offer: Get up to ₹300 cashback (min cashback ₹50) on orders above ₹999. This offer is applicable on first-ever transaction on 1mg with OlaMoney Postpaid+ Wallet users until 28th Feb 2021.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.