Author Details
Written By
MDS (Oral Pathology & Microbiology), BDS
Reviewed By
MD (Pharmacology), MBBS
Last updated:
16 Jul 2020 | 07:52 PM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Petiol 40 Tablet

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Petiol 40 Tablet is a medicine that reduces the amount of acid produced in your stomach. It is used for treating acid-related diseases of the stomach and intestine such as heartburn, acid reflux, peptic ulcer disease, and some other stomach conditions associated with excessive acid production.

Petiol 40 Tablet is also used to prevent stomach ulcers and acidity that may be seen with the prolonged use of pain-killers. It belongs to a class of medicines known as proton pump inhibitors (PPIs). This medicine should be taken one hour before a meal, preferably in the morning. The dose will depend on your underlying condition and how you respond to the medicine. You should keep on taking it as prescribed even if your symptoms disappear quickly. You can increase the efficiency of the treatment by eating smaller meals more often and avoiding caffeinated drinks (like tea and coffee), and spicy or fatty foods.

The most common side effects observed with this medicine include nausea, vomiting, headache, dizziness, flatulence, diarrhea, and stomach pain. These symptoms are generally mild but if they bother you or do not go away, consult your doctor. Long-term use of this medicine may lead to an increased risk of side effects. For instance, using this medicine for more than 1 year, may increase your risk for bone fractures, especially with higher doses. Talk to your doctor about ways to prevent bone loss (osteoporosis), like taking calcium and vitamin D supplements.

Before taking this medicine, you need to tell your doctor if you have severe liver problems, are taking medicines for HIV, have ever had an allergic reaction to similar medicines in the past, or suffer from bone loss (osteoporosis). Pregnant or breastfeeding women should also consult their doctor before taking it.

ఉపయోగాలు Petiol Tablet (Uses of Petiol Tablet in Telugu)

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Petiol Tablet in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Petiol

 • వికారం
 • తలనొప్పి
 • అపాన వాయువు
 • డయేరియా
 • పొట్ట నొప్పి
 • వాంతులు

ఎలా ఉపయోగించాలి Petiol Tablet (How to use Petiol Tablet in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Petiol 40 Tabletని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాPetiol Tablet పనిచేస్తుంది (How Petiol Tablet works in Telugu)

Petiol 40 Tablet జీర్ణాశయంలో ఆమ్లాల ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
సురక్షితం కాదు
Petiol 40 Tabletతో మద్యం సేవించడం సురక్షితం కాదు.
గర్భధారణ
SAFE IF PRESCRIBED
Petiol 40 Tabletను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం బహుశా సురక్షితం.
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై తక్కువ లేదా ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపించబడలేదు, అయితే మానవ అధ్యయనాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
జాగ్రత్త అవసరం
Petiol 40 Tablet వాడే బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు దీన్ని తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. వీరు చికిత్స పూర్తయ్యేవరకు బిడ్డకు పాలివ్వరాదు. దీనివల్ల తల్లి శరీరంలోని మందు అవశేషాలు తొలగి బిడ్డకు హాని ఉండదు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
Petiol 40 Tablet వాడటం వల్ల మీకు కళ్ళు తిరగటం, మగత లేదా చూపు మందగించినట్లు అనిపించొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు చూపులో స్పష్టత వచ్చేవరకు వాహనాలు నడపటం చేయొద్దు.
మూత్రపిండాలు
SAFE IF PRESCRIBED
Petiol 40 Tablet వాడటం సురక్షితమైనది. Petiol 40 Tablet మోతాదు విషయంలో ఎలాంటి మార్పులూ సూచించబడలేదు.
కాలేయం
SAFE IF PRESCRIBED
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Petiol 40 Tablet బహుశ సురక్షితము. అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత సమాచారం ప్రకారం కాలేయ(లివర్) వ్యాధి ఉన్నవారికి Petiol 40 Tablet మోతాదులో మార్పు అవసరం లేదు. అయినా మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

మీరు Petiol యొక్క మోతాదును కోల్పోతే ఏమి చేయాలి?

If you miss a dose of Petiol 40 Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Petiol 40 Tablet
₹6.9/Tablet
Nupenta Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹4.57/Tablet
save 34%
Pantop 40 Tablet
Aristo Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹9.12/Tablet
32% costlier
PAN 40 Tablet
Alkem Laboratories Ltd
₹9.2/Tablet
33% costlier
Pantocid Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹10.6/Tablet
54% costlier
Pantodac 40 Tablet
Zydus Cadila
₹12.02/Tablet
74% costlier

Expert Advice

 • సంవత్సరానికి ఒకసారి మీ శరీరంలోని మెగ్నీషియం స్థాయిని తెలుసుకోవడానికి రక్తపరీక్ష చేయించండి; దీర్ఘకాలం చికిత్సగా, Petiol 40 Tabletను వాడుతున్నప్పుడు మీకు మెగ్నీషియం సప్లమెంట్ అవసరం ఉండవచ్చు.
 • Petiol 40 Tablet యొక్క దీర్ఘకాల వాడకం బలహీన మరియు విరుగిన ఎముకలకు కారణం కావచ్చు.

Fact Box

Chemical Class
Sulfinylbenzimidazole Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
GASTRO INTESTINAL

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Petiol తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Atazor, Atavir, Virataz
ప్రాణహాని
Brand(s): Pencil, Cilobact, Vascilol
ప్రాణహాని
Brand(s): Inbec, Indease, Indivan
ప్రాణహాని
Brand(s): Nel
ప్రాణహాని

Patient Concerns

arrow
I am experiencing gases and tightness
Dr. Kunal Parasar
Surgical Gastroenterology
Tablet pantoprazole 40 mg once dailyTablet pantoprazole 40 mg once daily for 4 weeks
Which is the best antacid empty stomach.
Dr. Kunal Parasar
Surgical Gastroenterology
Tablet pantoprazole 40 mg once daily
arrow

User Feedback


FAQs

Q. What is Petiol 40 Tablet used for?

Petiol 40 Tablet is used for the treatment of peptic ulcer disease, reflux esophagitis or gastroesophageal reflux disease (GERD). Petiol 40 Tablet prevents acidity associated with use of painkillers. It is also used to treat a disease associated with excessive acid production in the stomach known as Zollinger Ellison syndrome (ZES). It works by reducing the amount of acid made by your stomach and thus relieves your symptoms.

Q. How long does it take for Petiol 40 Tablet to work?

You should start to feel better within 2 to 3 days. It may take up to 4 weeks for Petiol 40 Tablet to work properly so you may still have some symptoms during this time.

Q. Is a single dose of Petiol 40 Tablet sufficient?

No, a single dose may not be sufficient. However, with only a few doses of Petiol 40 Tablet you may get relief with the symptoms. Petiol 40 Tablet is usually needed only for a short term or upto 2 weeks for heartburn, indigestion, acid reflux. However, if need arises, such as for treating peptic ulcer disease and Zollinger Ellison syndrome (ZES), Petiol 40 Tablet may be prescribed for a long term duration as well. Please consult your doctor if you do not feel better even after taking Petiol 40 Tablet regularly for 2 weeks as prescribed.

Q. Is Petiol 40 Tablet safe?

Yes, Petiol 40 Tablet is relatively safe. Most of the people who take Petiol 40 Tablet do not get a side effect. It is advised to be taken as directed by the doctor for maximum benefits.

Q. Can I take Petiol 40 Tablet for a long term?

Petiol 40 Tablet is usually prescribed for short term use only. However, if need arises, such as for treating peptic ulcer disease, ZE syndrome etc, Petiol 40 Tablet may be prescribed for a long term duration as well. Long term use may carry an increased risk for side effects and must be discussed with the doctor. Please use Petiol 40 Tablet as advised by your doctor and under their supervision.

Q. What are the long term side effects of Petiol 40 Tablet?

If Petiol 40 Tablet is used for more than 3 months, certain long term side effects may be seen. The most important of these is low magnesium levels in your blood which may make you feel tired, confused, dizzy, shaky or dizzy. You may also have muscle twitches or irregular heartbeat. If the use is further prolonged for more than a year, you may have an increased risk of bone fractures, stomach infections and vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiency can make you anemic, as a result of which you may feel more tired, weak, or pale. Additionally you may have palpitations, shortness of breath, lightheadedness, indigestion, loss of appetite, flatulence (gas) or nerve problems such as numbness, tingling and problem in walking.

Q. What is the best time to take Petiol 40 Tablet?

Usually, Petiol 40 Tablet is taken once a day, first thing in the morning. If you take Petiol 40 Tablet twice a day, take 1 dose in the morning and 1 dose in the evening. The tablets should be swallowed whole (remember not be chewed or crushed) and taken at least 1 hour before a meal with some water.

Q. Can I stop taking Petiol 40 Tablet if I feel better?

If you have been taking Petiol 40 Tablet for a long time. Stopping it abruptly may lead to increased acid production, thereby worsening your symptoms. Therefore, you must discuss any dose changes or if you wish to come off Petiol 40 Tablet.

Q. Does Petiol 40 Tablet cause weight gain?

Although rare but long-term treatment with Petiol 40 Tablet may cause weight gain. The reason could be the relief from reflux symptoms which could make you eat more. Consult your doctor for any weight-related concern.

Q. Can I take alcohol with Petiol 40 Tablet?

No, alcohol intake is not advised with Petiol 40 Tablet. Alcohol itself does not affect the working of Petiol 40 Tablet, but it can increase the acid production. This may further cause worsening of your symptoms.

Q. Can I take antacids along with Petiol 40 Tablet?

Yes, you can take antacids along with Petiol 40 Tablet. Take it 2 hours before or after you take Petiol 40 Tablet.

Q. What dietary changes should I make to get relief from acidity?

Petiol 40 Tablet is best taken 1 hour before a meal. You should avoid spicy and fatty foods while taking this medicine. You must refrain from caffeinated drinks such as tea, coffee and cola. Alcohol intake should also be avoided as it may worsen your symptoms.

Q. Are painkillers safe to take along with Petiol 40 Tablet?

Yes, it is safe to take painkillers along with Petiol 40 Tablet. Petiol 40 Tablet prevents acidity and stomach ulcers associated with the intake of painkillers. Petiol 40 Tablet is taken 1 hour before a meal. On the other hand, painkillers are usually taken with, or after a meal to avoid stomach upset.

సంబంధిత ఆయుర్వేద పదార్థాలు

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Wallace JL, Sharkey KA. Pharmacotherapy of Gastric Acidity, Peptic Ulcers, and Gastroesophageal Reflux Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2011. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Pantoprazole. Konstanz, Germany: Wyeth Pharmaceutical; 2000 [revised Mar. 2012]. [Accessed on 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

Viilbery Healthcare Pvt. Ltd. Plot No. P- 64, Milap Nagar, M. I. D. C Residential Zone Near AIMS Hospital, Dombivili, East, Thane - 421 203, Maharashtra, India.
Country of Origin: India
Expires on or after: January, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Petiol 40 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP69  Get 15% OFF
Best Price
₹58.65
Valid only on the orders above ₹649
10 tablets in 1 strip
CART కు జోడించు
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹20. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.