Author Details
Written By
BDS
Reviewed By
MD (Pharmacology), MBBS
Last updated:
22 Sep 2020 | 11:58 AM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Olaford 5mg Tablet

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Olaford 5mg Tablet is a prescription medicine used in the treatment of schizophrenia (a mental disorder that can result in hallucinations or delusions and also adversely affects a person’s ability to think and behave) and mania.

Olaford 5mg Tablet may be taken with or without food. However, it is advised to take it at the same time each day as this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. Take this medicine in the dose and duration as advised by your doctor and if you have missed a dose, take it as soon as you remember. It is important that this medication is not stopped suddenly without talking to your doctor as it may worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine include dryness in mouth, constipation, muscle rigidity and restlessness. Initially, this medicine may cause a sudden drop in blood pressure when you change positions, so it is better to rise slowly if you have been sitting or lying down. It also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you.

However, this medicine may increase your weight, blood sugar and cholesterol levels but, modifying your lifestyle by having a healthy diet and exercising regularly can reduce this side effect. You should be cautious as in rare cases it may cause serious side effects like very high blood sugar levels or seizures.

ఉపయోగాలు Olaford Tablet (Uses of Olaford Tablet in Telugu)

 • స్కిజోఫేనియా( రోగి పూర్తిగా అవాస్తవాన్ని వాస్తవంగా భావించే మానసిక రోగం)
 • మానియా (అసాధారణంగా మూడ్ మారడం)

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Olaford Tablet in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Olaford

 • నిద్రమత్తు
 • బరువు పెరగడం
 • రక్తంలో పెరిగిన గ్లూకోజ్ స్థాయి
 • అల్పరక్తపోటు (తక్కువ రక్తపోటు)
 • మైకం
 • నోరు ఎండిపోవడం
 • మలబద్ధకం
 • విరామము లేకపోవటం
 • వణుకు
 • కండరాల బిగుతు

ఎలా ఉపయోగించాలి Olaford Tablet (How to use Olaford Tablet in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Olaford 5mg Tabletని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాOlaford Tablet పనిచేస్తుంది (How Olaford Tablet works in Telugu)

Olaford 5mg Tablet is an atypical antipsychotic. It works by affecting the levels of chemical messengers (dopamine and serotonin) to improve mood, thoughts and behavior.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
సురక్షితం కాదు
Olaford 5mg Tablet మద్యంతో అధిక మత్తు మరియు మౌనాన్ని కలిగిస్తుంది. శూన్య
గర్భధారణ
CONSULT YOUR DOCTOR
Olaford 5mg Tabletను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం సురక్షితం కాకపోవచ్చు
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై వ్యతిరేక ప్రభావాలు చూపించబడ్డాయి, అయితే ఇవి మానవ అధ్యయనాల్లో పరిమితంగా ఉన్నాయి. గర్భధారణ మహిళల్లో దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల కంటే ఆమోదయోగ్యమైనవి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
CONSULT YOUR DOCTOR
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Olaford 5mg Tablet వాడటం మంచిదికాకపోవచ్చు. ఈ మందు మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది బిడ్డకు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో హానిచేయొచ్చు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
Olaford 5mg Tablet వాడటం వల్ల మీకు కళ్ళు తిరగటం, మగత లేదా అలసటగా అనిపించొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు వాహనాలు నడపటం చేయొద్దు.
మూత్రపిండాలు
SAFE IF PRESCRIBED
Olaford 5mg Tablet వాడటం సురక్షితమైనది. Olaford 5mg Tablet మోతాదు విషయంలో ఎలాంటి మార్పులూ సూచించబడలేదు.
కాలేయం
SAFE IF PRESCRIBED
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Olaford 5mg Tablet బహుశ సురక్షితము. అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత సమాచారం ప్రకారం కాలేయ(లివర్) వ్యాధి ఉన్నవారికి Olaford 5mg Tablet మోతాదులో మార్పు అవసరం లేదు. అయినా మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Olaford 5mg Tablet
₹3.5/Tablet
Olan 5 Tablet
Micro Labs Ltd
₹3.27/Tablet
save 7%
Olay 5 Tablet
Talent India
₹3.8/Tablet
9% costlier
Oliza 5 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹4.2/Tablet
20% costlier
Oleanz 5 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹4.35/Tablet
24% costlier
Oleanz RT 5 Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹4.35/Tablet
24% costlier

Expert Advice

 • Olaford 5mg Tablet works well in schizophrenia and bipolar disorder.
 • It is less likely to cause heart and movement problems as compared to other similar medicines.
 • It may take 4 to 6 weeks to see full effects on thoughts and mood. Keep taking it as prescribed.
 • Use caution while driving or doing anything that requires concentration as Olaford 5mg Tablet can cause dizziness and sleepiness.
 • It may increase your weight, blood sugar and cholesterol. Eat healthy, exercise regularly and monitor your blood levels regularly.
 • To lower the chance of feeling dizzy or passing out, rise slowly if you have been sitting or lying down.
 • Do not stop taking Olaford 5mg Tablet without talking  to your doctor first as it may cause worsening of symptoms.

Fact Box

Chemical Class
Thienobenzodiazepine Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Olaford తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Clowil, Odis, Kamestin
ప్రాణహాని
Brand(s): Fungis, EF Z, Rocflu
ప్రాణహాని
Brand(s): Indizole, Itracip, Itraspan
ప్రాణహాని
Brand(s): Canticid
ప్రాణహాని

Patient Concerns

arrow
Many times feel itching under my penis Is there any way reduce the itching
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
take tablet levocet 5mg od for 5 days. keep it clean
I.am having red marks on.my panis glands nd these r having so.much eatching
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
apply zole f ointment on it and take tablet levocetrizine 5mg once daily
arrow

User Feedback


FAQs

Q. Can Olaford 5mg Tablet be used for anxiety?

The treatment of anxiety with Olaford 5mg Tablet is not an approved indication. Olaford 5mg Tablet has been studied for treatment of anxiety disorders but the results have not been very convincing. However, it can be used along with anxiolytics in anxiety disorders for better results.

Q. Is Olaford 5mg Tablet a sleeping pill?

No, Olaford 5mg Tablet is not a sleeping pill. It belongs to the atypical antipsychotic class of medicines. It is used to treat schizophrenia. Schizophrenia is a mental illness that causes disturbed or unusual thinking, loss of interest in life, and strong or inappropriate emotions. Olaford 5mg Tablet also helps with bipolar disorder (manic depressive disorder). It is a disease that causes episodes of depression, mania, and other abnormal moods.

Q. How long does it take for Olaford 5mg Tablet to kick in?

Olaford 5mg Tablet may start showing initial improvement within 1-2 week of starting. However, for full benefits it may take about 4-6 weeks. You should continue taking it and consult your doctor in case you feel that Olaford 5mg Tablet is not helping you.

Q. What is the most important information that I should know about Olaford 5mg Tablet?

Olaford 5mg Tablet can cause serious side effects which include increased risk of death in elderly people who are confused, have memory loss and have lost touch with reality (dementia-related psychosis). It is important to know that it may increase blood sugar levels in diabetics and also in patients who never had diabetes. Furthermore, it may cause weight gain and high fat levels in the blood which is more common in teenagers.

Q. Can Olaford 5mg Tablet be taken during pregnancy?

Olaford 5mg Tablet should be avoided during pregnancy and should only be given if benefits outweigh the risk. Using Olaford 5mg Tablet during last 3 months of pregnancy may cause unwanted symptoms in the unborn baby. These symptoms include shaking, muscle stiffness and/or weakness, sleepiness, agitation, breathing problems, and difficulty in feeding.

Q. Can I stop taking Olaford 5mg Tablet if I am better?

You should not stop taking Olaford 5mg Tablet without consulting your doctor. This is because sudden discontinuation of the medicine may cause unpleasant side effects which include sweating, unable to sleep, tremor, anxiety or nausea, and vomiting. To avoid such effects, your doctor will reduce the dose gradually before stopping the treatment.

Q. Does smoking or alcohol interfere with working of Olaford 5mg Tablet?

Yes, smoking interferes with working of Olaford 5mg Tablet causing an increase in its metabolism. One should avoid alcohol while taking Olaford 5mg Tablet since it may cause more drowsiness. However, if you are a smoker then your doctor may increase your dose depending on your response to treatment.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Olanzapine. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 485-92.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1013-16.
 3. Olanzapine. North Harrow, Middlesex: Accord Healthcare Limited; 2010 [revised 15 Sep. 2017]. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Olanzapine. [Updated 2018 Oct 31]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 5. Drugs.com. Olanzapine. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Olanzapine. Indianapolis, Indiana: Lilly USA; 1996. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

302, ADITIRAJ ARCADE, NEAR HETVI TOWER, 100 FEET RING ROAD, SATELLITE, AHMEDABAD – 380015.
Country of Origin: India
Best Price
₹29.75
MRP35  Get 15% OFF
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablets in 1 strip
అమ్ముడుపోయాయి

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.