Author Details
Written By
MDS, BDS
Reviewed By
MD (Pharmacology), MBBS
Last updated:
09 Jan 2020 | 02:55 PM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Korandil 5 Tablet

prescription అవసరం
arrow
arrow

Overview

Introduction

Korandil 5 Tablet is a medicine used to prevent and treat heart-related chest pain (angina). It is usually prescribed when other heart medicines are not suitable or have not worked. It reduces the risk of an angina attack by widening blood vessels and improving blood flow to the heart.

Korandil 5 Tablet may be taken with or without food. It should be swallowed whole with water at the same time(s) each day. Your doctor will decide the dose and how often you should take it. This may change from time to time depending on how well it is working. You should take this medicine regularly to get the maximum benefit, even if you feel fine. Doing so will help you prevent any further harm. If you stop taking it, your chest pain may come back. You can improve the health of your heart by making some lifestyle changes such as quitting smoking, cutting down on alcohol, eating well, exercising regularly and managing stress.

The most common side effect of this medicine is headache, especially during the first few days of treatment. You can reduce this by drinking plenty of fluids and avoiding alcohol, but it usually goes after a week. Other common side effects include feeling dizzy or weak, nausea and flushing (sense of warmth in the face, ears, neck and trunk). Talk to your doctor if these bother you or do not go away.

It is not suitable for some people. Tell your doctor if you have low blood pressure or heart failure. Also let your doctor know all other medications you are using as some may affect, or be affected by this medicine. You should not take any medicines for erectile dysfunction with this medicine. This medicine is not usually recommended during pregnancy or breastfeeding. Avoid drinking alcohol, as it can increase the blood pressure-lowering effect of this medicine. Your doctor may ask you to avoid salt substitutes.

ఉపయోగాలు Korandil Tablet (Uses of Korandil Tablet in Telugu)

 • యాంజినా (ఛాతీ నొప్పి)

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Korandil Tablet in Telugu)

Common
 • తలనొప్పి
 • వికారం
 • వాంతులు
 • బలహీనత
 • మైకం
 • ఫ్లషింగ్

ఎలా ఉపయోగించాలి Korandil Tablet (How to use Korandil Tablet in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Korandil 5 Tabletని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాKorandil Tablet పనిచేస్తుంది (How Korandil Tablet works in Telugu)

Korandil 5 Tablet is a vasodilator. It works by reducing the workload of the heart. As a result, heart muscle does not need as much blood and oxygen supply. This reduces the frequency and severity of angina attacks.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
CONSULT YOUR DOCTOR
మద్యంతో కలిగిన ప్రమాదాలు తెలియదు. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి. శూన్య
గర్భధారణ
CONSULT YOUR DOCTOR
Korandil 5 Tabletను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం సురక్షితం కాకపోవచ్చు
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై వ్యతిరేక ప్రభావాలు చూపించబడ్డాయి, అయితే ఇవి మానవ అధ్యయనాల్లో పరిమితంగా ఉన్నాయి. గర్భధారణ మహిళల్లో దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల కంటే ఆమోదయోగ్యమైనవి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
CONSULT YOUR DOCTOR
చనుబాలివ్వడం సమయంలో Korandil 5 Tablet వాడకం పై సమాచారం అందుబాటులో లేదు. దయచేసి మీ వైద్యుని సంప్రదించండి.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
Korandil 5 Tablet వాడటం వల్ల మీకు కళ్ళు తిరగటం, మగత లేదా అలసటగా అనిపించొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు వాహనాలు నడపటం చేయొద్దు.
మూత్రపిండాలు
SAFE IF PRESCRIBED
కిడ్నీ వ్యాధి రోగులు Korandil 5 Tablet బహుశ సురక్షితము.అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత సమాచారం ప్రకారం కిడ్నీ వ్యాధి రోగుల విషయంలో Korandil 5 Tablet మోతాదును మార్చాల్సిన పనిలేదు. ఈ విషయంలో వారు వైద్యులను సంప్రదించాలి.
కాలేయం
SAFE IF PRESCRIBED
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Korandil 5 Tablet బహుశ సురక్షితము. అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత సమాచారం ప్రకారం కాలేయ(లివర్) వ్యాధి ఉన్నవారికి Korandil 5 Tablet మోతాదులో మార్పు అవసరం లేదు. అయినా మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

మీరు Korandil యొక్క మోతాదును కోల్పోతే ఏమి చేయాలి?

If you miss a dose of Korandil 5 Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Korandil 5 Tablet
₹12.5/Tablet
Nikoran 5 Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹15.11/Tablet
21% costlier
₹8.25/Tablet
save 34%
K-Cor 5 Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹15/Tablet
20% costlier
₹15.11/Tablet
21% costlier
Nucoril 5 Tablet
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹13.23/Tablet
6% costlier

Expert Advice

 • You must continue to take it as advised, usually for a long time.
 • Korandil 5 Tablet may cause headaches. Drink plenty of water and take a suitable painkiller. Inform your doctor if it does not go away.
 • Korandil 5 Tablet may cause dizziness or sleepiness. Do not drive or do anything which requires concentration until you know how it affects you.
 • Do not consume alcohol while taking Korandil 5 Tablet as that may cause increased dizziness.
 • Do not take medications like sildenafil or tadalafil (prescribed for erectile dysfunction) while on treatment with Korandil 5 Tablet as it may cause low blood pressure.
 • Inform your doctor if you notice any bleeding from the anal passage, blood in vomit or black stools.

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Korandil తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Joy On, One Up, Yuvagra
ప్రాణహాని
Brand(s): Suvida Force, Tadagra, Tadafun
ప్రాణహాని
Brand(s): Udzire
ప్రాణహాని
Brand(s): Edafil
ప్రాణహాని

Patient Concerns

arrow
Till how many days can we take Feliz s 5 tablet?
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Based on your clinical history, your doctor plans the type of medicine and it's dose and duration. For first episode of anxiety/ depression/ panic, the usual maintenance phase is 6 months of asymptomatic period, after which medicines can be gradually tapered. But treatment may need to continue longer depending on severity and frequency of episodes. To take any decision to change medication or stop them, several factors have to be taken in account for which regular follow up with your psychiatrist is important. For second opinion, seek a proper consultation with another psychiatrist and take along your previous prescriptions.
loses motion tablet reglaur going 4-5 time in one hours
Dr. Sunil Sekhri
Diabetology
Tab Zenflox Oz 1 BD x 3 days, ORS
arrow

User Feedback


FAQs

Q. What class of drug is Korandil and what is it used for?

Korandil belongs to a class of medicines known as “potassium channel openers”. It helps in the removal of potassium from the walls of arteries resulting in widening of the arteries. This decreases the workload of the heart to pump the blood. It also improves the blood and oxygen supply to your heart muscle. It is prescribed to patients of stable angina (heart-related chest pain) who cannot take other medicines (beta blockers, calcium channel antagonist) meant for angina.

Q. Can I stop taking Korandil?

No, you should not stop taking Korandil without speaking to your doctor first. If you stop Korandil suddenly, your anginal pain may recur. Talk to your doctor if you are experiencing any side effects.

Q. How long does it take Korandil to start working?

Korandil starts working after about an hour of taking the medicine, but full benefits may be seen only after 4 to 5 days.

Q. For how long do I need to continue Korandil?

Continue taking your medicine for as long as your doctor tells you. Korandil is generally prescribed for a long term. You may even need to take it for the rest of your life.

Q. What if somebody accidentally takes excess of Korandil?

He or she should be taken to the hospital immediately. The person may experience signs of low blood pressure, which include feeling weak or dizzy. He or she may also experience irregular or fast heart beat.

Q. Can I take Korandil if I am taking aspirin?

You should avoid taking Korandil and aspirin together. Taking the two medicines together increases the risk of ulcer or bleeding in the mouth, stomach or intestine. Immediately consult your doctor, If you notice blood in your stool or vomit while using Korandil.

Q. Who should not use Korandil?

People who are allergic to Korandil or any of its ingredients should avoid using this medicine. Also, patients who have heart problems such as cardiogenic shock or left ventricular failure with low filling pressure or cardiac decompensation or have a build-up of fluid in the lungs (pulmonary edema) should not use Korandil. Additionally, patients taking medicines to treat erectile dysfunction (e.g., sildenafil, tadalafil, and vardenafil) or medicines to treat pulmonary hypertension (e.g., riociguat) should not use the medication. Your blood pressure may be affected if these medicines are taken with Korandil or if you have low blood volume.

Q. Can Korandil affect my sex life?

No, Korandil does not affect your sex life. However, it is not recommended to take medicines used to treat erectile dysfunction (e.g., sildenafil or tadalafil) or premature ejaculation (e.g., vardenafil or dapoxetine) while taking Korandil. Taking them together can lead to a serious drop in your blood pressure.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

సంబంధిత ఆయుర్వేద పదార్థాలు

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Opie LH, Horowitz JD. Nitrates and Newer Antianginals β-Blocking Agents. In: Opie LH, Gersh BJ, editors. Drugs for the Heart. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2013. p. 57.
 2. Katzung BG, Chatterjee K. Vasodilator & the Treatment of Angina Pectoris. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 198.
 3. Nicorandil. Guildford, Surrey: SANOFI; 2009 [revised 16 Mar. 2018]. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Nicorandil. Coimbra, Portugal: Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A; 2014. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Nicorandil. Macquarie Park, New South Wales: Sanofi-Aventis Australia Pty Ltd.; 2017. [Accessed 18 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 7. National Health Service. Nicorandil; 2019. [Accessed 18 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
Manufacturer/Marketer Address
90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Korandil 5 Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹100
MRP125  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
CART కు జోడించు
Not returnable Read policy
Additional offers
Amazon Pay: Get up to ₹300 cashback (min cashback ₹20) on orders above ₹100. Offer valid once per user between 1st to 31st Jan.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.