Author Details
Written By
MDS, BDS
Reviewed By
MD (Pharmacology), MBBS
Last updated:
03 Jun 2020 | 01:25 PM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Itrasig 100mg Capsule

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Itrasig 100mg Capsule belongs to a group of medicines called antifungals. It works by stopping the growth of fungus and is used to treat infections of the mouth, throat, vagina and other parts of the body including fingernails and toenails. It kills fungi by destroying the fungal cell membrane.

Itrasig 100mg Capsule should be taken in the dose and duration as prescribed by your doctor. It should be swallowed whole and can be taken with food. To get the most benefit, take this medicine at evenly spaced times and continue using it until your prescription is finished, even if your symptoms disappear after a few days. If you stop the treatment too early, the infection may return and if you miss doses you can increase your risk of infections that are resistant to further treatment. Tell your doctor if the infection does not get better or if it gets worse.

The most common side effects of this medicine include nausea, common cold, cough, blurred vision, and a problem with menstrual periods. You could ask your doctor about ways of preventing or reducing these effects. Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction like severe skin rash, tingling, difficulty breathing, swelling of your face, lips, tongue, or throat. 

Do not take it if you are pregnant or could become pregnant unless your doctor has told you to. Talk to your doctor before taking this medicine if you have ever had heart failure, a weak immune system (including HIV/AIDS), kidney problems, or liver problems such as yellow skin (jaundice). This medicine may not be suitable for you. If your course of treatment is for more than a month, your doctor may want to check your liver by testing your blood. This medicine may make you dizzy or cause blurred vision so do not drive or operate machines until it is safe.

ఉపయోగాలు Itrasig Capsule (Uses of Itrasig Capsule in Telugu)

 • ఫంగల్ సంక్రామ్యతలు

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Itrasig Capsule in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Itrasig

 • వికారం
 • డయేరియా
 • పొట్ట నొప్పి
 • చర్మం ఎర్రబారడం
 • లివర్ ఎంజైమ్ పెరగడం

ఎలా ఉపయోగించాలి Itrasig Capsule (How to use Itrasig Capsule in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. Itrasig 100mg Capsuleను ఆహారంతో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాItrasig Capsule పనిచేస్తుంది (How Itrasig Capsule works in Telugu)

Itrasig 100mg Capsule ఫంగస్ మీది రక్షణ కవచాన్ని నాశనం చేసి ఫంగస్ ను చంపుతుంది.
ఇట్రాకానాజోల్ ప్రధానంగా శిలీంధ్రాల పెరుగుదలను నివారించడం ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది శిలీంద్ర కణ త్వచం (ఎర్గోస్టెరాల్) ముఖ్యమైన భాగం సంశ్లేషణ నిరోధిస్తుంది; దీని వలన కణస్ధాయి పారగమ్యత పెరిగి శిలీంద్ర కణాల నుండి కణ లీకేజ్ కి దరి తీసి చివరికి శిలీంద్ర పెరుగుదలని నిరోధిస్తుంది.
ఇట్రాకానాజోల్ ప్రధానంగా శిలీంధ్రాల పెరుగుదలను నివారించడం ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది శిలీంద్ర కణ త్వచం (ఎర్గోస్టెరాల్) ముఖ్యమైన భాగం సంశ్లేషణ నిరోధిస్తుంది; దీని వలన కణస్ధాయి పారగమ్యత పెరిగి శిలీంద్ర కణాల నుండి కణ లీకేజ్ కి దరి తీసి చివరికి శిలీంద్ర పెరుగుదలని నిరోధిస్తుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
సురక్షితమైనది
Itrasig 100mg Capsuleతో సాధారణంగా మద్యం సేవించడం సురక్షితం.
గర్భధారణ
CONSULT YOUR DOCTOR
Itrasig 100mg Capsuleను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం సురక్షితం కాకపోవచ్చు
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై వ్యతిరేక ప్రభావాలు చూపించబడ్డాయి, అయితే ఇవి మానవ అధ్యయనాల్లో పరిమితంగా ఉన్నాయి. గర్భధారణ మహిళల్లో దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, దీనిని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల కంటే ఆమోదయోగ్యమైనవి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
CONSULT YOUR DOCTOR
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Itrasig 100mg Capsule వాడటం మంచిదికాకపోవచ్చు. ఈ మందు మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది బిడ్డకు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో హానిచేయొచ్చు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
మీరు పూర్తిగా కోలుకోనేవరకు వాహనాలు నడపటం చేయవద్దు.
మూత్రపిండాలు
CONSULT YOUR DOCTOR
కిడ్నీ వ్యాధి రోగులు Itrasig 100mg Capsule వాడే విషయంలో పరిమిత సమాచారం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. కనుక ఈ విషయంలో వారు వైద్యులను సంప్రదించాలి.
కాలేయం
CONSULT YOUR DOCTOR
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Itrasig 100mg Capsule వాడే విషయంలో తగు సమాచారం లేదు. కనుక ఈ విషయంలో వారు వైద్యులను సంప్రదించాలి.

మీరు Itrasig యొక్క మోతాదును కోల్పోతే ఏమి చేయాలి?

If you miss a dose of Itrasig 100mg Capsule, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Itrasig 100mg Capsule
₹53.75/Capsule
IT-Mac 100 Capsule
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹9.97/Capsule
save 81%
Ceastra -XL 100 Capsule
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹15.91/Capsule
save 70%
Canditral 100 Capsule
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹21.5/Capsule
save 60%
Syntran Capsule
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹21.5/Capsule
save 60%
Sporanox Capsule
Janssen Pharmaceuticals
₹81.25/Capsule
51% costlier

Expert Advice

 • Itrasig 100mg Capsule helps treat fungal infections of mouth, skin, vagina or any other parts of the body.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better.
 • Take it with food, preferably at the same time everyday.
 • Use a reliable method of contraception to prevent pregnancy while taking this medicine.
 • Do not take indigestion remedies (antacids) within two hours of taking Itrasig 100mg Capsule.
 • Your doctor may check your liver function before starting treatment and regularly thereafter. Inform your doctor if you notice yellowing of eyes or skin, dark urine, or stomach pain.
 • Inform your doctor if you develop allergic reactions, nerve pain, or hearing loss.

Fact Box

Chemical Class
Azoles {Triazoles}
Habit Forming
No
Therapeutic Class
OPHTHAL

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Itrasig తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Efzu, Alfuzee, Alfuflo
ప్రాణహాని
Brand(s): Stozen, Sulpigold, Amisulide
ప్రాణహాని
Brand(s): Arifril, Biozol, Elrip
ప్రాణహాని
Brand(s): Carz
ప్రాణహాని

Patient Concerns

arrow
Ringworm, fungal skim infection I have consulted the doctor for the same he had prescribed me medicine but its too costly He told me to take 2 capsule at one time and like this twice a day I had searched the substitute for the same from 1mg.com and its candyforce 100mg capsule Is it safe for me to take this medicine in substitute of sponanox 100mg
Dr. Manju Singh
Homeopathy
Please consult with allopathy doctor.
Do i stop using neoral 100mg and danazol 100mg due to blood in urine
Dr. Ila Jain Khandelwal
Pathology
Dear Mam I don't know the reason for blood in your urine. Therefore, I suggest you should consult your treating doctor for the same.
arrow
Do you have any questions related to Itrasig 100mg Capsule ?

User Feedback


FAQs

Q. What is Itrasig 100mg Capsule used for?

Itrasig 100mg Capsule is used to treat fungal infections caused by Trichophyton spp., Microsporum spp., and Epidermophyton floccosum. The infections caused could be ringworm infection, infection of feet, or infection in groin and buttocks. This medicine also treats persistent infection of fingernails and toenails, persistent candida (yeast) infections of vagina or candida (yeast) infections of the mouth or throat in patients with lower resistance to disease. It is also used in the treatment of cryptococcal infection and infections caused by histoplasma, aspergillus and blastomyces.

Q. For how long do I need to take Itrasig 100mg Capsule?

The dose and length of treatment depends on the type and site of infection and your response to the treatment. For example, if you are taking Itrasig 100mg Capsule for athlete’s foot (fungal infection of the skin on the feet and between the toes), the dose may need to be taken for 30 days, on the other hand, if you are taking it for candidal infection of vagina, the dose may span from 1 day to 3 days depending on the dosage advised by the doctor.

Q. What should I do if I skip a dose of Itrasig 100mg Capsule?

Take the missed dose as soon as you remember. However, if it is time for your next dose, skip the missed dose and continue with your regular schedule. Do not double the dose to make up for the forgotten dose.

Q. I am taking Itrasig 100mg Capsule for nail infection but there does not seem to be any improvement. Can I stop taking it?

No, you should not stop taking Itrasig 100mg Capsule without completing the entire course because doing so may not completely cure the fungal infection. It usually takes about 6-9 months for nail lesion to disappear because after the medicine eliminates the fungus, the new nail takes several months to grow. Do not worry if you do not see any improvement during the treatment.

Q. Why has my doctor asked me to get blood tests done?

Your doctor is probably trying to monitor your liver’s functioning. Itrasig 100mg Capsule may cause serious liver damage. Therefore, if you develop loss of appetite, nausea, vomiting, dark urine or abdominal pain while taking Itrasig 100mg Capsule, you should tell your doctor immediately.

Q. Can I take antacid and Itrasig 100mg Capsule together?

Itrasig 100mg Capsule can be utilized by the body if there is sufficient acid in the stomach. Medicines for stomach ulcers, heartburn or indigestion neutralize the acid produced by the stomach. Therefore, take antacids or any such medicine about 2 hours after taking Itrasig 100mg Capsule. If you are taking antacids (medicines that stop the production of stomach acid), take Itrasig 100mg Capsule capsules with a drink of cola.

Q. What is drug resistance? Is it possible to develop resistance to Itrasig 100mg Capsule?

Sometimes it happens that the fungi gets modified in your body and the medicine no longer works. This is called drug resistance. Resistance to Itrasig 100mg Capsule has been reported with some candida species (krusei, glabrata and tropicalis). Itrasig 100mg Capsule should not be used for infection caused due to these species. Take the complete course of Itrasig 100mg Capsule to avoid drug resistance.

Q. I have been on Alprazolam for quite some time. Is it okay if I start Itrasig 100mg Capsule now?

Yes, you can take both Alprazolam and Itrasig 100mg Capsule together, but keep a watch on the side effects of alprazolam such as lightheadedness or drowsiness. If side effects appear after taking Itrasig 100mg Capsule, talk to your doctor who will modify the dose of alprazolam.

Q. My doctor prescribed Itrasig 100mg Capsule to me but not to my friend who had a similar fungal infection because she was on dofetilide. Why is it so?

Your doctor did not prescribe Itrasig 100mg Capsule to your friend because Itrasig 100mg Capsule interferes with the working of dofetilide. This interference can cause disturbed electrical activity of the heart, which can be harmful for the patient.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

సంబంధిత ల్యాబ్ పరీక్షలు
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Bennett JE. Antifungal Agents. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1576-79.
 2. Sheppard D, Lampiris HW. Antifungal Agents. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 839-40.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 749-51.
 4. Itraconazole. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2009 [revised 31 Aug. 2018]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Itraconazole. Turnhout, Belgium: Sanico N.V.; 1992 [revised Apr. 2010]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

House No-44, Ground Floor, Barthakur Mill Road, Ulubari, Guwahati, Kamrup,Assam, PIN -781007
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Itrasig 100mg Capsule. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP215  Get 15% OFF
Best Price
₹182.75
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
4 capsules in 1 strip
CART కు జోడించు
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.