Eriacta 50mg Tablet

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Eriacta 50mg Tablet is a prescription medicine used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It works by increasing blood flow to the penis. This helps men to get or maintain an erection. It belongs to a group of medicines known as phosphodiesterase type 5 (PDE 5) inhibitors.

Eriacta 50mg Tablet may be taken on an empty stomach or with a meal. It should be strictly taken as advised by your doctor. You should take about 1 hour before you plan to have sex. The amount of time it takes to work varies from person to person, but it normally takes between 30 minutes and 1 hour. This medicine will only help you to get an erection if you are sexually stimulated. However, you should not take this medicine if you do not have erectile dysfunction. It should not be taken more than once a day.

The most common side effects of this medicine are flushing (sense of warmth), headache, dizziness, blurred vision, muscle pain, stomach upset, and rash. Talk to your doctor if any of the side effects bother you or do not go away.

This medicine is not intended for use by women and men should avoid using any other medicines to treat impotence without talking to a doctor first. It can be dangerous to take it along with medicines called nitrates (often given for chest pain or angina). Do not take this medicine if you have severe heart or liver problems, have recently had a stroke or heart attack or if you have low blood pressure. Let your doctor know if you suffer from these or any other health problems before taking it. You should not drive if this medicine makes you feel dizzy. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it increases the chances of side effects.

ఉపయోగాలు Eriacta Tablet (Uses of Eriacta Tablet in Telugu)

 • అంగస్తంభన లోపం (లైంగిక చర్య సమయంలో అంగం తగినంత స్తంభించకపోవడం)

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Eriacta Tablet in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Eriacta

 • ఫ్లషింగ్
 • తలనొప్పి
 • దృఢత్వం
 • ముక్కు నుంచి రక్తస్రావం
 • దృష్టి మసకబారడం
 • అజీర్ణం
 • కండరాల నొప్పి

ఎలా ఉపయోగించాలి Eriacta Tablet (How to use Eriacta Tablet in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. Eriacta 50mg Tabletను ఆహారంతో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాEriacta Tablet పనిచేస్తుంది (How Eriacta Tablet works in Telugu)

పురుషాంగంలోని రక్త నాళాలను సడలించడం ద్వారా సిల్డెనాఫిల్ పనిచేస్తుంది, తద్వారా లైంగికంగా చురుకుగా ఉన్నపుడు పురుషాంగంలోని రక్త ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఇది ఊపిరితిత్తులలోని రక్త ఒత్తిడిని తగ్గిస్తూ ఊపిరితిత్తులలోని రక్త నాళాలను వెడల్పుగా చేసి విశ్రాంతిని కూడా ఇస్తుంది.
పురుషాంగంలోని రక్త నాళాలను సడలించడం ద్వారా సిల్డెనాఫిల్ పనిచేస్తుంది, తద్వారా లైంగికంగా చురుకుగా ఉన్నపుడు పురుషాంగంలోని రక్త ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఇది ఊపిరితిత్తులలోని రక్త ఒత్తిడిని తగ్గిస్తూ ఊపిరితిత్తులలోని రక్త నాళాలను వెడల్పుగా చేసి విశ్రాంతిని కూడా ఇస్తుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
సురక్షితం కాదు
Eriacta 50mg Tabletతో మద్యం సేవించడం సురక్షితం కాదు.
గర్భధారణ
SAFE IF PRESCRIBED
Eriacta 50mg Tabletను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం బహుశా సురక్షితం.
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై తక్కువ లేదా ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపించబడలేదు, అయితే మానవ అధ్యయనాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
SAFE IF PRESCRIBED
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Eriacta 50mg Tablet బహుశ సురక్షితము. ఈ మందు మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది బిడ్డకు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో హాని చేయదు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
Eriacta 50mg Tablet వాడటం వల్ల మీకు కళ్ళు తిరగటం, మగత లేదా చూపు మందగించినట్లు అనిపించొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు చూపులో స్పష్టత వచ్చేవరకు వాహనాలు నడపటం చేయొద్దు.
మూత్రపిండాలు
SAFE IF PRESCRIBED
Eriacta 50mg Tablet వాడటం సురక్షితమైనది. Eriacta 50mg Tablet మోతాదు విషయంలో ఎలాంటి మార్పులూ సూచించబడలేదు.
కాలేయం
జాగ్రత్త అవసరం
మీరు కాలేయ(లివర్) వ్య్దాధి ముదిరిన దశలో ఉన్న రోగి అయితే Eriacta 50mg Tablet తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Eriacta 50mg Tablet మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.

మీరు Eriacta యొక్క మోతాదును కోల్పోతే ఏమి చేయాలి?

If you miss a dose of Eriacta 50mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Eriacta 50mg Tablet
₹2.41/Tablet
Powerplay 50mg Tablet
Moraceae Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹18/Tablet
648% costlier
Puagra 50mg Tablet
Medipol Pharmaceuticals India Pvt Ltd
₹18/Tablet
648% costlier
Wagra 50mg Tablet
Cooper Pharma Limited
₹18/Tablet
648% costlier
Nidsex 50mg Tablet
Nidus Pharma Pvt Ltd
₹18/Tablet
648% costlier
₹19.43/Tablet
708% costlier

Expert Advice

 • You have been prescribed Eriacta 50mg Tablet for the treatment of erectile dysfunction.
 • It is best to take it an hour before sexual intercourse. But, you can take it anytime between 30 minutes and 4 hours before sexual activity.
 • Do not take it more than once a day.
 • Seek medical attention if the erection persists for more than 4 hours after sexual intercourse.
 • Do not use Eriacta 50mg Tablet if you have recently taken nitrates (medicines used in angina or chest pain).
 • Do not take it if you have had a heart attack in the past 3 months, or stroke or heart failure in the past 6 months.

Fact Box

Chemical Class
Benzenesulfonamide Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
SEX STIMULANTS REJUVENATORS
Action Class
Phosphodiesterase-V inhibitors

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Eriacta తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Leonite, Nitrogal, Nitrocare
ప్రాణహాని
Brand(s): Isocrate, Cardicap, Sorbidine
ప్రాణహాని
Brand(s): Monopark, Isotrate, Angitrate
ప్రాణహాని
Brand(s): Lorandil
ప్రాణహాని

User Feedback


FAQs

Q. How long does it take for Eriacta 50mg Tablet to work?

The amount of time Eriacta 50mg Tablet takes to work varies from person to person, but it normally takes between half an hour and one hour. However, Eriacta 50mg Tablet may take longer to start working if you take it with a heavy meal. Its effect may last for about 3-4 hours.

Q. Can I get Eriacta 50mg Tablet without a prescription?

No, you need a doctor's prescription to get Eriacta 50mg Tablet since it is a prescription medicine. Your doctor will prescribe it only if they judge that it would be beneficial for you.

Q. Can I take Eriacta 50mg Tablet as often as I want?

No, do not take Eriacta 50mg Tablet for more than once a day. If you take more Eriacta 50mg Tablet than the recommended dose then you may experience an increase in side effects and their severity. These side effects include flushing, headache, muscle pain, stomach upset, allergic reactions and vision changes such as blurred vision. Contact your doctor if Eriacta 50mg Tablet does not help you to get an erection, or if your erection does not last long enough for you to complete sexual intercourse.

Q. When should I take Eriacta 50mg Tablet?

Take Eriacta 50mg Tablet about 1 hour before you plan to have sex. Swallow the tablet whole with a glass of water. Inform your doctor if you feel the effect of Eriacta 50mg Tablet is too strong or too weak.

Q. Can I take Eriacta 50mg Tablet for premature ejaculation?

No, Eriacta 50mg Tablet is not known to have any beneficial effects in treating premature ejaculation. It is used for the treatment of erectile dysfunction.

Q. Why is the use of Eriacta 50mg Tablet contraindicated with nitrates?

Use of Eriacta 50mg Tablet is harmful for patients taking nitrates or blood pressure-lowering medicines as their combined use can cause a severe fall in blood pressure, which can also result in death. However, if these medicines are to be taken together then it is advised to keep a time gap of 24 hours between the intake of Penegra and blood pressure-lowering medicines.

Q. Why does Eriacta 50mg Tablet cause a fall in blood pressure (hypotension)?

Eriacta 50mg Tablet has the property of relaxing the smooth muscle of the blood vessels and widening them which can cause a fall in blood pressure (hypotension). So, when used with blood pressure lowering medicines or nitrates, it can cause a severe fall in blood pressure, which could be fatal. Eriacta 50mg Tablet should not be taken if you are taking nitrates for chest pain or you have a history of heart attack or stroke in the past 6 months.

Q. Can I take Eriacta 50mg Tablet in my twenties?

Yes, if prescribed by your doctor then Eriacta 50mg Tablet can be taken in your twenties.

Q. Does Eriacta 50mg Tablet increase blood pressure?

No, Eriacta 50mg Tablet is not associated with an increase in blood pressure. However, it can cause a decrease in blood pressure especially if taken with other blood pressure-lowering medications. Please consult your doctor before taking Eriacta 50mg Tablet with any other medicine.

Q. Is Eriacta 50mg Tablet safe to use in patients with diabetes?

Yes, if prescribed by your doctor then Eriacta 50mg Tablet is safe to use in patients with diabetes.

Q. Does Eriacta 50mg Tablet affect fertility?

No, Eriacta 50mg Tablet does not affect fertility, neither negatively nor positively.

Q. Does Eriacta 50mg Tablet affect sperm?

Eriacta 50mg Tablet does not affect sperm count or its health. It is a medicine that is used to treat erectile dysfunction.

Q. Can I drink alcohol while on Eriacta 50mg Tablet?

Drinking alcohol can temporarily impair your ability to get an erection. To get the maximum benefit from Eriacta 50mg Tablet, it is advised to not drink excessive amounts of alcohol before taking Eriacta 50mg Tablet.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Michel T, Hoffman BB. Treatment of Myocardial Ischemia and Hypertension. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 752-53.
 2. Katzung BG, Chatterjee K. Vasodilator & the Treatment of Angina Pectoris. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 197.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 1261-62.
 4. Sildenafil citrate. Sandwich, Kent: Pfizer Limited; 1998 [revised Mar. 2019]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Sildenafil. New York, New York: Pfizer; 1998 [revised Mar. 2014]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
Country of Origin: India

MRP
9.62
Inclusive of all taxes
4 tablets in 1 strip
అమ్ముడుపోయాయి

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.