Author Details
Written By
PhD (Pharmacology), PGDPRA
Reviewed By
MD (Pharmacology), MBBS
Last updated:
19 Aug 2020 | 06:57 PM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Azu OD 200mg/5ml Syrup

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Azu OD 200mg/5ml Syrup is an antibiotic used to treat various types of bacterial infections of the respiratory tract, ear, nose, throat, lungs, skin, and eye in adults and children. It is also effective in typhoid fever and some sexually transmitted diseases like gonorrhea.

Azu OD 200mg/5ml Syrup is a broad-spectrum type of antibiotic effective in killing many types of gram-positive bacteria, some types of gram-negative bacteria and other microorganisms. This medicine is taken orally, preferably either one hour before or 2 hours after a meal. It should be used regularly at evenly spaced time intervals as prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the return or worsening of the infection.

Commonly seen side effects seen with this medicine include vomiting, nausea, stomach pain, and diarrhea. These are usually temporary and subside with the completion of treatment. Consult your doctor if you find these side effects worry you or persist for a longer duration.

Inform your doctor if you have any previous history of allergy or heart problems before taking this medicine. Pregnant or breastfeeding women should consult their doctor before using this medicine.

ఉపయోగాలు Azu OD Syrup (Uses of Azu OD Syrup in Telugu)

 • బాక్టీరియల్ సంక్రామ్యతలు
 • టైఫాయిడ్ జ్వరం
 • గర్భధారణ సమయంలో టాక్సోప్లాస్మోసిస్ (పిల్లులు నుండి సంక్రమణ)
 • కండ్లకలక

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Azu OD Syrup in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Azu OD

 • డయేరియా
 • వికారం
 • వాంతులు
 • పొత్తికడుపు నొప్పి

ఎలా ఉపయోగించాలి Azu OD Syrup (How to use Azu OD Syrup in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. వాడేముందు లేబుల్ చదవండి. ఈ మందును వాడేముందు బాగా షేక్ చేసి కొలతకప్పుతో కొలిచి తాగాలి. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Azu OD 200mg/5ml Syrupని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాAzu OD Syrup పనిచేస్తుంది (How Azu OD Syrup works in Telugu)

Azu OD 200mg/5ml Syrup యాంటీ బయోటిక్ మాదిరిగా పనిచేస్తుంది. కొన్ని ప్రోటీన్ల తయారీ ప్రక్రియను ఆలస్యం చేయటం ద్వారా ఇది బ్యాక్టీరియా ఎదుగుదలను ఆపుతుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
సురక్షితమైనది
Azu OD 200mg/5ml Syrupతో సాధారణంగా మద్యం సేవించడం సురక్షితం.
గర్భధారణ
SAFE IF PRESCRIBED
Azu OD 200mg/5ml Syrupను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం బహుశా సురక్షితం.
జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై తక్కువ లేదా ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపించబడలేదు, అయితే మానవ అధ్యయనాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
SAFE IF PRESCRIBED
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Azu OD 200mg/5ml Syrup వాడటం మంచిది. దీని మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ మందు చనుబాల ద్వారా బిడ్డకు చేరదు. ఒకవేళ చేరినా అది విషతుల్యం కాదు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితమైనది
Azu OD 200mg/5ml Syrup సాధారణంగా మీ డ్రైవింగ్ నడిపే సామర్ధ్యాన్ని ప్రభావితం చేయదు.
మూత్రపిండాలు
జాగ్రత్త అవసరం
మీరు కిడ్నీ వ్య్దాధి ముదిరిన దశలో ఉన్న రోగి అయితే Azu OD 200mg/5ml Syrup తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Azu OD 200mg/5ml Syrup మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.
కాలేయం
జాగ్రత్త అవసరం
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Azu OD 200mg/5ml Syrup వాడే విషయంలో తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Azu OD 200mg/5ml Syrup మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.

మీరు Azu OD యొక్క మోతాదును కోల్పోతే ఏమి చేయాలి?

If you miss a dose of Azu OD 200mg/5ml Syrup, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Azu OD 200mg/5ml Syrup
₹2.22/ml of Syrup
₹2.9/ml of Syrup
30% costlier
Zikem 200mg/5ml Syrup
Shrinivas Gujarat Laboratories Pvt Ltd
₹3.09/ml of Syrup
39% costlier
Azysafe 200mg/5ml Syrup
Overseas Healthcare Pvt Ltd
₹3.12/ml of Syrup
41% costlier
₹3.23/ml of Syrup
45% costlier
ATM XL 200mg/5ml Syrup
Indoco Remedies Ltd
₹3.37/ml of Syrup
52% costlier

Expert Advice

 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Stopping it early may make the infection to come back and harder to treat.
 • Take it 1 hour before or two hours after food.
 • Do not take antacids 2 hours before or after taking Azu OD 200mg/5ml Syrup.
 • Diarrhea may occur as a side effect but should stop when your course is complete. Inform your doctor if it doesn't stop or if you find blood in your stools.
 • Stop taking Azu OD 200mg/5ml Syrup and inform your doctor immediately if you develop an itchy rash, swelling of the face, throat or tongue or breathing difficulties while taking it.

Fact Box

Chemical Class
Macrolides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Azu OD తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Alestol, Astelong, Astem
ప్రాణహాని
Brand(s): Qubast, Basbat, Ebaler
ప్రాణహాని
Brand(s): Zehist
ప్రాణహాని
Brand(s): Terfed
ప్రాణహాని

Patient Concerns

arrow
My child suffering from throat infection & running nose & I give azee 250 tab OD & kolq syrup 5ml TDS kindly suggest
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
Please share prescription of AzeeYou can not give azee without prescriptionThere are many underlying causes of your symptoms. Specific treatment can not be given unless we establish exact underlying cause. Please consult Pediatrician. will take detail history and will examine your child in detail. At time may ask you relevant investigations if necessary. All information will be used to determine exact underlying cause of problem. Depending upon cause will prescribe you treatment.
Sir, Good Morning. When I am seating in silence place my stomach getting kud kud noise and my stool is not clear in once after three times it is clear. Now I am taking omiprazol 20.
Dr. Kalyan Kumar
Internal Medicine
clear your constipation with syrup duphalac 15 ml od for 4 days
arrow
Do you have any questions related to Azu OD 200mg/5ml Syrup ?

FAQs

Q. Is Azu OD 200mg/5ml Syrup safe?

Azu OD 200mg/5ml Syrup is safe if used at prescribed doses for the prescribed duration as advised by your doctor.

Q. What if I don't get better?

You should inform your doctor if you do not notice any improvement in your symptoms after 3 days of taking Azu OD 200mg/5ml Syrup. Also, if your symptoms get worse, inform your doctor immediately.

Q. Can the use of Azu OD 200mg/5ml Syrup cause diarrhea?

Yes, the use of Azu OD 200mg/5ml Syrup can cause diarrhea. It is an antibiotic which kills the harmful bacteria. However, it also affects the helpful bacteria in your stomach or intestine and causes diarrhea. If you are experiencing severe diarrhea, talk to your doctor about it.

Q. Can Azu OD 200mg/5ml Syrup be taken at night?

Azu OD 200mg/5ml Syrup are usually prescribed once daily. You can take it at anytime of the day, but remember to take it at the same time each day. The medicine should be taken 1 hour before meals or 2 hours after eating food. You can take the tablet preparation with or without food. However, you must take Azu OD 200mg/5ml Syrup exactly as advised by your doctor and ask your doctor if you have any doubts.

Q. How long does it take Azu OD 200mg/5ml Syrup to work?

Azu OD 200mg/5ml Syrup starts working within a few hours of taking it. You may notice improvement in symptoms after a few days. Do not stop taking the medicine without completing the course mentioned by your doctor. Stopping the medicine without consulting you doctor may cause the infection to come back which may be more difficult to treat.

Q. Why is Azu OD 200mg/5ml Syrup given for 3 days?

The duration of treatment depends on the type of infection being treated and the age of the patient. Azu OD 200mg/5ml Syrup is not necessarily given for 3 days. In most of the bacterial infections, a single dose of 500 mg is given for 3 days. Alternatively, it can be given as 500 mg once on day 1 and then 250 mg once from day 2 to day 5. In some cases of infection such as genital ulcer disease, it is given as a single 1 gram dose. Therefore, it is important that you stick to the regime advised by your doctor.

Q. What should I avoid while taking Azu OD 200mg/5ml Syrup?

Generally, it is recommended that patients taking Azu OD 200mg/5ml Syrup should avoid taking any antacid with this medicine as this can affect the overall effectiveness of Azu OD 200mg/5ml Syrup. It is also recommended to avoid exposure to sunlight or tanning bed as Azu OD 200mg/5ml Syrup increases the risk of sunburn.

Q. Is Azu OD 200mg/5ml Syrup a strong antibiotic?

Azu OD 200mg/5ml Syrup is an effective antibiotic which is used for the treatment of many bacterial infections. Compared to other antibiotics, Azu OD 200mg/5ml Syrup has a longer half life which means that it stays in the body for a long time because of which it is given once a day and for short span of time. Other antibiotics comparatively have a shorter half life and are usually given twice, thrice or four times a day.

Q. Can you get a yeast infection from taking Azu OD 200mg/5ml Syrup?

Some people may get a fungal or yeast infection known as thrush after taking Azu OD 200mg/5ml Syrup. Antibiotics such as Azu OD 200mg/5ml Syrup can kill the normal or ‘good bacteria’ of your intestine which are responsible to prevent thrush. You should inform your doctor if you get a sore or vaginal itching or discharge. Also inform your doctor if you get white mouth or tongue after taking Azu OD 200mg/5ml Syrup or soon after stopping it.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

సంబంధిత ల్యాబ్ పరీక్షలు
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 801.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 117-20.
 3. Azithromycin. Frimley, Camberley: Sandoz Ltd.; 2006 [revised 31 Aug. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Azithromycin. Camberley, Surrey: Sandoz Limited; 2004 [revised 15 Mar. 2018]. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

Viilbery Healthcare Pvt. Ltd. Plot No. P- 64, Milap Nagar, M. I. D. C Residential Zone Near AIMS Hospital, Dombivili, East, Thane - 421 203, Maharashtra, India.
Country of Origin: India

Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Azu OD 200mg/5ml Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP
33.33
Inclusive of all taxes
15 ml in 1 bottle
CART కు జోడించు
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.