Azibold 100mg/5ml Syrup

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Azibold 100mg/5ml Syrup is an antibiotic medication. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections targeting the ear, eyes, nose, throat, lungs, skin, and gastrointestinal tract.

Azibold 100mg/5ml Syrup works by inhibiting the growth of the infection-causing bacteria and stopping it from multiplying. As a result of this, the spread of the infection is disabled. Azibold 100mg/5ml Syrup is usually given once a day, preferably in the morning. However, in the case of typhoid, it is to be given twice. Give it with or without food at about the same time each day. However, it is best given with food since children often have a sensitive stomach and could easily get a stomach upset.

Medicine dose depends on the type of infection your child has, its severity, and your child’s age and body weight. So stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor. In case your child vomits within 30 minutes of taking this medicine, give the same dose again.

Your child may start to feel better within 2 days of regular dosing. However, you must still complete the full prescribed course of the medicine and never stop it abruptly as that may worsen your child’s condition or increase the risk of reinfection. Some of the minor and temporary side effects of this medicine include vomiting, diarrhea, nausea, and stomach pain. Usually, these episodes subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case these effects persist or become bothersome for your child, consult your child’s doctor without any delay.

Inform your child’s doctor about any previous episode of any allergy, heart problem, liver impairment, and kidney malfunction. Knowing the child’s medical history is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Azibold 100mg/5ml Syrup in Children

 • బాక్టీరియల్ సంక్రామ్యతలు
 • టైఫాయిడ్ జ్వరం
 • గర్భధారణ సమయంలో టాక్సోప్లాస్మోసిస్ (పిల్లులు నుండి సంక్రమణ)
 • కండ్లకలక

Side effects of Azibold 100mg/5ml Syrup in Children

Azibold 100mg/5ml Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Azibold

 • డయేరియా
 • వికారం
 • వాంతులు
 • పొత్తికడుపు నొప్పి

How can I give Azibold 100mg/5ml Syrup to my child?

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. వాడేముందు లేబుల్ చదవండి. ఈ మందును వాడేముందు బాగా షేక్ చేసి కొలతకప్పుతో కొలిచి తాగాలి. దీనిని ఆహారంతో లేదా ఆహారం లేకుండా తీసుకోవచ్చు, అయితే Azibold 100mg/5ml Syrupని ఒక స్థిరమైన సమయంలో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాAzibold Syrup పనిచేస్తుంది (How Azibold Syrup works in Telugu)

Azibold 100mg/5ml Syrup యాంటీ బయోటిక్ మాదిరిగా పనిచేస్తుంది. కొన్ని ప్రోటీన్ల తయారీ ప్రక్రియను ఆలస్యం చేయటం ద్వారా ఇది బ్యాక్టీరియా ఎదుగుదలను ఆపుతుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

మూత్రపిండాలు
జాగ్రత్త అవసరం
మీరు కిడ్నీ వ్య్దాధి ముదిరిన దశలో ఉన్న రోగి అయితే Azibold 100mg/5ml Syrup తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Azibold 100mg/5ml Syrup మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.
కాలేయం
జాగ్రత్త అవసరం
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Azibold 100mg/5ml Syrup వాడే విషయంలో తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Azibold 100mg/5ml Syrup మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.

What if I forget to give Azibold 100mg/5ml Syrup to my child?

Do not panic. Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember, but at least 12 hours before the next dose is due.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Azibold 100mg/5ml Syrup
₹20.0/Syrup
Onazit 100mg/5ml Syrup
Elder Pharmaceuticals Ltd
₹13.75/Syrup
31% cheaper
Zithropon 100mg/5ml Syrup
Nippon Seiyaku Pvt Ltd
₹24.13/Syrup
21% costlier
Azam 100mg/5ml Syrup
Mcastro Pharma
₹24.4/Syrup
22% costlier
Aziwar 100mg/5ml Syrup
Bio Warriors Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹24.41/Syrup
22% costlier
Azu OD 100mg/5ml Syrup
Viilbery Healthcare Pvt Ltd
₹24.75/Syrup
24% costlier

Expert Advice

 • Your child must complete the entire course of this medicine. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Give Azibold 100mg/5ml Syrup with food to avoid an upset stomach.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Azibold 100mg/5ml Syrup will not be effective for viral infections. However, the doctor may prescribe this medicine in case of a secondary bacterial infection. So make sure to speak to your child’s doctor first.
 • Only give Azibold 100mg/5ml Syrup to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.
 • Stop the medicine and contact the doctor immediately if your child develops an itchy rash, facial swelling, and breathing difficulties soon after the intake.

Fact Box

Chemical Class
Macrolides
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Macrolides

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Azibold తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Alestol, Astelong, Astem
ప్రాణహాని
Brand(s): Qubast, Basbat, Efast
ప్రాణహాని
Brand(s): Zehist, Elina
ప్రాణహాని
Brand(s): Terfed
ప్రాణహాని

FAQs

Q. What if I give too much of Azibold 100mg/5ml Syrup by mistake?

Azibold 100mg/5ml Syrup is unlikely to cause any harm if an extra dose is given by mistake. However, if you think you have given too much of Azibold 100mg/5ml Syrup to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects and may even worsen your child’s condition.

Q. Are there any possible serious side effects of Azibold 100mg/5ml Syrup?

Some serious side effects of this medicine include persistent vomiting, kidney damage, allergy, diarrhea, and severe gastrointestinal infections. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. Can other medicines be given at the same time as Azibold 100mg/5ml Syrup?

Azibold 100mg/5ml Syrup can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Azibold 100mg/5ml Syrup. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. Can I get my child vaccinated while on treatment with Azibold 100mg/5ml Syrup?

Antibiotics usually do not interfere with the ingredients in vaccines or cause a bad reaction in a child who has just been vaccinated. However, children taking antibiotics should not get vaccinated until they recover from the illness. As soon as your child feels better, the vaccine can be given.

Q. Which all lab tests should my child undergo while taking Azibold 100mg/5ml Syrup on a long term basis?

The doctor may prescribe getting kidney function tests and liver function tests periodically to keep a check on your child’s condition.

Q. Can Azibold 100mg/5ml Syrup impact my child’s digestion?

Children often have a sensitive stomach and develop a stomach upset while taking medicines. When antibiotics are given, the good bacteria in their gastrointestinal tract may too get affected. Azibold 100mg/5ml Syrup may kill off good bacteria along with the bad ones, increasing your child’s risk of developing other infections. So, in case your child is having diarrhea while on Azibold 100mg/5ml Syrup, do not stop the medicine course. Instead, call your child’s doctor to ask the next steps. In some cases, the doctor may alter the dose.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

సంబంధిత ల్యాబ్ పరీక్షలు

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Chambers HF, Deck DH. Tetracyclines, Macrolides, Clindamycin, Chloramphenicol, Streptogramins, & Oxazolidiones. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 801.
 2. Medline Plus. Azithromycin. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. Royal College of Paediatrics and Child Health. Medicines for Children - information for parents and carers. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 4. Medicines for Children [Leaflet Information]. Azithromycin for bacterial infections. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 5. Children’s Health Queensland Hospital and Health Service. Emergency care of children: Medication guides for use in Queensland. [Accessed 26 Dec. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Azithromycin monohydrate [EMC Label]. Surrey, UK: Sandoz Limited; 2007 [revised 08 Aug. 2020]. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 7. Healio. The role of azithromycin in pediatrics. [Updated 01 Jul. 2014]. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 8. Höffler D, Koeppe P, Paeske B. Pharmacokinetics of azithromycin in normal and impaired renal function. Infection. 1995;23(6):356-361. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 9. Ma TK, Chow KM, Choy AS, et al. Clinical manifestation of macrolide antibiotic toxicity in CKD and dialysis patients. Clin Kidney J. 2014;7(6):507-512. [Accessed 31 Dec. 2020] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

Off. Ashram Road, Ahmedabad - 380 009., Gujarat, India
Country of Origin: India

MRP
20
Inclusive of all taxes
15 ml in 1 bottle
అమ్ముడుపోయాయి

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.