Author Details
Written By
MMST, MBBS
Reviewed By
MD (Pharmacology), MBBS
Last updated:
30 Sep 2020 | 02:20 PM (IST)
Want to know more?
Read Our Editorial Policy
Have issue with the content?
Report Problem

Acrotac 25mg Capsule

prescription అవసరం
SALT COMPOSITION
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Acrotac 25mg Capsule is a medicine that is similar to vitamin A and is involved in the normal growth of skin cells. It is used in the treatment of psoriasis. It works by stopping the overgrowth and thickening of skin cells.

Acrotac 25mg Capsule is taken with food in a dose and duration as advised by the doctor. The dose you are given will depend on your condition and how you respond to the medicine. You should keep taking this medicine for as long as your doctor recommends. If you stop treatment too early your symptoms may come back and your condition may worsen. Let your doctor know about all other medications you are taking as some may affect, or be affected by this medicine.

The most common side effects are dry lips, dryness in the mouth, skin peeling, joint pain, itching, runny nose, nosebleeds, hair loss, and increased levels of blood fat. Most of these are temporary and usually resolve with time. Contact your doctor straight away if you are at all concerned about any of these side effects. It may cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can make dizziness worse.

Avoid sun exposure and cover the treated areas with clothing or use a sunscreen before stepping out in the sun. Your doctor may get your regular blood tests done to monitor your liver function and the levels of fats such as cholesterol in your blood. You should tell your doctor if you have any kidney or liver diseases so that your doctor can prescribe a suitable dose for you. Before taking this medicine, you should tell your doctor if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding as Acrotac 25mg Capsule can cause fetal abnormalities.

ఉపయోగాలు Acrotac Capsule (Uses of Acrotac Capsule in Telugu)

 • సోరియాసిస్ (చర్మంపై వెండిరంగుల్లో ఉండే దద్దుర్లు)

యొక్క దుష్ప్రభావాలు (Side effects of Acrotac Capsule in Telugu)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Acrotac

 • పొడి పెదవులు
 • నోరు ఎండిపోవడం
 • పొడిముక్కు
 • కండ్లకలక
 • స్కిన్ పొట్టు
 • దృష్టి ఇబ్బందులు

ఎలా ఉపయోగించాలి Acrotac Capsule (How to use Acrotac Capsule in Telugu)

దీన్ని డాక్టర్ సూచించిన మోతాదులో , తగినంత కాలం వాడాలి. దీన్ని నేరుగా మింగాలి. నమలడం లేదా చప్పరించటం చేయొద్దు. Acrotac 25mg Capsuleను ఆహారంతో తీసుకోవడం మంచిది.

ఎలాAcrotac Capsule పనిచేస్తుంది (How Acrotac Capsule works in Telugu)

సోరియాసిస్ రోగుల్లో Acrotac 25mg Capsule పనితీరుపై పరిశోధకులు ఇంకా స్పష్టమైన అవగాహనకు రాలేదు.
అసిట్రెటిన్‌ అనేది రెటినాయిడ్స్‌ అనే ఔషధాల తరగతికి చెందినది, విటమిన్ ఎ రూపం. అసిట్రెటిన్‌ సోరియాసిస్‌ కారణంగా తలెత్తే అధిక కణ పెరుగుదల మరియు కెరటినిసటేషన్ (చర్మంలోని కణాలు చిక్కగా అయ్యే ప్రక్రియను నిరోధించేందుకు పనిచేస్తుంది). అందువల్ల అది చర్మం గట్టిపడకుండా చేసి, బొబ్బలను తగ్గిస్తుంది.
అసిట్రెటిన్u200c అనేది రెటినాయిడ్స్u200c అనే ఔషధాల తరగతికి చెందినది, విటమిన్ ఎ రూపం. అసిట్రెటిన్u200c సోరియాసిస్u200c కారణంగా తలెత్తే అధిక కణ పెరుగుదల మరియు కెరటినిసటేషన్ (చర్మంలోని కణాలు చిక్కగా అయ్యే ప్రక్రియను నిరోధించేందుకు పనిచేస్తుంది). అందువల్ల అది చర్మం గట్టిపడకుండా చేసి, బొబ్బలను తగ్గిస్తుంది.

హెచ్చరికలు (Safety Advice in Telugu)

ఆల్కహాల్
సురక్షితం కాదు
Acrotac 25mg Capsuleతో మద్యం సేవించడం సురక్షితం కాదు.
గర్భధారణ
సురక్షితం కాదు
Acrotac 25mg Capsuleను గర్భధారణ సమయంలో ఉపయోగించడం అధికంగా సురక్షితం కాదు.
మానవ మరియు జంతు అధ్యయనాల్లో పిండంపై గణనీయమైన ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపించాయి. దయచేసి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చనుబాలివ్వడం
CONSULT YOUR DOCTOR
బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులు Acrotac 25mg Capsule వాడటం మంచిదికాకపోవచ్చు. ఈ మందు మానవ వినియోగం విషయంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది బిడ్డకు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో హానిచేయొచ్చు.
డ్రైవింగ్
సురక్షితం కాదు
Acrotac 25mg Capsule వాడటం వల్ల మీకు కళ్ళు తిరగటం, మగత లేదా అలసటగా అనిపించొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు వాహనాలు నడపటం చేయొద్దు.
మూత్రపిండాలు
జాగ్రత్త అవసరం
మీరు కిడ్నీ వ్య్దాధి ముదిరిన దశలో ఉన్న రోగి అయితే Acrotac 25mg Capsule తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Acrotac 25mg Capsule మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.
కాలేయం
జాగ్రత్త అవసరం
కాలేయ వ్యాధి ఉన్న రోగులు Acrotac 25mg Capsule వాడే విషయంలో తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి. ఈ విషయం మీ వైద్యుడితో చెప్పండి. తద్వారా వారు Acrotac 25mg Capsule మోతాదులో తగిన మార్పులు సూచిస్తారు.

Substitute Medicines

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Acrotac 25mg Capsule
₹78.5/Capsule
₹59/Capsule
save 25%
Aceret 25 Capsule
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
₹59.9/Capsule
save 24%
Actoid 25mg Capsule
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹60/Capsule
save 24%
₹60/Capsule
save 24%
Acitrin 25mg Capsule
Ipca Laboratories Ltd
₹61.47/Capsule
save 22%

Expert Advice

 • Acrotac 25mg Capsule helps reduce thickening, plaque formation and scaling of the skin in conditions such as psoriasis.
 • Take it at the same time every day with food or a glass of milk.
 • Do not take Acrotac 25mg Capsule if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding as it can cause birth defects in babies. Use effective methods of contraception to prevent pregnancy.
 • You will need to take pregnancy tests regularly if you are on treatment with and for at least 3 years after you stop taking this medicine.
 • Avoid exposure to sunlight while using Acrotac 25mg Capsule as it increases the sensitivity of your skin. Use protective measures such as sun-creams and protective clothing.
 • It may cause dryness of skin, mouth, and lips. Drink plenty of water and use a moisturiser and lip balm, if needed.
 • It may cause dry eyes and blurring of vision. Avoid wearing contact lenses and be cautious before driving or using machines.
 • Your doctor may get your regular blood tests done to monitor your liver function and the levels of fats such as cholesterol in your blood.

Fact Box

Chemical Class
Retinoids
Habit Forming
No
Therapeutic Class
DERMA

Interaction with Drugs

ఈ కింద ఉన్న మందులతో Acrotac తీసుకుంటే వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు ఇతర తీవ్ర దుష్పరిణామాలు రావచ్చు.
Brand(s): Ledermycin
ప్రాణహాని
Brand(s): Bindox, Spandox PR, Doxybuz
ప్రాణహాని
Brand(s): Axymin, Minocyn, Vivcyl
ప్రాణహాని
Brand(s): Albaoxy
ప్రాణహాని

Patient Concerns

arrow
I have been taking acrotac as I m suffering from psoarisis and I apply topisal on head and plasitrex c ointment on big scaly patches and full body I use cetaphil Dam cream N for itching dazit tab I wud like to know that I hv started taking acrotac tab 25mg after a gap of more than a month n did nt consult wit my as due to financial issues so is it safe to take acrotac coz wit acrotac I had good result in past and hence took it can u plz help me
Dr. Souvik Sardar
Dermatology
Do a Liver function test and lipid profile Also if do a pregnancy card test Acrotac can't be taken if there is pregnancy Bt I will advise u to visit a dermatologist to check the extent of the lesions Bcoz small areas can be treated with topicals
Hello, I am facing psoriasis problem from last 4 years. How can I treat it. I have taken too many medicine like acrotac 25 mg. But not get well soon.
Dr. Saurav Arora
Homeopathy
Dear sir as this case is chronic, you need to visit a doctor and discuss your case in detail. In homeopathy we take a long case and give medicine to reduce control the psoriasis, but for that physical presence of patient is a must.
arrow
Do you have any questions related to Acrotac 25mg Capsule ?

User Feedback


FAQs

Q. Is Acrotac 25mg Capsule an immunosuppressant?

No, Acrotac 25mg Capsule is not an immunosuppressant. It belongs to the retinoid class of medicines. It is used to treat severe form of psoriasis.

Q. Can I drink alcohol while taking Acrotac 25mg Capsule?

Do not consume anything that contains alcohol while taking Acrotac 25mg Capsule and for 2 months after treatment. Acrotac 25mg Capsule and alcohol combine to form a substance that may remain in the body for more than 3 years.

Q. How long does Acrotac 25mg Capsule take to work?

Acrotac 25mg Capsule does not work right away. It may take about 2-4 weeks to see an improvement and about 2-3 months before you see the full benefits of this medicine. Therefore, you should continue taking it even if you do not see any improvement initially.

Q. What is the most important information that I should know about Acrotac 25mg Capsule?

Acrotac 25mg Capsule can cause serious birth defects in your unborn child. Therefore, you should not take Acrotac 25mg Capsule if you are pregnant or plan to become pregnant within the next 3 years. Acrotac 25mg Capsule may also cause liver damage. Therefore, contact your doctor immediately if you experience nausea, vomiting, loss of appetite, pain in the upper right part of the stomach, yellowing of the skin or eyes, or dark urine.

Q. Does Acrotac 25mg Capsule affect sperm?

No, Acrotac 25mg Capsule does not affect the sperm. However, it has been seen that small amounts of this medicine may pass into the semen. But, this small amount does not pose a risk to an unborn child.

Q. How should I take Acrotac 25mg Capsule?

It is generally recommended to take Acrotac 25mg Capsule once daily with meals or milk. The dosage varies from person to person and is decided by your doctor. Swallow the medicine whole and do not crush or cut it.

Q. Can I donate blood while on Acrotac 25mg Capsule?

No, you should not donate blood while on Acrotac 25mg Capsule. Moreover, do not donate blood 3 years after stopping the treatment with Acrotac 25mg Capsule. The medicine present in your blood can harm an unborn child if your blood is given to a pregnant mother. However, Acrotac 25mg Capsule does not affect your ability to receive a blood transfusion.

Q. What should I avoid while taking Acrotac 25mg Capsule?

Acrotac 25mg Capsule may affect your night vision. Therefore, you should avoid driving at night. Avoid supplemental foods containing vitamin A while taking this medicine since it may add to the side effects. Also, avoid sunlight and sun lamps as Acrotac 25mg Capsule can make your skin more sensitive to ultraviolet light.

సంబంధిత ఉత్పత్తులు

సంబంధిత ఆయుర్వేద పదార్థాలు

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Burkhart C, Morrell D, Goldsmith L. Dermatological Pharmacology. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1812.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 15-17.
 3. Acitretin. Huddersfield, UK: Genus Pharmaceuticals; 2015 [revised 12 Dec. 2016]. [Accessed 28 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Acitretin. Palo Alto, CA: Connetics Corporation; Mar. 2004. [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-S198. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

Manufacturer/Marketer Address

90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
Country of Origin: India

Expires on or after: January, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Acrotac 25mg Capsule. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP1570  Get 15% OFF
Best Price
₹1334.5
Inclusive of all taxes
20 capsules in 1 strip
CART కు జోడించు
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.