buy medicine online indiamedicine onlineloading...

  Domperidone

  Domperidone பற்றிய தகவல்

  Domperidone இன் பயன்கள்

  வாந்தி சிகிச்சைக்காக Domperidone பயன்படுத்தப்படும்

  Domperidone எப்படி வேலை செய்கிறது

  Domperidone குடல் இயக்கத்தினை அதிகரிக்கிற ஒரு இரசாயனமான அசிடைல்கோலைனை விடுவிக்கப்படுவதை மறைமுகமாகத் தூண்டுகிறது.

  Domperidone இன் பொதுவான பக்க விளைவுகள்

  தலைவலி, வாய் உலர்வு, வயிற்று வலி, வயிற்றுப்போக்கு
  Content Details
  Last updated on:
  editorial-image
  Want to know more?
  Read Our Editorial Policy

  Domperidone கொண்ட மருந்துகள்

  • ₹22 to ₹77
   Torrent Pharmaceuticals Ltd
   9 variant(s)
  • ₹24 to ₹67
   Morepen Laboratories Ltd
   4 variant(s)
  • ₹23 to ₹49
   Medley Pharmaceuticals
   3 variant(s)
  • ₹20 to ₹32
   Medispan Ltd
   3 variant(s)
  • ₹25
   Janssen Pharmaceuticals
   1 variant(s)
  • ₹25 to ₹36
   Janssen Pharmaceuticals
   2 variant(s)
  • ₹12 to ₹59
   Cadila Pharmaceuticals Ltd
   8 variant(s)
  • ₹95
   Indoco Remedies Ltd
   1 variant(s)
  • ₹26 to ₹31
   Cipla Ltd
   2 variant(s)
  • ₹17 to ₹87
   Navil Laboratories Pvt Ltd
   5 variant(s)