Zopicon 7.5mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Zopicon 7.5mg Tablet is a prescription medicine used for short term treatment of insomnia. It reduces sleep onset time and frequent awakening at night. This medicine improves sleep maintenance and therefore ensures sound sleep.

Zopicon 7.5mg Tablet is never used for long term treatment of insomnia, because of its high habit forming potential. It should be taken on an empty stomach, preferably just before going to bed. However, it is advised to take it at the same time each day as this helps to maintain a consistent level of medicine in the body. Take this medicine in the dose and duration as advised by your doctor as it is habit forming. Do not stop taking it suddenly without talking to your doctor as it may worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine include metallic taste, drowsiness, sleepiness, and dry mouth. However, these are temporary and resolve on their own after some time. Please consult your doctor if these bother you or do not away.

Zopicon 7.5mg Tablet also causes dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you and do not take alcohol with it as it may worsen the dizziness. Inform your doctor if you develop any unusual changes in mood or behavior, new or worsening depression, hallucinations or suicidal thoughts while taking this medicine.

Before taking Zopicon 7.5mg Tablet, inform your doctor about all other medicines that you are taking, so that your doctor can advise if taking this medicine is right for you. Consult your doctor before taking this medicine if you are suffering from any liver or kidney problems. You should avoid smoking and alcohol while using this medicine. Pregnant and breastfeeding mothers should not use this medicine. However, if the need arises, please consult your doctor before using it.

Zopicon Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Zopicon Tablet in Tamil)

 • தூக்கமின்மை (உறங்குவதில்சிரமம்)

Zopicon Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Zopicon Tablet in Tamil)

Common
 • தூக்க கலக்கம்
 • ஒருங்கிணையாத உடல் அசைவுகள்
 • நினைவாற்றல் குறைபாடு
 • பதட்டம்
 • வாய் உலர்வு
 • பசியின்மை

Zopicon Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Zopicon Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Zopicon 7.5mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Zopicon Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Zopicon Tablet works in Tamil)

Zopicon 7.5mg Tablet மூளையில் நரம்பு செல்களின் அதிகப்படியான நடவடிக்கையை அழுத்தி தூக்கத்தை தூண்டுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Zopicon 7.5mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும்.
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Zopicon 7.5mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Zopicon 7.5mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Zopicon 7.5mg Tablet உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Zopicon 7.5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Zopicon 7.5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Zopicon 7.5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Zopicon 7.5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Zopicon இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Zopicon 7.5mg Tablet, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Zopicon 7.5mg Tablet
₹10.2/Tablet
Zeclone 7.5mg Tablet
Zee Laboratories
₹4.51/Tablet
save 56%
Zolinox 7.5mg Tablet
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹4.6/Tablet
save 55%
Zonap 7.5mg Tablet
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹4.63/Tablet
save 55%
Zopicalm 7.5mg Tablet
Ikon Remedies Pvt Ltd
₹5.45/Tablet
save 47%
Jpran 7.5mg Tablet
Jpee Healthcare
₹9/Tablet
save 12%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Zopicon 7.5mg Tablet to help you fall asleep faster and sleep for longer.
 • It is best taken without food as a high-fat meal can reduce its absorption and effect. 
 • Take it 30 to 45 minutes before bedtime and only when you have time to sleep for at least 7 hours.
 • It makes you feel dizzy next morning. Don't drive or do anything requiring concentration until you know how it affects you.
 • It does not affect total sleep time. However,  it reduces sleep onset time and frequent awakening at night.
 • Never share your medication with any other person who also has a sleep problem.
 • It may cause a bitter taste in your mouth or a dry mouth. Try sipping water and inform your doctor if it bothers you.
 • Inform your doctor if your sleep doesn’t improve after 7 to 10 days of treatment.
 • Stop taking medication and inform your doctor If you experience sleep driving or memory loss.
 • Do not stop taking medication suddenly as it may lead to anxiety, mood changes, and restlessness. 

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Zopicon இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Coxbact, Rifacure, Rifacil
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Clowil, Odis, Kamestin
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Fungis, EF Z, Rocflu
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Itracip
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I unable to sleep in night . can i take zopicon for sleeping
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Sleep problems are often caused by underlying physical and/ or psychological cause. This requires examination of the patient so that proper treatment can be initiated. Often stress/ anxiety/ depression or mood disorder needs to be dealt with and sleeping pills are not adequate treatment. Please go through the link below for further understanding- http://drjyotikapoor.com/2015/01/26/sleep-disorders/
What happens if Ativan 1 mg and zopicon 7.5 mg are consumed together?
Dr. Subrata Naskar
Psychiatry
Please do not take these many medications. I'm sure the person who has prescribed this is not a psychiatrist. Consult a psychiatrist for proper diagnosis and dosing.
arrow
Zopicon 7.5mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Zopicon addictive?

Yes, Zopicon can be addictive. Although, this is more common in patients with pre-existing addiction or chemical abuse, or those having underlying psychiatric disorders.

Q. How long does it take for Zopicon to work?

Zopicon starts working shortly after you take it. The maximum levels of Zopicon are reached within an hour of taking it. Taking Zopicon may make you feel sleepy and sleepiness may persist for some time. This is the reason that you should prefer taking Zopicon immediately before you go to bed, or after you have gone to bed but could not fall asleep. Moreover, take Zopicon only if you know that you will be able to stay in bed for at least 7 to 8 hours after taking the medication.

Q. Does Zopicon have abuse potential?

Yes, Zopicon does have abuse potential. The risk of abuse increases with the dose and duration of treatment and concomitant use of other psychoactive drugs. The risk is also greater for patients who have a history of alcohol or drug abuse or history of psychiatric disorders.

Q. What are the symptoms of overdose of Zopicon?

An overdose of medicine can lead to the following symptoms of feeling drowsy, confused, sleeping deeply and possibly falling into a coma. It may also reduce muscle strength (hypotonia), feeling dizzy, light headed, or faintness. Other symptoms could be falling over or losing balance or difficulty in breathing. The underlying reason could be low blood pressure.

Q. How long should I take Zopicon?

Treatment should be as short as possible and should not exceed four weeks which includes the period of slowly decreasing the dose. For transient sleeplessness, the recommended duration is 2-5 days and for short lived sleeplessness duration should be 2-3 weeks.

Q. Can I drink alcohol with Zopicon?

Do not drink alcohol while you are taking Zopicon. Alcohol can increase the effects of Zopicon and make you sleep very deeply so that you do not breathe properly or have difficulty waking.

Q. Is Zopicon safe to take?

Yes, Zopicon is safe to take if taken at the prescribed dose and for a short duration (less than 4 weeks). If the dose and duration is increased then risk of abuse and dependence on the medicine is more likely to occur.

Q. Does Zopicon affect memory?

Memory impairment is rare, but may occur, especially when sleep is interrupted or there is a delay in going to bed after taking the tablet. Therefore to reduce such possibility of memory impairment, patients should ensure that they are taking when they are able to have a full night's sleep (uninterrupted sleep of about 7 to 8 hours).

Q. Can I drive after taking Zopicon?

Zopicon can cause slowing of your normal brain function (central nervous system depression) which may adversely affect the ability to drive or to use machines. It can be very unsafe if a patient drives within 12 hours of taking Zopicon.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Stahl SM, editor. Zopiclone. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 759-61.
 2. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Eszopiclone. [Updated 2018 Oct 31]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
Chinubhai Centre, Off. Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad - 380009. Gujarat. India.
NOT FOR SALE
We do not facilitate sale of this product at present

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.