Zobet 0.5mg Drop

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

Introduction

Zobet 0.5mg Drop is a steroid. It is used in the treatment of inflammation, severe allergies, and flare-ups of ongoing illnesses. It is also used to treat many other medical problems that require either reduction of inflammation or suppression of the immune system.

Zobet 0.5mg Drop may be taken with or without food. It should be taken exactly as prescribed by your doctor. Your doctor will decide the dose and how often you should take them. You should take this medicine regularly to get the most benefit from it. Do not stop taking the medicine even if you feel better unless the doctor tells you so.

Using the medicine may cause few common side effects such as a reduction in bone density and an upset stomach. Let your doctor know if any of these side effects bother you. If this medicine is used for a long time, you may have to get regular tests to check your bone density.

Before using this medicine, inform your doctor if you are allergic to any medicine or have liver problems. This medicine is not recommended during pregnancy. Pregnant and breastfeeding mothers should consult with their doctors before using the medicine.

Zobet Drop க்கான பயன்கள் (Uses of Zobet Drop in Tamil)

 • ஒவ்வாமைக் குறைபாடுகள்

Zobet Drop இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Zobet Drop in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Zobet

 • தோல் மெலிதல்
 • தொற்றுக்கான அதிகரித்த அபாயம்
 • எடை கூடுதல்
 • மனநிலை மாற்றங்கள்
 • நடத்தை மாற்றங்கள்

Zobet Drop யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Zobet Drop in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். குறிக்கப்பட்ட டிராப்பருடன் அதை அளவிடவும் மற்றும் அதை வழிகாட்டியபடி எடுத்துக்கொள்ளவும். Zobet 0.5mg Drop உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.
Zobet 0.5mg Drop-ஐ டையட்டரி சோடியம் உடன் உட்கொள்ளவதை தவிர்க்கவும்.

Zobet Drop எப்படி செயல்படுகிறது (How Zobet Drop works in Tamil)

Zobet 0.5mg Drop வீக்கம் மற்றும் சிவத்தல் குறைப்பதன் மூலம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு செயல்படுகிறது வழி மாற்றுவதன் மூலம் சிகிச்சை வேலை. Zobet 0.5mg Drop பொதுவாக உடலில் இயற்கையாகவே உற்பத்தி என்று ஊக்க மருந்துகளை பதிலாக மூலம் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் குறைந்த அளவு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வேலை செய்கிறது.
பீடா மெத்தாஸோன் என்பது கார்டிகோஸ்டெராய்டுஸ் என்னும் அழற்சிக்கு எதிரான மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மண்டலத்தை மட்டுப்படுத்துகிற நடவடிக்கையுள்ள மருந்துகளின் வகைகளை சார்ந்தது. அது ஒவ்வாமைக்குப் பொறுப்பான இராசயனங்களைக் குறைப்பதன் மூலம் தாமதமான கட்ட ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளைத் தடுக்கிறது.
பீடா மெத்தாஸோன் என்பது கார்டிகோஸ்டெராய்டுஸ் என்னும் அழற்சிக்கு எதிரான மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மண்டலத்தை மட்டுப்படுத்துகிற நடவடிக்கையுள்ள மருந்துகளின் வகைகளை சார்ந்தது. அது ஒவ்வாமைக்குப் பொறுப்பான இராசயனங்களைக் குறைப்பதன் மூலம் தாமதமான கட்ட ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளைத் தடுக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Zobet 0.5mg Drop கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Zobet 0.5mg Drop தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
பால் சுரப்பது குறையலாம்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Zobet 0.5mg Drop வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Zobet 0.5mg Drop பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Zobet 0.5mg Drop க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Zobet 0.5mg Drop பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Zobet இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Zobet 0.5mg Drop, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Zobet 0.5mg Drop
₹11.0/Drop
Betalar 0.5mg Drop
Lark Laboratories Ltd
₹13.2/drop
20% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Zobet 0.5mg Drop can be taken with or without food, but try to have it at same time every day.
 • Do not use it more often or for longer than advised by your doctor.
 • Zobet 0.5mg Drop can make it harder for you to fight off infections. Notify your doctor if you have any signs of infection such as a fever or sore throat.
 • Do not stop taking Zobet 0.5mg Drop suddenly without talking to your doctor first as it may worsen your symptoms.

Fact Box

Chemical Class
Glucocorticoids
Habit Forming
No
Therapeutic Class
RESPIRATORY
Action Class
Glucocorticoids

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Zobet இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Diadose, Abacus, Disorb
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): M Spirin, Asalite, Dilsprin
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Amom, Samlodon, Amodep
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Hospicin B
கடுமையான

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. How does Zobet 0.5mg Drop work?

Zobet 0.5mg Drop works by decreasing the inflammation caused by allergies. It reduces inflammation by blocking the release of certain natural substances that cause allergic symptoms such as swelling, redness, and pain.

Q. Is Zobet 0.5mg Drop safe to use?

Zobet 0.5mg Drop is safe to use when used for an indication in a dose as advised by your doctor. You should not take this medicine if you are allergic to Zobet 0.5mg Drop or any of the other ingredients of this medicine. Furthermore, you should not take Zobet 0.5mg Drop if you have an infection and have not yet started medicine (e.g. antibiotics) to treat it.

Q. Does Zobet 0.5mg Drop cause hair loss?

No, Zobet 0.5mg Drop is not known to cause hair loss. In fact, it may cause an increase in body hair growth (especially in females) when used for a long-term duration. Talk to your doctor if you get excessive hair growth on your body while taking Zobet 0.5mg Drop.

Q. Does Zobet 0.5mg Drop cause weight gain?

Yes, Zobet 0.5mg Drop may cause weight gain, especially when taken at high doses and used for a long time or repeated short courses. Please consult your doctor if you experience weight gain after taking Zobet 0.5mg Drop.

Q. Is Zobet 0.5mg Drop over the counter?

No, Zobet 0.5mg Drop is not an over-the-counter (OTC) medicine. It is available only when prescribed by a doctor.

Q. Is Zobet 0.5mg Drop a steroid?

Yes, Zobet 0.5mg Drop belongs to a group of medicines called steroids also known as corticosteroids. Corticosteroids occur naturally in the body and help to maintain health and well-being. Zobet 0.5mg Drop increases the levels of corticosteroids in the body which helps in treating various illnesses involving inflammation (redness, tenderness, heat, and swelling). Many different conditions such as asthma, severe allergic reactions, rheumatoid arthritis, autoimmune diseases, etc can be improved by the use of Zobet 0.5mg Drop, as they reduce inflammation in the body.

Q. What if I forget to take a dose of Zobet 0.5mg Drop?

If you forget a dose of Zobet 0.5mg Drop, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next scheduled dose at the prescribed time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Boushey HA. Drugs Used in Asthma. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 348.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 125-26.
 3. Betamethasone. Kenilworth, NJ: Schering Corporation; 2004. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Drugs.com. Betamethasone Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 03 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

B-18, Galaxy Signature, Opp. Shukan Bungalows, Science City Road, Sola -380-060.
Country of origin: India

Expires on or after: October, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Zobet 0.5mg Drop. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
8.2511Get 25% OFF
8.03+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more. Starting at Rs.149
Inclusive of all taxes
Get maximum discount on orders above ₹1299
15 ml in 1 packet
கார்ட் இல் போடவும்
Online payment only

Additional offers

Mobikwik: Pay with Mobikwik and get assured 10% cashback up to ₹120. Valid once per user only with a minimum order value of ₹1000 till 31st July 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.