Zeebee Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Zeebee Tablet is an antiparasitic medicine, used for the treatment of parasitic worm infections. It works by killing the worms that cause infections and stops the infection from spreading.

Zeebee Tablet should be used in the dose and duration as advised by your doctor. Take it with or without food, preferably at a fixed time. Avoid skipping any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Do not take a double dose to make up for a missed dose. Simply take the next dose as planned.

Some people may experience vomiting, dizziness, increased liver enzymes, nausea and loss of appetite as the side effects of this medicine. Please consult your doctor if these side effects persist for a longer duration. You may be monitored with blood tests and liver function tests throughout your treatment.

Zeebee Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Zeebee Tablet in Tamil)

 • ஒட்டுண்ணு புழுத் தொற்றுகள்

Zeebee Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Zeebee Tablet in Tamil)

Common
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • தூக்க கலக்கம்
 • பசியின்மை
 • கல்லீரல் என்ஜைம் அதிகரித்தல்

Zeebee Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Zeebee Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Zeebee Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Zeebee Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Zeebee Tablet works in Tamil)

ஆல்பென்டாஸோல் என்பது நூற்புழு எதிர்வினை மருந்துகள் வகையை சார்ந்தது. அது சர்க்கரையை (குளுக்கோஸ்)புழு கிரகிப்பதை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது, அதனால் புழு சக்தியிழந்து இறக்கிறது.
ஆல்பென்டாஸோல் என்பது நூற்புழு எதிர்வினை மருந்துகள் வகையை சார்ந்தது. அது சர்க்கரையை (குளுக்கோஸ்)புழு கிரகிப்பதை தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கிறது, அதனால் புழு சக்தியிழந்து இறக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Zeebee Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Zeebee Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஒரு ஒற்றை அல்பென்டாஸோன் வாய்வழி மருந்தளவு தாய்பாலூட்டும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பானது.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Zeebee Tablet எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Zeebee Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Zeebee Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Zeebee Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Zeebee Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Zeebee Tablet
₹8.3/Tablet
Bandy Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹8.41/Tablet
1% costlier
Zybend Tablet
Zydus Cadila
₹8.41/Tablet
1% costlier
Zentel Tablet
Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd
₹8.43/Tablet
2% costlier
Abd 400mg Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹9.48/Tablet
14% costlier
₹22/Tablet
165% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • You have been prescribed Zeebee Tablet to treat a variety of parasitic worm infections.
 • It can be harmful to an unborn baby. Do not take it during pregnancy or breastfeeding. Use birth control measures to prevent pregnancy while taking Zeebee Tablet.
 • Your doctor may monitor your blood counts and liver function before you start taking this medicine and regularly throughout your treatment.
 • Avoid being near people who are sick or have infections. Inform your doctor if you develop signs of infection.
 • Do not skip doses and finish the prescribed course, even if you start to feel better. Stopping it early may increase your risk of further infection.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Zeebee இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Evaride, Estratag, Lanadiol
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Tibomax, Sibolone, Maxtib
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Vagimoist, Evalon, Evolon
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Antep
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
My son PATIENT itching problem near anus please suggest a medicine and dose i have zeebee oral suspension can this beneficial
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
There are many underlying causes of Patient?s symptoms. Different cause needs different treatment. Specific treatment cannot be given unless we establish exact underlying cause. Final and perfect diagnosis cannot be done without doing clinical examination of patient. Please consult me or any other Paediatrician. will take detail history and will examine patient in detail. All information will be used to determine exact underlying cause of problem. Depending upon cause will give opinion and prescribe you treatment. At time may ask you relevant investigations if necessary.
My tablet now XL.Dibitick tablet s
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
What u want to know
arrow
Zeebee Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is Zeebee an antibiotic?

Zeebee is an antibiotic. It is an anthelmintic drug and is used in the treatment of many parasitic infections.

Q. What is Zeebee used for?

Zeebee is used for the treatment of infections caused by helminths (worms) like Enterobius vermicularis (pinworm/threadworm), Ascaris lumbricoides (roundworm), Ancylostoma duodenale and Necator americanus (hookworms), Trichuris trichiura (whipworm), Strongyloides stercoralis, animal hookworm larvae causing cutaneous larva migrans, and Opisthorchis viverrini (liver flukes) and Clonorchis sinensis. It is also indicated for the treatment of Hymenolepis nana and Taenia spp. (tapeworm) infections and has shown good activity against anaerobic protozoa like Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. Please consult your doctor before taking any treatment for worms as there could be many worms against which Zeebee would not be effective.

Q. How does Zeebee work?

Zeebee works by killing the larva and the adult form of the worm by inhibiting tubulin polymerization which causes energy depletion and decreases the mobility of the worm and hence kills the helminth.

Q. Can I take Zeebee with fluconazole?

Zeebee can be taken with fluconazole. No drug-drug interactions have been reported between the two. However, interactions can occur. Please consult your doctor before taking the two medicines together.

Q. Is Zeebee safe?

Zeebee is safe if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Is Zeebee effective for treating pinworms?

Zeebee is used for the treatment of pinworms (Enterobius vermicolaris). Zeebee is active against the larval and the adult stages. Consult your doctor before taking any medicines for worm infections.

Q. Is Zeebee an over the counter product?

Zeebee is not an over the counter (OTC) product. It is a prescription medicine.

Q. Is Zeebee safe in G6PD deficiency?

Zeebee is safe to use in people with G6PD deficiency. Please consult your doctor to know more about drugs which are to be avoided in G6PD deficient people.

Q. Does Zeebee kill tapeworms?

Zeebee is active against tapeworms like Hymenolepis nana and Taenia spp. Please consult your doctor before taking any medicine for these worm infestations.

Q. Does Zeebee cause diarrhoea?

Diarrhoea is an uncommon side effect of Zeebee. Please consult your doctor if you experience diarrhea after taking Zeebee.

Q. Does Zeebee work?

Zeebee works if taken for prescribed duration in prescribed doses as advised by your doctor.

Q. Is Zeebee useful in the treatment of scabies?

Zeebee is not used for the treatment of scabies. If you think you are suffering from scabies, please consult your doctor as it requires proper diagnosis and treatment.

Q. Does Zeebee treat Giardia?

Zeebee can be used to treat giardiasis. It has shown activity against anaerobic protozoa like Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. Please consult your doctor if you think you are suffering from giardiasis as it requires proper diagnosis and treatment.

Q. Does Zeebee kill eggs?

Zeebee does not kill the eggs of the worms. It acts against the larva and the adult form of the worms.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Rosenthal PJ. Clinical Pharmacology of the Antihelmenthic Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 923-25.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 29-30.
 3. Albendazole. Research Triangle Park, North Carolina: GlaxoSmithKline; 2009. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Albendazole. Abbotsford, Australia: GlaxoSmithKline; 2011. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Albendazole. Horsham, Pennsylvania: Amedra Pharmaceuticals LLC; 2015. [Accessed 25 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Albendazole. Dandenong, Victoria: SmithKline Beecham (Australia) Pty Ltd.; 2013. [Accessed 31 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Drugs.com. Albendazole Pregnancy and Breastfeeding Warnings. [Accessed 31 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 8. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-98. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
90, Delhi - Jaipur Road, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001
A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Zeebee Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
Best Price
₹7.06
MRP8.3  Get 15% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
1 Tablet in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Estimated delivery between Apr 12 - 14
The order should be placed with a valid prescription

Due to the nationwide lockdown, all orders will take longer to get delivered
Delivering to
CHANGE
Additional offers
Paytm: Get up to ₹500 cashback (min cashback ₹50) on your first ever Paytm wallet transaction. Valid only on orders above ₹500. Check your scratch card within 3 days of transaction to avail the offer. Valid till April 15 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.