Volantis 5mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Volantis 5mg Tablet is used for the prevention of organ rejection in transplant patients. It regulates the body’s immune response, so the body can accept the new organ. It is also used in combination with other medicines to treat cancers of breast, pancreas, lungs and kidney.

Volantis 5mg Tablet must be taken in a dose and duration as per the prescription. It can be taken with or without food but make sure to take it at about the same time every day. An overdose of this medicine may have serious side effects on the body.

The common side effects of this medicine are weakness, sinus inflammation, infection, fever, cough, etc. If any of the side effects persist or bother you, consult the doctor immediately. Inform the doctor immediately if you experience any allergic reactions (rash, shortness of breath, coughing, swelling, etc.). Always seek medical advice if you have increased thirst or increased frequency of urination, suffer from shortness of breath, cough or fever, or need to receive any vaccination after taking this medication.

Before taking this medicine, it is important to consult your doctor if you have any ongoing medication for any underlying disease. Pregnant and breastfeeding women must inform the doctor prior to the initiation of this treatment. During the treatment, your doctor may advise you for some laboratory tests to know the effects of the medicine in the body. It may affect male or female fertility, so consult the doctor if you are planning to have a child.

Volantis Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Volantis Tablet in Tamil)

 • மார்கப்புற்றுநோய்
 • கணையப் புற்றுநோய்
 • நுரையீரல் புற்றுநோய்
 • சிறுநீரகப் புற்றுநோய்

Volantis Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Volantis Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Volantis

 • பலவீனம்
 • சைனஸ் அழற்சி
 • தொற்று
 • காய்ச்சல்
 • இருமல்
 • களைப்பு
 • ஸ்டொமடைடிஸ்
 • நடு செவியழற்சி (காது தொற்று)
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • மேற்புற சுவாசத் தடத்தில் தொற்று

Volantis Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Volantis Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Volantis 5mg Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Volantis Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Volantis Tablet works in Tamil)

Volantis 5mg Tablet புற்றுநோய் செல்களில் இரத்த வினியோகத்தைக் குறைக்கிறது மற்றும் அதன் வளர்ச்சி மற்றும் பரவலைத் தாமதப்படுத்துகிறது. உறுப்பு மாற்றினை மறுப்பிற்கு வழி வகுக்கும் எதிர்வினைகளை உண்டாக்கும் செல் நடவடிக்கையை அது தடுக்கவும் செய்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Volantis 5mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது அல்ல.
மனித கருவிற்கு சாத்தியமான ஆபத்துகள் வரக்கூடும். இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம், உதாரணமாக உயிர்கொல்லி நிலைகள். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Volantis 5mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Volantis 5mg Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Volantis 5mg Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Volantis 5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Volantis 5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Volantis 5mg Tablet
₹643.85/Tablet
Everbliss 5mg Tablet
BDR Pharmaceuticals Internationals Pvt
₹594.8/Tablet
save 8%
₹964.49/Tablet
50% costlier
Everotas 5mg Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹1428.57/Tablet
122% costlier
Rapact 5mg Tablet
Natco Pharma Ltd
₹1500/Tablet
133% costlier
Evelimus 5mg Tablet
Emcure Pharmaceuticals Ltd
₹1940/Tablet
201% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Do not start everolimus and consult your doctor if you have liver problems, diabetes, high blood cholesterol, had a recent surgery or have unhealed wound after surgery, have infection, previously had hepatitis, are pregnant or breast-feeding or have intolerance to some sugars.
 • Seek medical advice if you have increased thirst or increased frequency of urination, if you get any infection, suffer from shortness of breath, cough or fever, need to receive any vaccination after taking everolimus.
 • Everolimus may affect male or female fertility; consult your doctor if you are planning to have a child.
 • Do not drive or operate machinery while taking everolimus as it may cause fatigue.

Fact Box

Chemical Class
Macrolide Lactams
Habit Forming
No

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Many times feel itching under my penis Is there any way reduce the itching
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
take tablet levocet 5mg od for 5 days. keep it clean
I.am having red marks on.my panis glands nd these r having so.much eatching
Dr. Pranay Gandhi
Sexology
apply zole f ointment on it and take tablet levocetrizine 5mg once daily
arrow
Volantis 5mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Is any monitoring required while taking Volantis?

Regular monitoring is required while you are on Volantis. The doctor will advise blood tests to see the counts of red blood cells, white blood cells, and platelets since the counts may decrease during treatment with Volantis. Also, blood tests will be required to check your kidney function, liver function, blood glucose levels, and cholesterol levels.

Q. What should I avoid while taking Volantis?

You should avoid grapefruit or grapefruit juice while taking Volantis. This is because taking them together may increase the levels of Volantis in your blood to harmful levels. Avoid the use of live vaccinations and any possible contact with individuals who have received live vaccinations.

Q. What is the most important information I need to know about Volantis?

Volantis can cause serious side effects which include severe allergic reactions, angioedema, and kidney failure which can be severe and can lead to death. It is possible that you may develop an infection or problems related to lung such as breathing problems.

Q. Is Volantis a chemotherapy?

Volantis is an anticancer medicine. It belongs to kinase inhibitor class of medicines. It works by reducing the blood supply to the tumor, which slows down the growth and spread of cancer cells.

Q. How is Volantis administered?

Usually, Volantis is taken once or twice daily. The medicine should always either be taken with food or always be taken without food. Volantis should be swallowed whole with water and should not be crushed or chewed.

Q. How long can you take Volantis?

There is no definite duration of treatment with Volantis. Volantis is continued till clinical benefit is seen or unacceptable toxicity or side effects occur.

Q. How will I know that Volantis is shrinking my brain tumor?

The effect of Volantis in shrinking the size of tumor can only be checked by getting regular brain scans. It should be done as advised by your doctor and your treatment plan.

Q. Is Volantis cytotoxic?

Yes, Volantis is cytotoxic against human cancer cells of breast, stomach, prostate, and kidneys (renal cell carcinoma).

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை மருத்துவ புற்றுநோய் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Krensky AM, Bennett WM, Vincenti F. Immunosuppressants, Tolerogens, and Immunostimulants. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1013.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 526.
 3. Everolimus. East Hanover, New Jersey: Novartis Pharmaceuticals Corporation; 2009 [revised Apr. 2018]. [Accessed 06 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Everolimus. Camberley, Surrey: Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.; 2011 [revised 12 Jul 2018]. [Accessed 22 Jan. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Dr. Reddy's Laboratories Ltd., 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034, INDIA
Best Price
₹5472.72
MRP6438.5  Get 15% OFF
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.