Vitoflox 50mg/5ml Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Your Child’s Medicine At a Glance

Vitoflox 50mg/5ml Syrup is an antibiotic medicine. It is commonly given to children for the treatment of a wide range of bacterial infections targeting the eyes, ears, nose, throat, lungs, skin, and urinary tract. Vitoflox 50mg/5ml Syrup is also a part of the multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) treatment regimen.

Give Vitoflox 50mg/5ml Syrup to your child orally, preferably at a fixed time, either before or after meals. In case your child develops a stomach upset, prefer giving it with meals. The dose and duration depend upon the type and severity of the infection, your child’s age, and body weight, so stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor. If your child vomits within 30 minutes of intake, repeat the same dose but do not double dose if it's time for the next dose.

In some cases, minor and temporary side effects may be experienced after the intake of this medicine. These include nausea, vomiting, abdominal cramps, diarrhea, rash, and headache. Usually, these effects subside once your child’s body adapts to the medicine. However, in case of prolonged or bothersome events, it would be best to consult your child’s doctor without any delay.

Narrate your child’s complete medical history to your child’s doctor, including any previous episode of allergy, heart-problem, liver impairment, and kidney malfunction. This information is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Vitoflox 50mg/5ml Syrup in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Side effects of Vitoflox 50mg/5ml Syrup in Children

Vitoflox 50mg/5ml Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Vitoflox

 • குமட்டல்
 • தலைவலி
 • தூக்க கலக்கம்
 • வாந்தி
 • வயிற்று வலி
 • வயிற்றுப்போக்கு

How can I give Vitoflox 50mg/5ml Syrup to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும்.அளவிடும் கோப்பையில் அதை அளவிடவும் மற்றும் வாய்வழியே எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் நன்றாகக் குலுக்கவும். Vitoflox 50mg/5ml Syrup -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Vitoflox Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Vitoflox Syrup works in Tamil)

Vitoflox 50mg/5ml Syrup ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது டிஎன்ஏ நகலாக்கத்தை தடுப்பதன் மூலம் பாக்டீரியாவைக் கொல்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Vitoflox 50mg/5ml Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Vitoflox 50mg/5ml Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Vitoflox 50mg/5ml Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Vitoflox 50mg/5ml Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Vitoflox 50mg/5ml Syrup to my child?

Do not panic. You can give the medicine as soon as you remember unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child. In case of any confusion, do consult your doctor, do not double the dose to catch up.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Vitoflox 50mg/5ml Syrup
₹30.0/Syrup
Ocin 50mg/5ml Syrup
Concept Pharmaceuticals Ltd
₹10.62/Syrup
65% cheaper
Floxibact 50mg/5ml Syrup
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹10.75/Syrup
64% cheaper
₹12.5/Syrup
58% cheaper
Oquin 50mg/5ml Syrup
Ornate Labs Pvt Ltd
₹17.47/Syrup
42% cheaper
Oxal 50mg/5ml Syrup
Anvik Biotech
₹25.83/Syrup
14% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your child must complete the entire course of antibiotics. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Do not give any calcium, magnesium, iron, vitamin, or antacid within 2 hours of taking Vitoflox 50mg/5ml Syrup as these can affect the absorption of the medicine.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Discontinue Vitoflox 50mg/5ml Syrup and inform the doctor immediately if your child develops a rash, itchy skin, swelling of face and mouth, or has difficulty in breathing.
 • Only give Vitoflox 50mg/5ml Syrup to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.

Fact Box

Chemical Class
Fluoroquinolone
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Quinolones/ Fluroquinolones

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Vitoflox இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Rasalect, Relgin, Rasipar
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Selgelin, Jumex, Selgin
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Tizonec, Tidired, Tizakind
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Bentoform
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give too much of Vitoflox 50mg/5ml Syrup by mistake?

An extra dose of Vitoflox 50mg/5ml Syrup is unlikely to harm. However, if you think you have given too much to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects such as seizures, tremors, severe headache, sudden weakness, unconsciousness, and palpitations (irregularities of heartbeat). Rush to your child’s doctor on an immediate basis if you notice any of these symptoms.

Q. What should I do if my child shows no improvement even after taking Vitoflox 50mg/5ml Syrup for the prescribed duration?

Ineffective treatment with Vitoflox 50mg/5ml Syrup could mean that the medicine is not able to act against the infection-causing bacteria. In such a case, visit your child’s doctor who may prescribe some other antibiotic that would be more specific in action. Not all medicines are given by oral route, some may have to be given by IV route (intravenous injection) in the hospital.

Q. Can other medicines be given at the same time as Vitoflox 50mg/5ml Syrup?

Vitoflox 50mg/5ml Syrup can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Vitoflox 50mg/5ml Syrup. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. Can I get my child vaccinated while on treatment with Vitoflox 50mg/5ml Syrup?

Antibiotics usually do not interfere with the ingredients in vaccines or cause a bad reaction in a child who has just been vaccinated. However, children taking antibiotics should not get vaccinated until they recover from the illness. As soon as your child feels better, the vaccine can be given.

Q. What should I tell the doctor before giving Vitoflox 50mg/5ml Syrup to my child?

Inform the doctor if your child is suffering from a heart disease, genetic disorders involving blood vessels, seizures, psychiatric disorders, diabetes, photoallergy (allergy from sunlight), neuromuscular disorders, or rheumatoid arthritis. This is because there is a possibility that Vitoflox 50mg/5ml Syrup may aggravate these conditions and result in complications.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. World Health Organization. The selection and use of essential medicines: report of the WHO Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines, 2019 (including the 21st WHO Model List of Essential Medicines and the 7th WHO Model List of Essential Medicines for Children). [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 2. Garcia-Prats AJ, Draper HR, Thee S, et al. Pharmacokinetics and Safety of Ofloxacin in Children with Drug-Resistant Tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother. 2015;59(10):6073-6079. [Accessed 04 Jan. 2021] (online) Available from:External Link
 3. MacDougall C. Sulfonamides, TrimethoprimSulfamethoxazole, Quinolones, and Agents for Urinary Tract Infections. In: Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC (Editors). Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2018. p. 1017.

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Plot No 4710/11/12, Phase IV, Gidc Estate, Vatva Gidc, Ahmedabad - 382445
Country of Origin: India

Expires on or after: July, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Vitoflox 50mg/5ml Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
25.530Get 15% OFF
24.9+ Free shipping and 5% cashback with
Care Plan members get extra discounts and free shipping. You also get free health screening, premium doctor consultation and more
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
30 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்

Additional offers

Amazon Pay: Pay with AmazonPay and get cashback up to ₹300. Minimum order value ₹100. Valid from 1st April - 30th April 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About 1mgdownArrow

Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.