Vertiset 24 Tablet SR

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Vertiset 24 Tablet SR is used to prevent and treat a disorder of the inner ear known as Ménière’s disease. The symptoms include dizziness (vertigo), ringing in the ears (tinnitus) and loss of hearing, probably caused by fluid in the ear. This medicine helps relieve the symptoms by reducing the amount of fluid.

Vertiset 24 Tablet SR should be swallowed whole with water and taken at the same time(s) each day to get the most benefit. Your doctor will decide what is the correct dose to relieve your symptoms and how often you need to take it. You may need to take this medicine for several months and you should take it for as long as you prescribed by your doctor, even if you start feeling better. 

The most common side effects include headache, feeling sick, and indigestion (dyspepsia). You may also get stomach pain and bloating. Taking the medicine with food can help reduce stomach problems.  

Before taking this medicine, you should talk to your doctor if you have a stomach ulcer, asthma, or high or low blood pressure. You must also tell him/her what other medicines you are taking, to make sure you are safe. Also speak to your doctor if you are pregnant, trying to become pregnant or breastfeeding.

Vertiset Tablet SR க்கான பயன்கள் (Uses of Vertiset Tablet SR in Tamil)

  • வெர்டிகோ

Vertiset Tablet SR இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Vertiset Tablet SR in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Vertiset

  • தலைவலி
  • குமட்டல்
  • Dyspepsia

Vertiset Tablet SR யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Vertiset Tablet SR in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Vertiset 24 Tablet SR உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Vertiset Tablet SR எப்படி செயல்படுகிறது (How Vertiset Tablet SR works in Tamil)

பீடா ஹிஸ்டைன் என்பது ஹிஸ்டமைன் ஆனலாகுகள் என்று அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது காதின் உட்புறத்தில் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, வெர்டிகோவை, காதிரைச்சல், செவித்திறன் இழப்பு மற்றும் குமட்டலை உண்டாக்கும் அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது.
பீடா ஹிஸ்டைன் என்பது ஹிஸ்டமைன் ஆனலாகுகள் என்று அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் வகையை சார்ந்தது. அது காதின் உட்புறத்தில் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, வெர்டிகோவை, காதிரைச்சல், செவித்திறன் இழப்பு மற்றும் குமட்டலை உண்டாக்கும் அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
தெரியாது. மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் இல்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
பாலூட்டும் காலத்தின் போது Vertiset 24 Tablet SR பயன்பாட்டை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை. தயவுசெய்து உங்கள் மருத்துவரை அணுகவும்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Vertiset 24 Tablet SR வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
சிறுநீரக நோயுடனான நோயாளிகளில் Vertiset 24 Tablet SR பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Vertiset 24 Tablet SR க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Vertiset 24 Tablet SR பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Vertiset இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Vertiset 24 Tablet SR, skip it and continue with your normal schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Vertiset 24 Tablet SR
₹13.4/Tablet SR
Beverta 24mg Tablet SR
Betamax Remedies
₹8.5/Tablet SR
save 37%
Zevert 24 SR Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹12.29/Tablet SR
save 8%
Vergone 24mg Tablet SR
Ardent Life Sciences Pvt Ltd
₹13/Tablet SR
save 3%
Vasovert 24mg Tablet SR
Claribel Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹14/Tablet SR
4% costlier
₹27.7/Tablet SR
107% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

பீட்டாஹிஸ்டைன் மாத்திரைகளை பின்வரும் நிலைகளில் தொடரவோ தொடங்கவோ கூடாது:
  • பீட்டாஹிஸ்டைன் அல்லது பீட்டாஹிஸ்டைன் மாத்திரைகளின் உட்பொருட்கள் மீது ஒவ்வாமை (ஹைப்பர்சென்சிடிவ்) இருந்தாலோ
  • நீங்கள் கருவுற்றிருந்தாலோ, கருவுற திட்டமிட்டிருந்தாலோ அல்லது பால் புகட்டும் தாயாக இருந்தாலோ
  • நீங்கள் லாக்ட்டோஸ் போன்ற சில சர்க்கரை வகைகளுக்கு சகிப்பு தன்மை இருந்தாலோ
பீட்டாஹிஸ்டைன் உங்களுக்கு கிறுகிறுப்பை உண்டாக்கக்கூடும் என்பதால் இயந்திரங்கள் இயக்கவோ அல்லது ஓட்டவோ கூடாது.
பின்வரும் நோய் நிலைகளில் மருத்துவரின் அறிவுரையை பெறவும் :குடல் புண், ஆஸ்துமா , யுடிகேரியா, சினப்புகள் அல்லது ஒவ்வாமை, தீவிர ஹைப்போடென்சன்..

Fact Box

Chemical Class
Histamine Analog
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Vertiset இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Alestol, Astelong, Astem
மிதமான
பிராண்ட் (கள்): Azep, Arzep, Optihist AZ
மிதமான
பிராண்ட் (கள்): Longimax, Stimuzide, Longifene
மிதமான
பிராண்ட் (கள்): Ceriz
மிதமான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Whats the difference between SR tablet and ordinary tablet Can i use SR tablet? Any side effects in SR tablets?. Which one is good medicine for health?
Dr. Sanjay Bhatt
Physician
SR IS GOOD AS IT IS SUSTAINED RELEASE
Pain near left hand elbow, shoulder, loss of sensation near finger & back pain
Dr. Kamal Rijhwani
Physician
Start voveran sr tablet twice a day
arrow
Vertiset 24 Tablet SR குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Meniere's disease? Does it go away?

Meniere's disease is a disorder of the balance and hearing organs in the inner ear. The symptoms include vertigo, fluctuations in hearing, tinnitus (ringing of the ears) and pressure in the ears. Along with that, one may experience dizziness which in turn may cause nausea and vomiting. The treatment for Meniere's disease depends on various factors. Hence, an open discussion with the doctor can help to determine the best treatment strategy in your personal case.

Q. Is Vertiset 24 Tablet SR effective?

Vertiset 24 Tablet SR is effective if used in the dose and duration advised by your doctor. Do not stop taking it even if you see improvement in your condition. If you stop using Vertiset 24 Tablet SR too early, the symptoms may return or worsen.

Q. What are the triggers for Meniere's disease?

Meniere's disease can be triggered by conditions like stress, overwork, fatigue, emotional distress, additional illnesses and pressure changes. Along with that, certain foods such as dairy products, caffeine, alcohol and foods with high sodium content may trigger Meniere's disease. A 2-gram/day low-salt diet can help control vertigo in Meniere's disease.

Q. What if I forget to take a dose of Vertiset 24 Tablet SR?

If you forget a dose of Vertiset 24 Tablet SR, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the next dose on the scheduled time. Do not double the dose to make up for the missed one as this may increase the chances of developing side effects.

Q. Is stress a reason for vertigo?

Mental stress can trigger vertigo. It can make many forms of vertigo worse, but will not, by itself, produce vertigo.

Q. What are the causes of vertigo?

Vertigo may be caused either by a sudden drop in blood pressure or because of being dehydrated. Many people feel lightheaded if they get up too quickly from sitting or lying down. Along with that, motion sickness, certain medicines and problems with your inner ear (Meniere's disease, acoustic neuroma) may cause vertigo. It is important to know that sometimes vertigo can be a symptom of other disorders (multiple sclerosis, following head trauma) as well.

Q. How long should Vertiset 24 Tablet SR be taken?

Duration of treatment with Vertiset 24 Tablet SR may vary from patient to patient. Some people respond rapidly to treatment while others may take some time. Hence, it is advised to take your tablets regularly and wait for the results patiently. Consult the doctor if not sure.

Q. What are the common side effects of Vertiset 24 Tablet SR?

Vertiset 24 Tablet SR can cause mild stomach problems such as vomiting, stomach pain, stomach swelling (abdominal distension) and bloating. You can reduce the chances of getting these side effects by taking Vertiset 24 Tablet SR with food. However, the absorption of Vertiset 24 Tablet SR may get reduced when taken with food.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

  1. Betahistine dihydrochloride. South Ruislip, Middlesex: Aurobindo Pharma - Milpharm Ltd.; 2014 [revised 08 Aug. 2014]. [Accessed 23 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
  2. Product Monograph: Betahistine dihydrochloride. Etobicoke, Ontario: BGP Pharma ULC; 2014 [revised 08 Jan. 2016]. [Accessed 05 Feb. 2019] (online) Available from:External Link
  3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Kerom 3rd Floor Plot No A112, Near State Bank of India Road No 22, Wagle Industrial Estate Thane (W) Pin: 400604
Country of Origin: India
Expires on or after: February, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Vertiset 24 Tablet SR. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP134  Get 15% OFF
Best Price
₹113.9
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
10 tablet sr in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.