Verocet 100mg Injection

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)

Introduction

Verocet 100mg Injection is an anti-epileptic medicine used to treat seizures (fits) in epilepsy. It can be used alone or along with other medicines. It helps to prevent seizures for as long as you continue to take it.

Verocet 100mg Injection is given as an infusion (slow drip) into a vein under the supervision of a healthcare professional. It is generally used for short-term control of seizures when treatment with oral medication is not feasible (eg. when the patient is unconscious). You should continue taking it for as long as your doctor has told you to, even if you feel well. If you stop or miss doses your seizures could get worse. Your doctor is likely to prescribe you oral medicines for long-term seizure control, after treatment with this injection has been completed.

Some common side effects of this medicine include dizziness, headache, infection, irritation, nasal congestion (stuffy nose), sleepiness, aggressive behavior, and decreased appetite. You may also experience behavioral changes, aggressive behavior, irritation, agitation, etc. Side effects are more common during the first few days and usually lessen as your body gets used to the medicine. Most of these side effects do not need medical attention, but some of them can be serious. Let your doctor know right away if you have developed an allergic reaction (hives, itching, weakness, dizziness, difficulty in breathing, or swelling of face, tongue, and throat), a skin rash, or persistent behavioral changes like confusion, forgetfulness, feeling irritable, increased aggression or hostility. There may be ways of preventing or reducing them. A small number of people being treated with this medicine have had thoughts of harming or killing themselves. Contact your doctor if your mood changes for the worse.

Before taking it, you should tell your doctor if you have kidney problems, depression or suicidal thoughts and if you are pregnant or planning to become pregnant. Avoid alcohol while taking this medicine, as it may increase the risk of seizures and worsen the side effects such as drowsiness and dizziness.  Drowsiness and dizziness may affect your ability to drive or operate machinery. Your kidney function may need to be tested periodically while taking this medicine.

Verocet Injection க்கான பயன்கள் (Uses of Verocet Injection in Tamil)

Verocet Injection இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Verocet Injection in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Verocet

 • தூக்க கலக்கம்

Verocet Injection யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Verocet Injection in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர்அல்லது செவிலியர் உங்களுக்க இந்த மருந்தினைத் தருவார். தயவு செய்து சுயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

Verocet Injection எப்படி செயல்படுகிறது (How Verocet Injection works in Tamil)

Verocet 100mg Injection மூளையில் நரம்பு செல்களின்அசாதாரணமான மற்றும அதிகப்படியான நடவடிக்கையை அழுத்துவதன் மூலம் வலிப்பினைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Verocet 100mg Injection மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Verocet 100mg Injection கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Verocet 100mg Injection தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
பால் சுரப்பது குறையலாம்.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
Verocet 100mg Injection எடுத்துக்கொள்ளும் போது நீங்கள் தலைச்சுற்றலாக, தூக்கம் வருவது போல அல்லது களைப்பாக உணரலாம். இது நிகழ்ந்தால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Verocet 100mg Injection எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Verocet 100mg Injectionக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Verocet 100mg Injection பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Verocet 100mg Injection க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Verocet 100mg Injection
₹108.41/ml of Injection
₹14.5/ml of Injection
save 87%
Levigress Injection
La Renon Healthcare Pvt Ltd
₹21.2/ml of Injection
save 80%
₹23.9/ml of Injection
save 78%
Levipil Injection
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
₹24.36/ml of Injection
save 78%
Levera Injection
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹24.36/ml of Injection
save 78%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Verocet 100mg Injection-ஐ மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி உட்கொள்ளவும். மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்காமல் மருந்தளவை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோகூடாது.
 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி, Verocet 100mg Injection பயன்படுத்துவதை நிறுத்த கூடாது.
 • நீங்கள் Verocet 100mg Injection-ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம் ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தினமும் உட்கொள்வது சிறந்தது.
 • Verocet 100mg Injection -யில் சில மருந்து இடையூறுகள் உள்ளது, அதனால் உங்கள் இதர மருந்துகள் பாதிக்கப்படக்கூடாது.

Fact Box

Chemical Class
Pyrrolidinone & Acetamide Derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
NEURO CNS

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Can I use levera solution in place of verocet
Dr. Gopal Samdani
Paediatrics
Please share the contents of both brands
The patient is suffering from primary progressive multiple sclerosis. It was diagnosed around 2007. Symptoms and current condition- Patient has difficulty in walking and uses aids like walker, minimal impact on cognitive abilities, is also suffering from 'fits' which are kept as bay by taking levereticetam tablets (verocet 250mg once a day) - if the tablet is discontinued even for a day or two - fit occurs. Taking verocet further worsens the symptoms of MS - to give an example ; last year around June the patient was taking 500mg x 2 tablets of verocet everyday, due to this he wasn't able to walk at all, couldn't sit for a long period of time, at times of physical exertion vision also became weak, minimal bladder control and high spasticity in muscles. Therefore we reduced the dose of Verocet and the condition has dramatically improved although MS symptoms are still very much there with lesser intensity. So we are stuck with verocet as a necessary evil. If the patient doesn't take it then fit occurs, if he takes it then symptoms are amplified. Is there a solution to this? Also would prefer to have advise on any treatment/therapy for MS?
Dr. Vikas Sharma
Neurology
Pt needs to be seen along wid old record for opinion Pls see a neurologist
arrow
Verocet 100mg Injection குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Will the use of Verocet 100mg Injection affect my fertility?

Verocet 100mg Injection is not known to affect fertility in males or females. However, talk to your doctor if you are facing fertility issues during the treatment with this medicine.

Q. Can the use of Verocet 100mg Injection cause sleepiness?

Yes, Verocet 100mg Injection can make you feel sleepy. Therefore, during the initial phase of treatment, avoid driving, operating machinery, working at heights, or participating in potentially dangerous activities, until you know how this medicine affects you.

Q. I have gained weight since I started taking Verocet 100mg Injection. Is it because of Verocet 100mg Injection? What should I do?

Weight gain is an uncommon side effect of Verocet 100mg Injection. However, the response may vary from person to person. To prevent weight gain you should take a healthy balanced diet, avoid snacking, cut down on high-calorie food items, include more vegetables and fruits in your diet and exercise regularly. If you still have issues with your weight, consult your doctor.

Q. How long does Verocet 100mg Injection take to show its effect?

Verocet 100mg Injection may take a few weeks to start working properly since the dose is increased slowly. It is possible that your seizures may continue until Verocet 100mg Injection starts working completely.

Q. For how long do I need to take Verocet 100mg Injection?

You should continue to take Verocet 100mg Injection for as long as your doctor advises you to. Do not stop taking it suddenly because this may increase the frequency of seizures which may be difficult to control.

Q. Can I drink alcohol with Verocet 100mg Injection?

Yes, you may drink alcohol while taking Verocet 100mg Injection. Alcohol itself does not affect the way Verocet 100mg Injection works. However, alcohol can increase the sleepiness or dizziness that occur as side effects of Verocet 100mg Injection in some individuals. Therefore, you should avoid alcohol while taking Verocet 100mg Injection until you know how it affects you.

Q. Will I get addicted to Verocet 100mg Injection if I use it for a long time?

No, Verocet 100mg Injection is not habit-forming. No physical or psychological dependence has been reported with Verocet 100mg Injection. Consult your doctor if you experience any side effects.

Q. What symptoms can occur if someone takes an excess of Verocet 100mg Injection?

Taking an excess of Verocet 100mg Injection may cause sleepiness, agitation, aggression, decrease of alertness, inhibition of breathing and even a state of coma. In case of an overdose, immediate medical care should be provided to the patient in a nearby hospital.
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Stahl SM, editor. Levetiracetam. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 333-36.
 2. McNamara JO. Pharmacotherapy of the Epilepsies. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 600.
 3. Porters RJ, Meldrum BS. Antiseizure Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 411.
 4. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 789.
 5. Levetiracetam [FDA Label]. Albuquerque, New Mexico: Cardinal Health; 2006. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Levetiracetam. [Updated 2020 Jan 20]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 7. Levetiracetam [EMC SmPC]. Hayes, UK: Ranbaxy (UK) Limited a Sun Pharmaceutical Company; 2011 [revised 26 Oct. 2018]. [Accessed 25 Mar. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Alteus Biogenics Pvt. Ltd., 14-B Dover Lane, Kolkata - 700029, WB, India.
Expires on or after: January, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Verocet 100mg Injection. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP108.41  Get 15% OFF
Best Price
₹92.15
Valid only on the orders above ₹499
1 ml in 1 vial
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹20. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.