Ventin 37.5mg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Ventin 37.5mg Tablet is a prescription medicine used in the treatment of depression and anxiety disorder. It alters the chemicals in the brain that cause symptoms of anxiety such as irritability, restlessness, lack of concentration, fatigue, sweating, increased heart rate and unwanted or racing thoughts.

Ventin 37.5mg Tablet should be taken with food. It is advised to take this medicine at a fixed time each day to maintain a consistent level in the blood. If you miss any doses, take it as soon as you remember. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. It is important that this medication is not stopped suddenly as it may worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine include nausea, vomiting, insomnia (difficulty in sleeping), decreased appetite, anxiety, constipation, increased sweating, and sexual dysfunction. It may cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. However, these side effects are temporary and usually resolve on their own in some time. Please consult your doctor if these do not subside or bother you.

Before taking Ventin 37.5mg Tablet, inform your doctor if you have any problems with your kidneys, heart, liver, or have a history of seizures (epilepsy or fits). Inform your doctor if you develop any unusual changes in mood or behavior, new or worsening depression, or if you have any suicidal thoughts.

Ventin Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Ventin Tablet in Tamil)

 • மனஅழுத்தம்
 • கவலைக்கான குறைபாடு

Ventin Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Ventin Tablet in Tamil)

Common
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • தூக்க கலக்கம்
 • தூக்கமின்மை
 • பசி குறைதல்
 • ஆவல்
 • மலச்சிக்கல்
 • வியர்வை அதிகரித்தல்
 • பாலியல் செயல்பாடின்மை

Ventin Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Ventin Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Ventin 37.5mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Ventin Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Ventin Tablet works in Tamil)

Ventin 37.5mg Tablet works by increasing the levels of chemical messengers (serotonin and noradrenaline), natural substances in the brain that help maintain mental balance.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Ventin 37.5mg Tablet மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Ventin 37.5mg Tablet கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Ventin 37.5mg Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Ventin 37.5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Ventin 37.5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Ventin 37.5mg Tablet எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Ventin 37.5mg Tabletக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Ventin இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Ventin 37.5mg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Ventin 37.5mg Tablet
₹2.92/Tablet
Nutraport 37.5mg Tablet
Teknovations Life Science
₹8.4/Tablet
188% costlier
₹4.6/Tablet
58% costlier
₹4.9/Tablet
68% costlier
Venflex 37.5 Tablet
Mediez Pharma
₹5.5/Tablet
89% costlier
Venlamax 37.5mg Tablet
Invision Medi Sciences Pvt Ltd
₹4.6/Tablet
58% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Ventin 37.5mg Tablet-ஐ மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தபடியே உட்கொள்ளவும். இதனை அதிகமாகவோ அல்லது நீண்ட காலத்திற்கோ உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்தாலும்கூட குறைந்தது 1 முதல் 4 வாரங்களுக்கு Ventin 37.5mg Tablet -ஐ உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி Ventin 37.5mg Tablet -யை நிறுத்தக்கூடாது. இது உங்கள் பக்க விளைவுகளை அதிகரிக்க செய்யும்.
 • Ventin 37.5mg Tablet உணவுடன் உட்கொள்ளப்படவேடும் இதனால் வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சனை குறைக்கப்படக்கூடும்.
 • Ventin 37.5mg Tabletஐ உட்கொண்டபிறகு உங்களுக்கு மயக்கம், மங்கலான பார்வை, கிறுகிறுப்பு மற்றும் குழப்பம் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஓட்டுதலை தவிர்க்கவும்.
 • Ventin 37.5mg Tablet உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும், ஏனெனில் இது கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மையை அதிகரிக்கக்கூடும்.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Ventin இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Lizolan, Lidoford, Mapzolide
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Trima, Rimarex, Morex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Rasalect, Relgin, Rasipar
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Jumex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I WAS HAVING SYMPTOMS OF ANXIETY AND DEPRESSION FROM THE LAST 6-7 YEARS AND WAS NOT ABLE TO COPE UP WITH DAILY LIFE SITUATIONS LIKE INTERACTING WITH THE PEOPLE AROUND ME ETC. I THEN CONSULTED A PSYCHIATRIST WHO GAVE ME A TABLET CALLED D-VENTIN WHICH IS COMPOSED OF desvenlafaxine SALT AND IS BASICALLY A SNRI. THE DOCTOR INCREASED THE DOSAGE FROM 50 MG TO 200 MG IN ABOUT 7-8 MONTHS. I HAVE FELT QUITE BETTER WITH THIS MEDICINE AND HAS ALMOST FORGOT MY ANXIETY AND DEPRESSION. BUT I HAVE DEVELOPED AN ADDICTION OF THIS DRUG AND CANNOT DO WITHOUT THIS. KINDLY HELP ME IN GETTING RID OF THIS DRUG.
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Based in your clinical history, your doctor plans the type of medicine and it's dose and duration. For first episode of anxiety/ depression/ panic, the usual maintenance phase is 6 months of asymptomatic period, after which medicines can be gradually tapered. But treatment may need to continue longer depending on severity and frequency of episodes. To take any decision to change medication or stop them, several factors have to be taken in account for which regular follow up with your psychiatrist is important. For second opinion, seek a proper consultation with another psychiatrist and take along your previous prescriptions. Antidepressants are not addictive, the reason the symptoms come back is because there is an endogenous disturbance of neurochemicals and like any other chronic illness, if brain is not able to maintain the chemical balance, symptoms return when medication is stopped.
I have been taking thees medicines venlor xr 37.5mg, censapram 10mg,etizola 0.5mg for last three years still.I am not getting normal .what should I do?
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Response to medicines depends on- 1. Diagnosis 2. Adequate dose of medicines 3. Adequate duration of treatment 4. Regular Medicines 5. Individual factors like patient's metabolism, other medical conditions etc. Resistance to medicines can be because of following factors- 1. Diagnostic confusion 2. Irregular treatment or lack of proper follow up with treating doctor 3. Inadequate dose of medicines 4. Pharmacodynamics/ pharmacokinetics 5. Internal biological resistance For Treatment Resistant Conditions, adjunctive measures like changing treatment goals, psychotherapy and ECTs can be tried
arrow
Ventin 37.5mg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can Ventin cause sedation?

Yes. Ventin can cause sedation. You should inform your doctor if you are taking any other sleep inducing medicines before starting Ventin.

Q. Is Ventin a psychotropic drug?

Yes. Ventin is a psychotropic drug. Any medication capable of affecting the mind, emotions, and behaviour are called psychotropic drugs.

Q. Is Ventin a narcotic?

No. Ventin is not a narcotic drug. Narcotics are drugs with sleep inducing properties, usual derivatives of Opium like Heroin and Morphine.

Q. What is the difference between Ventin ER and XR?

Both are same medication. Ventin ER and XR both means extended release preparation which releases the medication slowly into the body and maintains a constant needed medications levels. The advantage of taking ER/XR tablets is the frequency of dosage can be decreased.

Q. Can I take mirtazapine along with Ventin?

No. There can be a serious side effect when mirtazapine is taken with Ventin. It can cause a serious condition called as serotonin syndrome. It is a potentially life-threatening can present as agitation, hallucinations, nausea, vomiting, diarrhoea, tachycardia, labile blood pressure, hyperthermia and coma.

Q. Can I take Ventin with citalopram?

No. Citalopram and Ventin both increase serotonin levels. Avoid or use any alternate drug. It can cause a serious condition called as serotonin syndrome. It is a potentially life-threatening can present as agitation, hallucinations, nausea, vomiting, diarrhoea, tachycardia, labile blood pressure, hyperthermia and coma.

Q. What is the relation between Ventin and p-glycoprotein?

P-glycoprotein is responsible for the expulsion of Ventin from the brain. Some studies have shown that Ventin and its metabolite inhibit the p-glycoprotein.

Q. Where is Ventin absorbed?

Ventin is absorbed from the intestine after being metabolised by the liver.

Q. When should I take Ventin?

Ventin is a medication to treat generalised depressive disorder or depression. Consult your doctor before taking this medication.

Q. Can Ventin cause high blood pressure?

Ventin treatment is associated with sustained increases in blood pressure in some people. It is recommended that people who are being treated with Ventin should have regular monitoring of blood pressure. For such people, either dose reduction or discontinuation should be considered.

Q. Can Ventin cause constipation?

Yes. Ventin is known to cause constipation in some patients. Take a fiber-rich diet and drink plenty of water. You may consider taking laxatives as well. Your doctor will suggest ways to prevent or manage it. Please consult your doctor if it does not resolve or gets worse.

Q. Can Ventin cause weight loss?

Yes. Ventin is known to cause weight loss in some patients. In research studies, a dose-dependent weight loss was noted in patients treated with Ventin for several weeks. Please consult your doctor if it bothers you.

Q. Can Ventin cause addiction?

No. Ventin does not have habit-forming potential.

Q. Can I take Ventin tablet instead of a capsule?

You can take a tablet instead of the capsule but only under consultation or prescription of a doctor. You should not change it yourself as the different formulation of a medication may have a different action as drug release would be different in both. This can lead to an inappropriate treatment and may lead to side effects or even failure of treatment.

Q. Can gabapentin be given along with Ventin?

Yes. Gabapentin can be given with Ventin but only with a consultation of a doctor. They both, when given together, causes an increase drowsiness, sleepiness and decreased concentration in work. Take with caution.

Q. What is the difference between Ventin and desvenlafaxine?

Desvenlafaxine is an active metabolite of Ventin. It is the same medication in an active form.

Q. Can fibromyalgia be treated with Ventin?

Ventin is not approved for the treatment of fibromyalgia. Some research studies have shown promising results of Ventin in the treatment of fibromyalgia. Consult your doctor before starting this medication.

Q. Can nerve pain be treated with Ventin?

Ventin is not approved for treatment of nerve pain disorders but some researchers have proved its efficacy in nerve pain. It is currently used off-label for nerve pain.

Q. Why does Ventin cause loss of appetite?

Ventin is known to cause changes in the neurotransmitters levels and chemicals in the brain which leads to decrease in appetite and this loss of appetite is dose dependent.

Q. What are good alternatives to Ventin, particularly when a side effect is reduced sex drive?

If you find any side effects like decreased sex drive or impotence talk to your doctor and then you can have some other drug. Do not stop Ventin by yourself it can lead to increased adverse effects.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Stahl SM, editor. Venlafaxine. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 721-26.
 2. DeBattista C. Antidepressant Agents. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 513.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 1466.
 4. Venlafaxine.Marietta, USA:Kremers Urban Pharmaceuticals Inc.;1993[revised 06-2014]. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. U.S. National Library of Medicine. Venlafaxine. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
G-1/583,585,586 Sitapura Industrial Area, RIICO, Tonk Road, Jaipur (Rajasthan)-302022
Best Price
₹23.32
MRP29.15  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
விற்றுவிட்டது

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.