Venlor-XR 37.5 Capsule

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
arrow
arrow

கண்ணோட்டம்

Introduction

Venlor-XR 37.5 Capsule is a prescription medicine used in the treatment of depression and anxiety disorder. It alters the chemicals in the brain that cause symptoms of anxiety such as irritability, restlessness, lack of concentration, fatigue, sweating, increased heart rate and unwanted or racing thoughts.

Venlor-XR 37.5 Capsule should be taken with food. It is advised to take this medicine at a fixed time each day to maintain a consistent level in the blood. If you miss any doses, take it as soon as you remember. Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. It is important that this medication is not stopped suddenly as it may worsen your symptoms.

Some common side effects of this medicine include nausea, vomiting, insomnia (difficulty in sleeping), decreased appetite, anxiety, constipation, increased sweating, and sexual dysfunction. It may cause dizziness and sleepiness, so do not drive or do anything that requires mental focus until you know how this medicine affects you. However, these side effects are temporary and usually resolve on their own in some time. Please consult your doctor if these do not subside or bother you.

Before taking Venlor-XR 37.5 Capsule, inform your doctor if you have any problems with your kidneys, heart, liver, or have a history of seizures (epilepsy or fits). Inform your doctor if you develop any unusual changes in mood or behavior, new or worsening depression, or if you have any suicidal thoughts.

Venlor Capsule PR க்கான பயன்கள் (Uses of Venlor Capsule PR in Tamil)

 • மனஅழுத்தம்
 • கவலைக்கான குறைபாடு

Venlor Capsule PR இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Venlor Capsule PR in Tamil)

Common
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • தூக்க கலக்கம்
 • தூக்கமின்மை
 • பசி குறைதல்
 • ஆவல்
 • மலச்சிக்கல்
 • வியர்வை அதிகரித்தல்
 • பாலியல் செயல்பாடின்மை

Venlor Capsule PR யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Venlor Capsule PR in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்தியபடி இதைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். Venlor-XR 37.5 Capsule உணவுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்தது.

Venlor Capsule PR எப்படி செயல்படுகிறது (How Venlor Capsule PR works in Tamil)

Venlor-XR 37.5 Capsule works by increasing the levels of chemical messengers (serotonin and noradrenaline), natural substances in the brain that help maintain mental balance.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
பாதுகாப்பற்றது
Venlor-XR 37.5 Capsule மதுவுடன் உட்கொண்டால் அதிகப்படியான கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மை உண்டாக்கக்கூடும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Venlor-XR 37.5 Capsule கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CONSULT YOUR DOCTOR
Venlor-XR 37.5 Capsule தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கிறது என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பற்றது
நீங்கள் நன்றாக உணரும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Venlor-XR 37.5 Capsule எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Venlor-XR 37.5 Capsuleக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Venlor-XR 37.5 Capsule எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Venlor-XR 37.5 Capsuleக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

நீங்கள் Venlor இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Venlor-XR 37.5 Capsule, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Venlor-XR 37.5 Capsule
₹4.96/Capsule PR
Venlift OD 37.5 Capsule PR
Torrent Pharmaceuticals Ltd
₹4.58/Capsule PR
save 8%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Venlor-XR 37.5 Capsule-ஐ மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தபடியே உட்கொள்ளவும். இதனை அதிகமாகவோ அல்லது நீண்ட காலத்திற்கோ உட்கொள்ளக்கூடாது.
 • நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்தாலும்கூட குறைந்தது 1 முதல் 4 வாரங்களுக்கு Venlor-XR 37.5 Capsule -ஐ உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • மருத்துவர் பரிந்துரை செய்தால் அன்றி Venlor-XR 37.5 Capsule -யை நிறுத்தக்கூடாது. இது உங்கள் பக்க விளைவுகளை அதிகரிக்க செய்யும்.
 • Venlor-XR 37.5 Capsule உணவுடன் உட்கொள்ளப்படவேடும் இதனால் வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சனை குறைக்கப்படக்கூடும்.
 • Venlor-XR 37.5 Capsuleஐ உட்கொண்டபிறகு உங்களுக்கு மயக்கம், மங்கலான பார்வை, கிறுகிறுப்பு மற்றும் குழப்பம் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஓட்டுதலை தவிர்க்கவும்.
 • Venlor-XR 37.5 Capsule உட்கொள்ளும்போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவேண்டும், ஏனெனில் இது கிறுகிறுப்பு மற்றும் அமைதியின்மையை அதிகரிக்கக்கூடும்.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Venlor இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Lizolan, Lidoford, Mapzolide
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Trima, Rimarex, Morex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Rasalect, Relgin, Rasipar
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Jumex
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I have been taking thees medicines venlor xr 37.5mg, censapram 10mg,etizola 0.5mg for last three years still.I am not getting normal .what should I do?
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Response to medicines depends on- 1. Diagnosis 2. Adequate dose of medicines 3. Adequate duration of treatment 4. Regular Medicines 5. Individual factors like patient's metabolism, other medical conditions etc. Resistance to medicines can be because of following factors- 1. Diagnostic confusion 2. Irregular treatment or lack of proper follow up with treating doctor 3. Inadequate dose of medicines 4. Pharmacodynamics/ pharmacokinetics 5. Internal biological resistance For Treatment Resistant Conditions, adjunctive measures like changing treatment goals, psychotherapy and ECTs can be tried
Self taking venlor xr 75 - one per day since last 10 years. Is there any possibility to stop this. If yes. What precaution to be taken
Dr. Jyoti Kapoor Madan
Psychiatry
Based in your clinical history, your doctor plans the type of medicine and it's dose and duration. For first episode of anxiety/ depression/ panic, the usual maintenance phase is 6 months of asymptomatic period, after which medicines can be gradually tapered. But treatment may need to continue longer depending on severity and frequency of episodes. To take any decision to change medication or stop them, several factors have to be taken in account for which regular follow up with your psychiatrist is important. For second opinion, seek a proper consultation with another psychiatrist and take along your previous prescriptions. If you just want to stop, reduce to 37.5mg for a few weeks, then stop.
arrow
Venlor-XR 37.5 Capsule குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can Venlor cause sedation?

Yes. Venlor can cause sedation. You should inform your doctor if you are taking any other sleep inducing medicines before starting Venlor.

Q. Is Venlor a psychotropic drug?

Yes. Venlor is a psychotropic drug. Any medication capable of affecting the mind, emotions, and behaviour are called psychotropic drugs.

Q. Is Venlor a narcotic?

No. Venlor is not a narcotic drug. Narcotics are drugs with sleep inducing properties, usual derivatives of Opium like Heroin and Morphine.

Q. What is the difference between Venlor ER and XR?

Both are same medication. Venlor ER and XR both means extended release preparation which releases the medication slowly into the body and maintains a constant needed medications levels. The advantage of taking ER/XR tablets is the frequency of dosage can be decreased.

Q. Can I take mirtazapine along with Venlor?

No. There can be a serious side effect when mirtazapine is taken with Venlor. It can cause a serious condition called as serotonin syndrome. It is a potentially life-threatening can present as agitation, hallucinations, nausea, vomiting, diarrhoea, tachycardia, labile blood pressure, hyperthermia and coma.

Q. Can I take Venlor with citalopram?

No. Citalopram and Venlor both increase serotonin levels. Avoid or use any alternate drug. It can cause a serious condition called as serotonin syndrome. It is a potentially life-threatening can present as agitation, hallucinations, nausea, vomiting, diarrhoea, tachycardia, labile blood pressure, hyperthermia and coma.

Q. What is the relation between Venlor and p-glycoprotein?

P-glycoprotein is responsible for the expulsion of Venlor from the brain. Some studies have shown that Venlor and its metabolite inhibit the p-glycoprotein.

Q. Where is Venlor absorbed?

Venlor is absorbed from the intestine after being metabolised by the liver.

Q. When should I take Venlor?

Venlor is a medication to treat generalised depressive disorder or depression. Consult your doctor before taking this medication.

Q. Can Venlor cause high blood pressure?

Venlor treatment is associated with sustained increases in blood pressure in some people. It is recommended that people who are being treated with Venlor should have regular monitoring of blood pressure. For such people, either dose reduction or discontinuation should be considered.

Q. Can Venlor cause constipation?

Yes. Venlor is known to cause constipation in some patients. Take a fiber-rich diet and drink plenty of water. You may consider taking laxatives as well. Your doctor will suggest ways to prevent or manage it. Please consult your doctor if it does not resolve or gets worse.

Q. Can Venlor cause weight loss?

Yes. Venlor is known to cause weight loss in some patients. In research studies, a dose-dependent weight loss was noted in patients treated with Venlor for several weeks. Please consult your doctor if it bothers you.

Q. Can Venlor cause addiction?

No. Venlor does not have habit-forming potential.

Q. Can I take Venlor tablet instead of a capsule?

You can take a tablet instead of the capsule but only under consultation or prescription of a doctor. You should not change it yourself as the different formulation of a medication may have a different action as drug release would be different in both. This can lead to an inappropriate treatment and may lead to side effects or even failure of treatment.

Q. Can gabapentin be given along with Venlor?

Yes. Gabapentin can be given with Venlor but only with a consultation of a doctor. They both, when given together, causes an increase drowsiness, sleepiness and decreased concentration in work. Take with caution.

Q. What is the difference between Venlor and desvenlafaxine?

Desvenlafaxine is an active metabolite of Venlor. It is the same medication in an active form.

Q. Can fibromyalgia be treated with Venlor?

Venlor is not approved for the treatment of fibromyalgia. Some research studies have shown promising results of Venlor in the treatment of fibromyalgia. Consult your doctor before starting this medication.

Q. Can nerve pain be treated with Venlor?

Venlor is not approved for treatment of nerve pain disorders but some researchers have proved its efficacy in nerve pain. It is currently used off-label for nerve pain.

Q. Why does Venlor cause loss of appetite?

Venlor is known to cause changes in the neurotransmitters levels and chemicals in the brain which leads to decrease in appetite and this loss of appetite is dose dependent.

Q. What are good alternatives to Venlor, particularly when a side effect is reduced sex drive?

If you find any side effects like decreased sex drive or impotence talk to your doctor and then you can have some other drug. Do not stop Venlor by yourself it can lead to increased adverse effects.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆயுர்வேத பொருட்கள்

முதன்மை உளநோயியல் மருத்துவர்கள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Stahl SM, editor. Venlafaxine. In: Stahl's Essential Pschopharmacology: Prescriber's Guide. 5th ed. New York, New York: Cambridge University Press; 2014. pp. 721-26.
 2. DeBattista C. Antidepressant Agents. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. p. 513.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 1466.
 4. Venlafaxine [FDA Label]. Marietta, GA: Urban Pharmaceuticals Inc.; 1993 [revised Jun. 2014]. [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006. Venlafaxine. [Updated 2019 Oct 23]. [Accessed 20 Feb. 2020] (online) Available from:External Link
 6. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 19 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Venlor-XR 37.5 Capsule. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
Best Price
₹42.17
MRP49.61  Get 15% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 capsule pr in 1 strip
கார்ட் இல் போடவும்
Estimated delivery between Apr 10 - 12
The order should be placed with a valid prescription

Due to the nationwide lockdown, all orders will take longer to get delivered
Delivering to
CHANGE
Additional offers
Paytm: Get up to ₹500 cashback (min cashback ₹50) on your first ever PayTM wallet transaction. Valid only on orders above ₹500. Check your scratch card within 3 days of transaction to avail the offer. Valid till April 15 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.