Ultifix 50mg Dry Syrup

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store below 30°C

Your Child’s Medicine At a Glance

Ultifix 50mg Dry Syrup is an antibiotic medicine. It is commonly given to children to treat a wide range of bacterial infections targeting the ear, eyes, nose, throat, lungs, skin, gastrointestinal tract, and urinary tract. It can also be used in treating uncomplicated typhoid fever in children and adolescents.

Ultifix 50mg Dry Syrup is best given an hour before or two hours after meals as that ensures better absorption. In case your child develops a stomach upset, prefer giving it with meals. The dose and duration depend upon the type and severity of the infection, so stick to the dose, time, and way prescribed by the doctor. If your child vomits within 30 minutes of the intake, give the same dose again but do not double dose if it's the time for the next dose.

Do not give this medicine to your child in case of cold and flu symptoms as they are usually caused by viruses, and antibiotics don’t treat viral infections. Doctors prescribe this medicine for cough and cold only when they detect any underlying secondary bacterial infection.

This medicine may have some minor and temporary side effects such as vomiting, diarrhea, nausea, abdominal pain, and allergy. Usually, these episodes subside once your child’s body adapts to the medicine. However, if these side effects persist or become bothersome for your child, report to the doctor without any delay.

Narrate your child’s complete medical history to your child’s doctor, including any previous episode of allergy, heart problem, blood disorder, birth defects, airway obstruction, lung anomaly, gastrointestinal problem, skin disorder, liver impairment, and kidney malfunction. This information is critical for dose alterations and for planning your child’s overall treatment.

Uses of Ultifix 50mg Dry Syrup in Children

 • பாக்டீரியா தொற்றுகள்

Side effects of Ultifix 50mg Dry Syrup in Children

Ultifix 50mg Dry Syrup does not pose serious side effects and is well-tolerated by children. In case the side effects do occur, they’re likely to subside once the body adapts to the medicine. Consult your child’s doctor if these side effects persist or bother your child. The most common side effects include-

Common side effects of Ultifix

 • குமட்டல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வாந்தி
 • வயிற்று வலி
 • செறிமானமின்மை

How can I give Ultifix 50mg Dry Syrup to my child?

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் வழிகாட்டுதல்களுக்காக முகப்பு சீட்டினை சரி பார்க்கவும். கிருமி நீக்கப்பட்ட நீரில் பவுடரை கலக்கவும். நன்றாக குலுக்கிப் பயன்படுத்தவும். Ultifix 50mg Dry Syrup -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Ultifix Dry Syrup எப்படி செயல்படுகிறது (How Ultifix Dry Syrup works in Tamil)

Ultifix 50mg Dry Syrup ஒரு ஆன்டிபயோடிக். அது பாக்டீரியாவை அவற்றில் செல் சுவரினைத் தாக்குவதன்மூலம் கொல்கிறது. குறிப்பாக, அது பெப்டிடோகிளைகன் என்று அழைக்கப்படுகிற என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு பொருளின் உற்பத்தியைத் அது தடுக்கிறது, அது மனித உடலில் பாக்டீரியா உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பலத்தை செல் சுவரில் தருகிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety advice in Tamil)

சிறுநீரகம்
எச்சரிக்கை
சிறுநீரக நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Ultifix 50mg Dry Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Ultifix 50mg Dry Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.
கல்லீரல்
எச்சரிக்கை
கல்லீரல் நோயினால் அவதிப்படும் நோயாளிகளில் Ultifix 50mg Dry Syrup எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.Ultifix 50mg Dry Syrupக்கான மருந்தளவு சரி செய்தல் தேவைப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் அணுகவும்.

What if I forget to give Ultifix 50mg Dry Syrup to my child?

Unless your child’s doctor has advised a specific regime for your child, you can give the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it’s almost time for the next dose. Do not give the double dose to catch up and follow the prescribed dosing schedule.

அனைத்து மாற்றீடுகளும்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Ultifix 50mg Dry Syrup
₹58.6/Dry Syrup
Safexim 50mg Dry Syrup
Shreya Life Sciences Pvt Ltd
₹20/dry syrup
66% cheaper
Cefinta 50mg Dry Syrup
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹23.75/dry syrup
59% cheaper
Oritaxim-O 50mg Dry Syrup
Cadila Pharmaceuticals Ltd
₹25.65/dry syrup
56% cheaper
Omnapil 50mg Dry Syrup
Psychotropics India Ltd
₹30/dry syrup
49% cheaper
₹42.87/dry syrup
27% cheaper

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your child must complete the entire course of antibiotics. Stopping too soon may cause the bacteria to multiply again, become resistant, or cause another infection.
 • Give this medicine with food to avoid an upset stomach.
 • Encourage your child to drink plenty of water in case diarrhea develops as a side effect.
 • Conditions like common cold and flu are caused by viruses. Never use this medicine for such conditions.
 • Only give Ultifix 50mg Dry Syrup to your child for their current infection. Never save medicine for future illnesses.
 • Stop this medicine and immediately report to your child’s doctor in case your child develops an itchy rash, facial swelling, or breathing difficulties while taking this medicine.

Fact Box

Chemical Class
Broad spectrum (Third & fourth generation cephalosporins}
Habit Forming
No
Therapeutic Class
ANTI INFECTIVES
Action Class
Cephalosporins: 3 generation

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What if I give too much of Ultifix 50mg Dry Syrup by mistake?

An extra dose of Ultifix 50mg Dry Syrup is unlikely to do harm. However, if you think you have given too much of Ultifix 50mg Dry Syrup to your child, immediately speak to a doctor. Overdose may cause unwanted side effects and may even worsen your child’s condition.

Q. Are there any possible serious side effects of Ultifix 50mg Dry Syrup?

Some serious side effects of this medicine include persistent vomiting, kidney damage, allergy, diarrhea, and severe gastrointestinal infections. Always consult your child’s doctor for help in such a situation.

Q. Can other medicines be given at the same time as Ultifix 50mg Dry Syrup?

Ultifix 50mg Dry Syrup can sometimes interact with other medicines or substances. Tell your doctor about any other medicines your child is taking before starting Ultifix 50mg Dry Syrup. Also, check with your child’s doctor before giving any medicine to your child.

Q. Can I get my child vaccinated while on treatment with Ultifix 50mg Dry Syrup?

Antibiotics usually do not interfere with the ingredients in vaccines or cause a bad reaction in a child who has just been vaccinated. However, children taking antibiotics should not get vaccinated until they recover from the illness. As soon as your child feels better, the vaccine can be given.

Q. Which lab tests may my child undergo while taking Ultifix 50mg Dry Syrup on a long-term basis?

The doctor may prescribe getting kidney function tests and liver function tests periodically to keep a check on your child’s condition.

Q. The mucus coming out of my child’s nose is yellow-green. Is it a sign of a bacterial infection?

Yellow or green mucus in the nose does not mean that antibiotics are needed. During a common cold, it is normal for mucus to thicken up and change from clear to yellow or green. Symptoms often last for 7-10 days.

Q. Does a common cold caused by viruses always result in a secondary bacterial infection? When to start an antibiotic to prevent infection?

In most cases, bacterial infections do not follow viral infections. Using antibiotics to treat viral infections may instead lead to side effects without benefiting your child's health. Use antibiotics only after consulting with your child’s doctor.

Q. Can Ultifix 50mg Dry Syrup impact my child’s digestive system?

Children often have a sensitive stomach and develop a stomach upset while taking antibiotics. When antibiotics are given, the good bacteria in their gastrointestinal tract may take a hit too. Ultifix 50mg Dry Syrup may kill off the good bacteria along with the bad, increasing the risk of developing other infections. In case your child is having diarrhea while on Ultifix 50mg Dry Syrup, do not stop the medicine course. Instead, call your child’s doctor to ask about the next steps. In some cases, the doctor may alter the dose.

Q. Can Ultifix 50mg Dry Syrup lead to bacterial resistance in my child?

Yes, irregular treatment, repeated use,, and misuse of Ultifix 50mg Dry Syrup can lead to resistance. Resistant bacteria are no longer killed by the antibiotics and may lead to reinfection.

Q. How long should I take Ultifix 50mg Dry Syrup?

Ultifix 50mg Dry Syrup is usually prescribed for 7-14 days. You should take it for the full duration of your treatment as advised by your doctor.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்

Want to share the information?

Disclaimer:

Tata 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Cefixime. Guildford Surrey: Aventis Pharma Limited; 26 Nov, 2009 [revised 28 Jun. 2018]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Cefixime. Baltimore, Maryland: Lupin Pharmaceuticals Inc.; 1986 [revised May 2012]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Nationwide Children’s. Cefixime oral suspension. [Accessed 31 Mar. 2021] (online) Available from:External Link
 4. Mayo Clinic. Drugs and Supplements. Cefixime (Oral Route). [Accessed 31 Mar. 2021] (online) Available from:External Link
 5. About Kids Health. Cefixime. [Accessed 31 Mar. 2021] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

20C, Ist Phase, Kumbalgodu Industrial Area, Mysore Road, Kumbalgodu, 1st Phase, Bengaluru, Karnataka 560074.
Country of origin: India

Expires on or after: January, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Ultifix 50mg Dry Syrup. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
43.9558.6Get 25% OFF
42.78+ free shipping and 5% cashback with
Care plan members get extra discounts, free shipping, free health screening, premium doctor consultation and more.
Inclusive of all taxes
This offer price is valid on orders above ₹1299. Apply coupon SAVE25 on the cart.
30 ml in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Online payment only

Additional offers

Paytm: Pay with Paytm wallet or UPI on Tata 1mg for ₹999 or more and get 5000 cashback points. Offer ends 5th November 2021
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

160M+
Visitors
27M+
Orders Delivered
1800+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

Tata 1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform

Know More About Tata 1mgdownArrow

Access medical and health information

Tata 1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1800 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on Tata 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.