Ulpan Tablet in Tamil

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
arrow
arrow

கண்ணோட்டம்

Introduction of Ulpan (Introduction of Ulpan in Tamil)

Ulpan Tablet is a prescription medicine used for the treatment of gastroesophageal reflux disease (acid-reflux) and peptic ulcer disease.

Ulpan Tablet is also used for treatment and prophylaxis of reflux oesophagitis, in combination with other medicines for eradication of Helicobacter pylori infection and Zollinger-Ellison syndrome. This medicine works by reducing the amount of acid in the stomach which helps to provide relief in acid related indigestion and heartburn. It is taken by mouth one hour before the meal, preferably in the morning. Take this medicine in dose and duration as advised by your doctor. Before taking this medicine it is better to inform doctor if you have any liver disease as dose of your medicine needs to be adjusted. Your doctor may advice for regular monitoring of liver enzymes especially when medicine is used for a long time. In the case of rise of the liver enzymes, you need to stop the medicine. It is better to not take this medicine along with an antacid, you may try to take it two hours before or after taking this medicine.

It is well tolerated and safe medicine with a very low incidence of any harmful effects. However, there can be side effects headache, abdominal pain, flatulence and nausea. This medicine may cause diarrhea, so it is better to take plenty of fluids while taking this medicine as it may help to prevent dehydration. However, it is better to consult doctor if you get watery diarrhea with fever or stomach pain that does not go away. Remember long term use of this medicine may lead to deficiency of vitamin B12 and magnesium. This medicine may cause an increased risk for osteoporosis related fractures of the hip, wrist or spine when used for a longer time. Thus, taking adequate supplements of calcium and magnesium can be helpful in such cases."

Ulpan இன் பக்க விளைவுகள் (Ulpan side effects in Tamil)

Common
 • குமட்டல்
 • தலைவலி
 • வயிற்றுப்பொருமல்
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • வயிற்று வலி
 • வாந்தி

Ulpan யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Ulpan in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Ulpan Tablet -ஐ உணவுடன் அல்லது உணவில்லாமல் உட்கொள்ளலாம், ஆனால் இதனை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உட்கொள்வது சிறந்தது.

Ulpan எப்படி செயல்படுகிறது (How Ulpan works in Tamil)

Ulpan Tablet வயிற்றில் அமில உற்பத்தியைக் குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Ulpan related warnings in Tamil)

மது
UNSAFE
Ulpan Tablet -ஐ மதுவுடன் அருந்துவது பரிந்துரைக்கப்படமாட்டாது.
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Ulpan Tablet பெரும்பாலும் கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
விலங்கு ஆய்வுகள் இதில் கருவிற்கு குறைந்த அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுக்கு சில தடைகள் உள்ளன. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
CAUTION
Ulpan Tablet தாய்ப்பாலூட்டும் போது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தாயின் சிகிச்சை முடியும் வரை மற்றும் மருந்து அவரது உடலில் இருந்து நீங்கும் வரை தாய்ப்பாலூட்டுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும்.
ஓட்டுவது
Ulpan Tablet உங்களை தலைச்சுற்றலாக, மயக்கமாக உணர செய்யக்கூடும் அல்லது உங்கள் பார்வையை பாதிக்கக்கூடும். உங்கள் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் வரை வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.
சிறுநீரகம்
SAFE IF PRESCRIBED
Ulpan Tablet சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் பயன்படுத்தப் பாதுகாப்பானது. Ulpan Tablet க்கான மருந்தளவு சரிசெய்தல் ஏதும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.
கல்லீரல்
SAFE IF PRESCRIBED
கல்லீரல் நோயுடனான நோயாளிகளில் Ulpan Tablet பாதுகாப்பற்றது ஆகக்கூடும். Ulpan Tablet க்கான மருந்தளவு சரி செய்தல்கள் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் என கிடைக்கப் பெறுகிற தகலவ்கள் தெரிவிக்கின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Ulpan இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Ulpan Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Ulpan Tablet
₹6.11/Tablet
Panlid 40 Tablet
Uniprogen Biotech Pvt Ltd
₹8.8/Tablet
44% costlier
Palio Tablet
DWD Pharmaceuticals Ltd
₹8.68/Tablet
42% costlier
Paro 40mg Tablet
Medsol India Overseas Pvt Ltd
₹7.49/Tablet
23% costlier
Fupan 40mg Tablet
Fusion Healthcare Pvt Ltd
₹6.9/Tablet
13% costlier
Pantakind Tablet
Mankind Pharma Ltd
₹3.19/Tablet
save 48%

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Ulpan Tablet -ஐ நீண்ட கால சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தும்போது, உங்களுக்கு மாக்னீஷியம் ஊட்டச்சத்து தேவைப்படக்கூடும், வருடத்திற்கு ஒருமுறை உங்கள் உடலில் உள்ள மாக்னீஷியம் அளவை தெரிந்துகொள்ள இரத்த பரிசோதனையை மேற்கொள்ளவேண்டும்.
 • Ulpan Tablet நீண்ட காலம் பயன்படுத்துவது, தளர்ந்த அல்லது உடைந்த எலும்புகளை விளைவிக்கக்கூடும்.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Ulpan இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Psycopan, Anxionil
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Risure
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Dizapam
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Panik
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Konit
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Eurolam, Alwel, Tenzo
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Stoin
மிதமான
பிராண்ட் (கள்): Methosis
மிதமான
பிராண்ட் (கள்): Clopinorm
சிறிய
பிராண்ட் (கள்): Zuroxy, Roxilim, Rox Thro
சிறிய

நோயாளி கவலைகள்

Ulpan உடன் தொடர்புடைய கேள்விகள்

arrow
My tablet now XL.Dibitick tablet s
Dr. Sanjay Bhatt
Diabetes Specialist
What u want to know
Substitute tablet for gluconorm
Dr. Sanjay Bhatt
Diabetes Specialist
Needs to see the patient for priscribing medicine as complete medical history and sugar level variation chart required. So consult doctor near by.
arrow
Ulpan Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What is Ulpan used for?

Ulpan is used for the treatment of stomach and intestinal ulcers (gastric and duodenal ulcers), reflux esophagitis or gastroesophageal reflux disease (GERD) and ZE syndrome. It works by reducing the amount of acid made by your stomach.

Q. What are the long term side effects of Ulpan?

Long-term use of Ulpan for more than 3 months may decrease the levels of magnesium in your blood. This can make you feel tired, confused, and dizzy. It may also cause muscle twitches, shakiness, and an irregular heartbeat. Inform your doctor if you experience any of these symptoms. In addition, if Ulpan is used for more than a year, you may have increased chances of certain side effects such as bone fractures, gut infections, and vitamin B12 deficiency. With vitamin B12 deficiency you may develop symptoms such as feeling very tired, sore and red tongue, mouth ulcers, and pins and needles.

Q. Does Ulpan cause weight gain?

Although rare but long-term treatment with Ulpan may cause weight gain. The reason could be the relief from reflux symptoms which could make you eat more. Consult your doctor for any weight-related concern.

Q. Is Ulpan safe?

Yes, Ulpan is relatively safe. Most of the people who take Ulpan do not get a side effect. It is advised to be taken as directed by the doctor for maximum benefits.

Q. Can I take Ulpan for long term?

Long term treatment with Ulpan should be taken only if prescribed by the doctor.

Q. How long does it take for Ulpan to work?

You should start to feel better within 2 to 3 days. It may take up to 4 weeks for Ulpan to work properly so you may still have some symptoms during this time.

Q. What is the best time to take Ulpan?

Usually, Ulpan is taken once a day, first thing in the morning. If you take Ulpan twice a day, take 1 dose in the morning and 1 dose in the evening. The tablets should be swallowed whole (remember not be chewed or crushed) and taken at least 1 hour before a meal with some water.

Q. Is single dose of Ulpan sufficient?

No, single dose of Ulpan is not sufficient. You should take it for at least 2 weeks, if taking on your own, for heartburn or acid reflux. Whereas, if you are to take it for stomach ulcers or ZE syndrome consult your doctor for duration of treatment.

Q. Can I stop taking Ulpan if I feel better?

No,do not stop taking Ulpan or change the dosage without consulting your doctor. If you have been on Ulpan for a long time, suddenly stopping it may make your stomach produce a lot more acid and make your symptoms come back. Hence, a gradual dose reduction before stopping completely is preferred to avoid such things from happening.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
Frequent searches leading to this page
Ulpan uses in TamilUlpan side effects in Tamil
References
 1. Wallace JL, Sharkey KA. Pharmacotherapy of Gastric Acidity, Peptic Ulcers, and Gastroesophageal Reflux Disease. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2011. [Accessed 24 Jan. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Pantoprazole. Konstanz, Germany: Wyeth Pharmaceutical; 2000 [revised Mar. 2012]. [Accessed on 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO). [Accessed 28 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
"Corona House", Block C, Mondeal Business Park, Near Gurudwara,, S. G. Highway, Thaltej, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat 380059
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Ulpan Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹48.88
MRP61.1  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
10 tablets in 1 strip
ADD TO CART
Additional offers
Amazon Pay: Get up to ₹250 cashback (min cashback ₹20) on orders above ₹100. Offer valid once per user between 1st to 30th Nov.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mg
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.