Ucemic Cream

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை

கண்ணோட்டம்

Introduction

Ucemic Cream is an antifungal medicine used to treat fungal infections of the skin. It works by killing the fungus that causes infections such as athlete’s foot, Dhobie Itch, thrush, ringworm and dry, flaky skin.

Ucemic Cream should be used in the dose and duration as prescribed by your doctor. This medicine should be used regularly to get the most benefit from it. Do not use more than you needed, it will not clear your condition faster and may only increase the side effects. Skin infections will usually get better after 2 to 6 weeks. Do not use the medicine for longer than your doctor has told you to and let him or her know if your condition does not improve after 2 to 6 weeks of treatment. The effects of medicine can be increased by keeping the affected area clean and dry, and washing hands before and after treating the infection. If you have athlete’s foot, wash your socks or tights thoroughly and change your shoes daily if possible.

The most common side effects of using this medicine include a burning sensation and irritation, dryness, peeling or blistering of the skin. These are not usually serious, but you should call your doctor if you think you might have a severe allergic reaction. Signs of this include rash, swelling of the lips, throat or face, swallowing or breathing problems, feeling dizzy or faint and nausea. Get emergency help if this happens. Avoid direct contact of the medicine with your eyes. In case of direct contact, wash your eyes with water and seek immediate medical attention.

It is not likely that other medicines you take by mouth or injection will affect the way this medicine works, but talk to your doctor before using it if you have recently used another medicine that contains a steroid or had an allergic reaction to another antifungal medicine. This medicine should only be used if it is clearly needed if you are pregnant or breastfeeding. Ask your doctor if it is safe.

Ucemic Cream க்கான பயன்கள் (Uses of Ucemic Cream in Tamil)

 • பூஞ்சைத் தொற்றுகள்

Ucemic Cream இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Ucemic Cream in Tamil)

Common
 • குமட்டல்
 • வாந்தி
 • வாய் உலர்வு
 • சுவை மாறுதல்
 • சுவை உணர்வு இழப்பு

Ucemic Cream யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Ucemic Cream in Tamil)

இது வெளிப்புறப் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும். உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினைப் பயன்படுத்தவும்.

Ucemic Cream எப்படி செயல்படுகிறது (How Ucemic Cream works in Tamil)

Ucemic Cream is an antifungal medication which treats skin infections. It works by killing the fungi on the skin by destroying their cell membrane.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
No interaction found/established
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Ucemic Cream கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Ucemic Cream தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
No interaction found/established
சிறுநீரகம்
No interaction found/established
கல்லீரல்
No interaction found/established

நீங்கள் Ucemic இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Ucemic Cream, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Ucemic Cream
₹1.91/gm of Cream
Micogel Cream
Cipla Ltd
₹1.47/gm of Cream
save 23%
Ringcuter M Cream
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd
₹2.89/gm of Cream
51% costlier
Napiz Cream
Apple Therapeutics Pvt Ltd
₹4/gm of Cream
110% costlier
BF Zole 2% Cream
Cure N Cure Pharmaceutical
₹4.93/gm of Cream
159% costlier
Micovib 2% Cream
Vibcare Pharma Pvt Ltd
₹3.33/gm of Cream
75% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Your doctor has prescribed Ucemic Cream to cure your infection and improve symptoms.
 • Some tips for personal hygiene:
  • Wash your hands with soap before and after applying the cream.
  • Do not share your towel or clothes with anyone. 
  • Wear clean clothes every day to prevent infection.
 • Apply an amount sufficient to cover the affected area and 1 inch of the immediate surrounding skin.
 • Treatment may be needed for 2 to 6 weeks for skin infections and 6 weeks to 6 months for nail infections.
 • Do not skip any doses and finish the full course of treatment even if you feel better.
 • Avoid getting it in the eyes, nose, or mouth. If accidental exposure occurs, rinse immediately with plenty of water.
 • Inform your doctor if you are pregnant, planning pregnancy or breastfeeding. 

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Ucemic இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Stozen, Sulpigold, Amisulide
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Arifril, Biozol, Elrip
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Karzine, Ostil, Prom
உயிருக்கு-ஆபத்தானது
பிராண்ட் (கள்): Pencil
உயிருக்கு-ஆபத்தானது

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Biotique cream this cream detail
Dr. Aanchal Maheshwari
Ayurveda
It's not ethical Ayurvedic cream
Fungal infection antiment cream?
Dr. Atula Gupta
Skin Specialist
please send pictures of affected area
arrow
Ucemic Cream குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Do you need a prescription for Ucemic?

Yes, you can use Ucemic only as a prescription medicine. This means that you can use this medicine only if your doctor prescribes it to you. You should seek the advice of your doctor regarding the type of skin infection you have and the duration of treatment which is required.

Q. Can I use Ucemic during the day?

Ucemic needs to applied twice daily (morning and night). Whereas, for vaginal infections Ucemic should be used once before bedtime.

Q. Are clotrimazole and Ucemic the same?

No, Clotrimazole and Ucemic are not the same, but uses of both are almost similar. Both Clotrimazole and Ucemic belong to imidazole class of antifungals.

Q. How long does Ucemic take to work?

If you are using Ucemic to treat jock itch, your symptoms should improve over 2 weeks of treatment. Whereas, in case of athlete's foot or ringworm, your symptoms should improve over 4 weeks of treatment. Consult your doctor if your symptoms persist or if your symptoms get worse at any time during your treatment.

Q. Does Ucemic itch or burn?

Ucemic may cause itching and burning on the application site. These side effects are uncommon and occur in very few people. Consult your doctor if burning or itching persists.

Q. How to apply the Ucemic?

Wash the infected area and dry it well. Apply Ucemic onto the infected area and the surrounding skin. Massage it gently onto the affected area. Wash your hands carefully after applying Ucemic to avoid spreading the infection to other parts of the body or to other people. Similarly, clothing which comes into contact with the infected areas, such as socks, should be washed and changed frequently. In fact, you should keep a towel for your own use and not share it so that you do not infect anyone else.

Q. Is Ucemic safe to use in children?

Ucemic cream is generally safe for children if used in the prescribed doses for the prescribed duration of time as directed by the doctor. However, minor side effects may occur which are not bothersome. In case there is a burning sensation and severe itching and redness at the application site, stop the medicine and contact your doctor.

Q. Can I stop the treatment if my symptoms clear up?

No, you should continue the treatment even if symptoms clear up. Continue treatment for 7 days (skin infections) or 10 days (nail infections) after all the symptoms have cleared to prevent them from coming back. If symptoms persist consult your doctor.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை சருமநோயியல் மருத்துவர்கள்
Disclaimer: 1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.
References
 1. Bennett JE. Antifungal Agents. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. p. 1587.
 2. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 913-14.
 3. Miconazole. Schorndorf, Germany: Catalent Germany Schorndorf; 1974 [revised Aug. 2018]. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 4. Miconazole nitrate. Maidenhead, UK: McNeil Products Ltd.; 2009 [revised 08 Aug. 2016] (online) Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/product/443/smpcExternal Link
 5. Rxwiki. Miconazole. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
 6. MedlinePlus. Miconazole Topical; 2018. [Accessed 19 Jun. 2019] (online) Available from:External Link
 7. Chaves RG, Lamounier JA. Breastfeeding and maternal medications. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S189-98. [Accessed 29 Mar. 2019] (online) Available from:External Link
உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி
504, Peninsula Towers, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, IND - Mumbai 400 013
A licensed pharmacy from your nearest location will deliver Ucemic Cream. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your prescription and the availability of this medicine.
Best Price
₹30.5
MRP38.13  Get 20% OFF
This price is valid only on the orders above ₹500
20 gm in 1 tube
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
PayPal: Get up to ₹500 cashback (min cashback ₹25) on orders above ₹50. Offer valid for first ever transaction on 1mg with PayPal. Valid till 31st Dec.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Enjoy 20% off on allopathy medicines, up to 50% off on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.