Thyronorm 12.5mcg Tablet

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
ஒத்த
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Thyronorm 12.5mcg Tablet is a medicine used to treat an underactive thyroid gland (hypothyroidism). It replaces the hormone which is not being produced by your thyroid gland in sufficient quantity and helps regulate your body’s energy and metabolism.

Before you start taking Thyronorm 12.5mcg Tablet, your doctor will do a blood test to see what dose you need. Once you start taking the medicine, you will have regular blood tests to see how well it is working, and the dose may be adjusted from time to time. It is best taken on an empty stomach before your first meal of the day. You should take this medicine regularly to get the maximum benefit. It may take several weeks before your symptoms start to improve. You may need to take it for the rest of your life. If you stop taking it, your symptoms are likely to come back.

The most common side effects of this medicine are caused by taking a bigger dose than you need. Possible side effects include palpitations (irregular heartbeat), vomiting, anxiety, diarrhea, weight loss, nervousness, or restlessness. Most side effects will disappear once you are on the right dose. Some people may suffer a severe reaction to high levels of thyroid hormone. Call your doctor straight away if you have a very high temperature, fast or irregular heart rate, low blood pressure, yellowness in eye/skin, confusion, or fits.

Thyronorm 12.5mcg Tablet may cause weight loss but should not be prescribed or taken to treat obesity. If you become pregnant while taking this medicine, inform your doctor right away as the dose may have to be increased/readjusted. Many other drugs affect the way this medicine works. Ask your doctor for advice if you are taking any other medications.

Thyronorm Tablet க்கான பயன்கள் (Uses of Thyronorm Tablet in Tamil)

 • தைராய்டு மந்தம்

Thyronorm Tablet இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Thyronorm Tablet in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Thyronorm

 • ஆவல்
 • வாந்தி
 • வயிற்றுப்போக்கு
 • படபடப்பு
 • பதட்டம்
 • எடை இழப்பு
 • நடுக்கம்

Thyronorm Tablet யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Thyronorm Tablet in Tamil)

உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்திய மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும். முழுதுமாக அதை விழுங்கவும். அதை சவைக்கவோ, நொறுக்கவோ அல்லது உடைக்கவோ கூடாது. Thyronorm 12.5mcg Tablet -ஐ காலியான வயிற்றில் (உணவிற்கு 1 மணிநேரம் முன்போ அல்லது உணவிற்கு 2 மணிநேரம் பிறகு)உட்கொள்ளவேண்டும்.

Thyronorm Tablet எப்படி செயல்படுகிறது (How Thyronorm Tablet works in Tamil)

Thyronorm 12.5mcg Tablet இயற்கையாகவே தைராய்டு சுரப்பியில் சுரக்கும் ஹார்மோன் போன்ற கட்டுமானம் உள்ளது. அது பதிலாக அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தைராய்டு ஹார்மோன் வழங்குகிறது மற்றும் சோர்வு, எடை அதிகரிப்பு மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற அறிகுறிகள் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள்.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
CONSULT YOUR DOCTOR
மதுவுடனான எதிர்வினை தெரியவில்லை. உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். ஏதுமில்லை
கர்ப்பகாலம்
SAFE IF PRESCRIBED
Thyronorm 12.5mcg Tablet மருந்து கற்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது.
போதுமான மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித ஆய்வுகள் இதில் குறைந்த மற்றும் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று காண்பித்துள்ளது.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Thyronorm 12.5mcg Tablet தாய்பாலூட்டும் போது பாதுகாப்பானது. மருந்து தாய்ப்பாலுக்குள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு புகுவதில்லை அல்லது குழந்தைக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்று மனித ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன.
ஓட்டுவது
பாதுகாப்பானது
Thyronorm 12.5mcg Tablet வண்டி ஓட்டுவது அல்லது இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்களின் திறனை வழக்கமாக பபாதிக்காது.
சிறுநீரகம்
CONSULT YOUR DOCTOR
சிறுநீரக நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Thyronorm 12.5mcg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
கல்லீரல்
CONSULT YOUR DOCTOR
கல்லீரல் நோயுடன் கூடிய நோயாளிகளில் Thyronorm 12.5mcg Tablet பயன்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட தகவல்களே கிடைக்கப் பெறுகின்றன. தயவு செய்து உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

நீங்கள் Thyronorm இன் ஒரு டோஸ் தவறவிட்டால்?

If you miss a dose of Thyronorm 12.5mcg Tablet, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular schedule. Do not double the dose.

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Thyronorm 12.5mcg Tablet
₹1.5/Tablet
Thyrorich 12.5mcg Tablet
Primus Pharmaceuticals
₹0.98/Tablet
save 35%
Lethyrox 12.5 Tablet
Intas Pharmaceuticals Ltd
₹1.07/Tablet
save 29%
₹1.42/Tablet
save 5%
Thyrox 12.5 Tablet
Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd
₹1.5/Tablet
same price
₹3.0/Tablet
100% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Thyronorm 12.5mcg Tablet should be taken on an empty stomach (ideally, first thing in the morning). No food, milk, or tea should be taken 1 hour before and 2 hours after taking this medicine.
 • It may take 6 to 8 weeks to get the full effect.
 • For most people, Thyronorm 12.5mcg Tablet can be a lifelong medication. Do not discontinue it without discussing your doctor.
 • Inform your doctor if you have diarrhea, nervousness, irritability, sleep disturbances, shaking hands, or chest pain. Your doctor may adjust your dose.
 • Leave a gap of at least 4 hours before taking any antacids, calcium or iron supplements, and multivitamins, as these may interfere with the effect of the medicine.
 • Get your hormone levels checked regularly and inform your doctor if you notice a significant change in your body weight. The dose may need to be adjusted.
 • Inform your doctor before changing the brand of Thyronorm 12.5mcg Tablet as all brands may not have the same effect.

Fact Box

Chemical Class
Iodinated amino acid derivative
Habit Forming
No
Therapeutic Class
HORMONES

நோயாளி கவலைகள்

arrow
Hello doctor my self PATIENT punjab From last one and half year i am suffering from fat reduce from body,my diet is ok but still its reducing day by day Other problem is heavy hair loss and high laziness. Is its the symptoms of hypothyroidism? I did check my thyroid two time in first time it was 5.6 And in second time it was 5.4. What are the problems related to this. Tell me doctor how to cure it naturally or with medicine I shall be very thankful to you
Dr. Sfurti Mann
Internal Medicine
U should take dieticians consultation for a wholesome diet Tab thyronorm 12.5mcg OD (before breakfast) Repeat TSH after 6 weeks
Sir my tsh before 6 month was above 100 doctor gave thyronorm 100 before 3 month now tsh was 1.99 doctor gave thyronorm 75 now my tsh is 7.01 pl guide me
Dr. Ila Jain Khandelwal
Pathology
Hi They can't stop thyronorm completely at once. They have to taper the dose of thyronorm
arrow
Thyronorm 12.5mcg Tablet குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. What should I do if I accidentally take more than the dose required?

An overdose of this medicine may cause nervousness, anxiety, rapid heartbeat, hand tremors, excessive sweating, weight loss, and sleep problems. You should immediately consult your doctor in case of an overdose.

Q. How long do I need to take Thyronorm 12.5mcg Tablet?

You should take Thyronorm 12.5mcg Tablet as long as your doctor has recommended. Usually, it is prescribed for long term and you may have to take it life long. Do not stop taking the medicine, as your symptoms of low levels of thyroid hormone may reoccur.

Q. How should Thyronorm 12.5mcg Tablet be taken?

Take Thyronorm 12.5mcg Tablet exactly as advised by your doctor. Thyronorm 12.5mcg Tablet should be taken orally preferably before breakfast or as a first meal of the day. It should be swallowed whole with plenty of water.

Q. Being a diabetic what should I be aware of while taking Thyronorm 12.5mcg Tablet?

Thyronorm 12.5mcg Tablet may raise blood sugar levels and may affect the working of other anti-diabetic medicines which you might be taking. Hence, dose adjustment may be required. Consult your doctor who will help you with dose management.

Q. What does thyroxine do? Why is it important?

Thyroxine hormone controls how much energy your body uses. It plays an important role in regulating your body weight, muscle strength, body temperature, and even your mood. Along with that, it is important for your digestion, heart muscles, brain development, and bone health.

Q. Does Thyronorm 12.5mcg Tablet affect contraception?

Oral birth control pills, which contain both estrogen and progesterone may reduce the amount of Thyronorm 12.5mcg Tablet in your body and therefore the dose of Thyronorm 12.5mcg Tablet may have to be increased.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

தொடர்புடைய ஆய்வு சோதனைகள்
Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Brent GA, Koenig RJ. Thyroid and Anti-Thyroid Drugs. In: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. New York, New York: McGraw-Hill Medical; 2011. pp. 1142-43.
 2. Dong BJ, Greenspan FS. Thyroid & Antithyroid Drugs. In: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New Delhi, India: Tata McGraw Hill Education Private Limited; 2009. pp. 674-75.
 3. Briggs GG, Freeman RK, editors. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk: Drugs in Pregnancy and Lactation. 10th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health; 2015. pp. 796-98.
 4. Levothyroxine. Barnstaple, UK: Actavis; 2018. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 5. Levothyroxine sodium. East Sussex, UK: Custom Pharmaceuticals Ltd.; 2018. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 6. Levothyroxine. Bohemia, New York: Jerome Stevens Pharmaceuticals, Inc. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

16th Floor, Godrej BKC, Plot – C, “G” Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051, India
Country of Origin: India

Expires on or after: December, 2021

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Thyronorm 12.5mcg Tablet. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP180.09  Get 15% OFF
Best Price
₹153.08
Inclusive of all taxes
Best price is valid on orders above ₹499
120 tablets in 1 bottle
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹25. Minimum order value ₹750. Offer is applicable on 1st Paytm transaction with 1mg. Valid from 11th November to 30th November 2020.
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.