Tenovate Ointment

பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை
உற்பத்தியாளர்
மருந்து கலவை
Storage
Store at room temperature (10-30°C)
arrow
arrow

Introduction

Tenovate Ointment belongs to a group of medicines called steroids. It is used to treat various skin conditions such as dermatitis, eczema, and allergies. It works by reducing swelling, redness, and itchiness of the skin and prevents further irritation.

Tenovate Ointment is only meant for external use and should be used as advised by your doctor. You should normally wash and dry the affected area before applying a thin layer of the medicine. Avoid any contact with your eyes, nose, or mouth. Rinse it off with plenty of water if you accidentally get it in these areas. Avoid covering the treated area with airtight dressings such as bandages unless directed by a doctor.

Using of the medicine may cause skin thinning or burning sensation, irritation, redness, and swelling at the site of application. These are temporary and usually resolve with time. However, if they persist or worsen, let your doctor know. The medicine is not recommended to be used in children. Pregnant and breastfeeding mothers should consult their doctors before using this medicine.

Tenovate Ointment க்கான பயன்கள் (Uses of Tenovate Ointment in Tamil)

 • தீவிர ஒவ்வாமை எதிர்விளைவு
 • ஒவ்வாமைக் குறைபாடுகள்
 • தோல் குறைபாடுகள்

Tenovate Ointment இன் பக்க விளைவுகள் (Side effects of Tenovate Ointment in Tamil)

Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them

Common side effects of Tenovate

 • பயன்படுத்தும் இடத்தில் எதிர்வினை
 • தோல் மெலிதல்

Tenovate Ointment யை எப்படி உபயோகிப்பது (How to use Tenovate Ointment in Tamil)

இந்த மருந்து வெளிப்புற பயன்பாட்டுக்கு மட்டும். உங்கள் மருத்துவரின் அறிவுரையின்படி மருந்தளவு மற்றும் காலத்திற்கு அதை பயன்படுத்தவும். பாதிக்கப்பட்டப் பகுதியை சுத்தம் செய்து உலர்த்தி அயின்மென்ட்டை மெதுவாக தடவவும். பாதிக்கப்பட்டப் பகுதி கைகளாக இருந்தால் தவிர, தடவிய பிறகு உங்கள் கைகளைக் கழுவவும்,

Tenovate Ointment எப்படி செயல்படுகிறது (How Tenovate Ointment works in Tamil)

க்ளோபீடாஸோல் என்பது மிகுந்த ஆற்றல்மிக்க மேற்பூச்சு கார்டிகோஸ்டீராய்டாகும். அது உடலில் அழற்சியை உண்டாக்கும் இரசாயனங்களின் செயல்பாடுகளைக் குறைக்கிறது.
க்ளோபீடாஸோல் என்பது மிகுந்த ஆற்றல்மிக்க மேற்பூச்சு கார்டிகோஸ்டீராய்டாகும். அது உடலில் அழற்சியை உண்டாக்கும் இரசாயனங்களின் செயல்பாடுகளைக் குறைக்கிறது.

எச்சரிக்கைகள் (Safety Advice in Tamil)

மது
No interaction found/established
கர்ப்பகாலம்
CONSULT YOUR DOCTOR
Tenovate Ointment கர்ப்பகாலத்தின்போது பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்.
விலங்கு ஆய்வுகளில் கருவின் மீது பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் மனித ஆய்வுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன்களை ஆபத்தை உணர்ந்த பிறகு விருப்பம் இருந்தால் கர்ப்ப காலத்தின்போது பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.
பால் புகட்டுதல்
SAFE IF PRESCRIBED
Tenovate Ointment தாய்ப்பாலூட்டும் போது அநேகமாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கக்கூடும். குழந்தைக்கு குறிப்பிடத்தக்க இடரை மருந்து குறிக்கவில்லை என்று வரம்புமிக்க மருத்துவ தரவுகள் பரிந்துரைக்கின்றன.
ஓட்டுவது
No interaction found/established
சிறுநீரகம்
No interaction found/established
கல்லீரல்
No interaction found/established

மாற்று மருந்துகள்

For informational purposes only. Consult a doctor before taking any medicines.
Tenovate Ointment
₹5.48/gm of Ointment
Topinate Ointment
Systopic Laboratories Pvt Ltd
₹3.93/gm of Ointment
save 28%
Clonate Ointment
Hegde and Hegde Pharmaceutical LLP
₹6.97/gm of Ointment
27% costlier
Closone Ointment
Hegde and Hegde Pharmaceutical LLP
₹7.25/gm of Ointment
32% costlier
Clonate Ointment
Hegde and Hegde Pharmaceutical LLP
₹7.95/gm of Ointment
45% costlier
Clobsol Ointment
Dermajoint India
₹12.33/gm of Ointment
125% costlier

வல்லுநர் அறிவுரை

 • Tenovate Ointment is used to treat redness, swelling, itching, and discomfort of various skin conditions.
 • It should be applied to the affected areas as a thin film two or three times daily, or as advised by your doctor.
 • Don't use it more often or for longer than advised by your doctor.
 • Don't cover the area being treated with airtight dressings such as bandages unless directed by a doctor, as this may increase the risk of side effects.
 • If you think the area of skin you are treating has become infected you should stop using Tenovate Ointment and consult your doctor.
 • Consult your doctor if your skin condition has not improved after four weeks of treatment. Do not use it for more than 4 consecutive weeks at a time.

Fact Box

Chemical Class
Gluco/mineralocorticoids, progestogins and derivatives
Habit Forming
No
Therapeutic Class
DERMA

மருந்துகளுடன் தொடர்பு

Tenovate இவற்றில் எந்த மருந்துடனும் உட்கொள்வதால் இரண்டில் மருந்துகளிலிருந்து ஒன்றின் பொறிமுறைகள் மாறலாம் மற்றும், சில விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
பிராண்ட் (கள்): Diadose, Abacus, Disorb
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): M Spirin, Aspirin, Asalite
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Samlodon, Amodep, Amleod
கடுமையான
பிராண்ட் (கள்): Hospicin B
கடுமையான

நோயாளி கவலைகள்

arrow
I have itching problems in this
Dr. Souvik Sardar
Dermatology
Use tenovate ointment - twice daily for 3wks
cuts on hand fingers n pain too
Dr. Souvik Sardar
Dermatology
Use tenovate ointment -twice daily for 2wks
arrow
Tenovate Ointment குறித்து கேள்விகள் உள்ளனவா?

பயனர் கருத்து


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Q. Can Tenovate Ointment be used for a long time?

No, Tenovate Ointment should not be used for a long time. The doctor generally prescribes it for 2 consecutive weeks only. However, the treatment can be longer for chronic (long-term) inflammatory conditions. Consult your physician before using this medication.

Q. Does Tenovate Ointment cause severe skin reactions?

Severe skin reactions are quite rare with Tenovate Ointment. Tenovate Ointment is an anti-inflammatory drug which is used to treat skin diseases, skin reactions and eczemas. However, skin reactions can occur in a person who is hypersensitive to Tenovate Ointment. It is important to leave the affected area open after applying Tenovate Ointment as using occlusive dressings (air- and water-tight dressing) can lead to skin reactions. The medicine may not itself cause a reaction but the added excipients with the medications can lead to a reaction in some cases. Inform your doctor immediately in case you encounter any skin reactions.

Q. Can Tenovate Ointment be used on the face?

No, Tenovate Ointment should not be used on face. In addition to this, Tenovate Ointment should also not be used on the axillae (armpits), groin and if there is atrophy (wasting away of tissues) at the treatment site. In certain circumstances, it can be exceptionally considered to be used by the doctors. It should be used only after consultation with your physician and if possible, the application on face should be limited to a maximum of 5 days.

Q. Can Tenovate Ointment be applied in children?

Tenovate Ointment is not recommended for use in children less than 1 year of age. It is also not recommended for use in older children and adolescents as the side effects are more common in them. In the pediatric population, there is an increased risk of suppression of the immune system which may make the child prone to other diseases and atrophic changes, hence it is not recommended. Still, in some rare cases, the doctor may recommend this medicine, but the treatment is usually limited to 5 days and the therapy is reviewed weekly.

Q. Can we use Tenovate Ointment in infections?

Tenovate Ointment is not an antimicrobial or antifungal agent. It is a steroid medication. It should not be used in infections as being a corticosteroid it suppresses the immune system and increases the risk of infections. Bacterial infections are prone to worsen if the infection is covered with a dressing after using Tenovate Ointment. In case the inflammatory lesions get infected or there is any spread of infection, consult your doctor immediately. The doctor will withdraw the use of Tenovate Ointment and provide appropriate antimicrobial therapy.

Q. Can I stop taking Tenovate Ointment when my symptoms are relieved?

No, do not stop taking Tenovate Ointment and finish the full course of treatment even if you feel better. Your symptoms may improve before your treatment is complete. Stopping Tenovate Ointment before your treatment is completed can bring back your symptoms.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

முதன்மை சருமநோயியல் மருத்துவர்கள்

Want to share the information?

Disclaimer:

1mg's sole intention is to ensure that its consumers get information that is expert-reviewed, accurate and trustworthy. However, the information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of a qualified physician. The information provided here is for informational purposes only. This may not cover all possible side effects, drug interactions or warnings or alerts. Please consult your doctor and discuss all your queries related to any disease or medicine. We intend to support, not replace, the doctor-patient relationship.

References

 1. Clobetasol. Uxbridge, Middlesex: GlaxoSmithKline UK; 1993 [revised 18 Oct. 2017]. [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link
 2. Drugs.com. Clobetasol topical. [Accessed 11 Feb. 2019] (online) Available from:External Link
 3. Clobetasol. Melville, New York: Fougera Pharmaceuticals Inc.; 1994. [revised Nov. 2012] [Accessed 04 Apr. 2019] (online) Available from:External Link

உற்பத்தியாளர் / விளம்பரதாரர் முகவரி

Dr. Annie Besant Road, Mumbai - 400 030
Expires on or after: May, 2022

A licensed vendor partner from your nearest location will deliver Tenovate Ointment. Once the pharmacy accepts your order, the details of the pharmacy will be shared with you. Acceptance of your order is based on the validity of your doctor's ℞ and the availability of this medicine.
MRP82.2  Get 15% OFF
Best Price
₹69.87
Valid only on the orders above ₹649
15 gm in 1 tube
கார்ட் இல் போடவும்
Additional offers
Paytm: Pay with Paytm and get cashback up to ₹500. Assured cashback of ₹20. Minimum order value ₹500. Valid only on your first Paytm transaction on 1mg. Valid till 31st October, 2020
Show more show_more

INDIA’S LARGEST HEALTHCARE PLATFORM

150M+
Visitors
25M+
Orders Delivered
1000+
Cities
Get the link to download App
Reliable

All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies. All labs listed on the platform are accredited

Secure

1mg uses Secure Sockets Layer (SSL) 128-bit encryption and is Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliant

Affordable

Find affordable medicine substitutes, save up to 50% on health products, up to 80% off on lab tests and free doctor consultations.

India's only LegitScript and ISO/IEC 27001 certified online healthcare platform
Know More About 1mgdownArrow
Access medical and health information

1mg provides you with medical information which is curated, written and verified by experts, accurate and trustworthy. Our experts create high-quality content about medicines, diseases, lab investigations, Over-The-Counter (OTC) health products, Ayurvedic herbs/ingredients, and alternative remedies.

Order medicines online

Get free medicine home delivery in over 1000 cities across India. You can also order Ayurvedic, Homeopathic and other Over-The-Counter (OTC) health products. Your safety is our top priority. All products displayed on 1mg are procured from verified and licensed pharmacies.

Book lab tests

Book any lab tests and preventive health packages from certified labs and get tested from the comfort of your home. Enjoy free home sample collection, view reports online and consult a doctor online for free.

Consult a doctor online

Got a health query? Consult doctors online from the comfort of your home for free. Chat privately with our registered medical specialists to connect directly with verified doctors. Your privacy is guaranteed.